Kortų žaidimas Tūkstantis – taisyklės

Kai aiškiai apibrėžtos eigos žaidimai atsibosta, galima įtraukti šiek tiek azarto. Kortų žaidimas Tūkstantis unikalus tuo, kad žaidėjai viso žaidimo metu nėra tikri, ar jie turi kozirius savo rankose. Šiame žaidime kiekviena išmesta dama pakeičia kozirio spalvą ir rūšį. Niekada negalite žinoti, kada tokią kortą išmes priešininkas.

Karalius kerta Bartuką

Kiti įdomūs kortų žaidimai: Kiaulė, Pasjansas, Karas, Karuselė, Asilas, Vežimas, Durnius.

Dažniausiai užduodami klausimai

❓ Kiek žmonių gali žaisti Tūkstantį?

Durniaus žaidimas skirtas 2-4 žmonėms.

❓ Kiek kortų reikia Tūkstančio žaidimui?

Pagal Tūkstančio taisykles, šiam žaidimui turite naudoti 24 kortų kaladę.

❓Kokios kortos naudojamos Tūkstančio žaidime?

Kortų rangai didėjimo tvarka: 9 (0 akių), bartukas (2 akys), dama (3 akys), karalius (4 akys), 10 (10 akių), tūzas (11 akių).

Pasiruošimas žaidimui

Pirmasis kortų dalintojas parenkamas burtų keliu. Toliau dalintojo vieta slenka laikrodžio rodyklės kryptimi.

Kortų žaidimas tūkstantis keturiems žaidėjams

Dalintojas turi išmaišyti kortas. Tada jam iš dešinės sėdintis žaidėjas tas kortas perkelia. Tik po šio veiksmo galima pradėti dalinimą. Dalintojas kortas pirmam duoda žmogui, kuris sėdi jam iš kairės. Vėliau duoda kitiems pagal laikrodžio rodyklę. Pirmojo dalinimo etapo metu kiekvienas žaidėjas gauna po tris kortas. Dalintojas kortų negauna. Tada 3 užverstos kortos padedamos ant stalo. Galiausiai kiekvienam žaidėjui padalinama dar po 4 kortas.

Pasitaiko toks atvejis, kai kuris nors žaidėjas gauna 4 devynakes. Jis tas kortas atverstas padeda ant stalo. Po šio veiksmo dalintojas privalo iš visų surinkti kortas ir vėl atlikti kortų maišymo, perkėlimo bei dalinimo veiksmus.

Kai kažkas iš žaidėjų gauna 3 devynakes, jis gali surengti loteriją. Tokiu atveju jis deda visas tris atverstas devynakes ant stalo taip, kad jas gerai matytų kiti žaidėjai. Likę du žaidėjai pasirenka po vieną savo turimą kortą ir deda ją užverstą šalia devynakių. Šiuo atveju esmė yra kortos spalva ir rūšis – juoda (vynas/kryžius) arba raudona (būgnas/širdys). Tas žaidėjas, kuris surengė loteriją, parodo į vieną iš savo kortų ir tada apžiūrimos užverstos kitų žaidėjų kortos.

Taškų skaičiavimas po loterijos:

  • Kai niekas neatspėja loterijos rengėjo pasirinktos spalvos (tos kortos, kurią jis parodė), tada loterijos rengėjas gauna 100 akių;
  • Jeigu parodytos kortos spalvą atspėja vienas žaidėjas, tada jis gauna 100 akių;
  • Kai spalvą atspėja abu žaidėjai, tada jie pasidalina 100 akių (kiekvienas gauna po 50).
Kortų žaidimas Tūkstantis - 1 pavyzdys

Statymo etapas

Kai kortos išdalintos, prasideda statymai. Jeigu rengiama loterija, ji vyksta prieš statymų etapą.

Statymų etape varžomasi dėl dalinimo metu atidėtų trijų užverstų kortų (pirkinio). Pirmąjį ėjimą daro tas, kas sėdi dalintojo kairėje. Dažniausiai pirmasis statymas kainuoja 100 akių. Žaidėjas turi garsiai sušukti statomą sumą: „Šimtas“. Kiti žaidėjai paeiliui didina statymus. Jie gali pridėti po 10 akių. Statymų etapas baigiamas tada, kai du žaidėjai pasuoja ir sušunka „Pas“. Pasavus tolimesniame statymų etape dalyvauti nebegalima.

Pasibaigus statymų etapui, dalintojas pažiūri, kiek akių turi 3 užverstos kortos, dėl kurių buvo kovojama. Įsimena akių skaičių ir tas kortas atiduoda laimėtojui. Dalintojas šias akis įrašo į savo taškų sąskaitą. Šio žaidimo metu jis daugiau jokių kitų veiksmų neatlikinės ir papildomų taškų negaus.

Atliekant statymus, reikia nepamiršti, kad daugiausiai galima surinkti 120 akių. Taigi statymų sumos neturėtų viršyti šio skaičiaus. Derėtų nepamiršti, kad yra šiokių tokių išimčių. Kiekvienos rūšies kortų poros (dama ir karalius) turi skirtingas vertes:

  • Vynai – 40 akių;
  • Kryžiai – 60 akių;
  • Būgnai – 80 akių;
  • Širdys – 100 akių.

Šių porų vertes galima prisumuoti prie maksimalaus statomo akių skaičiaus. Bet kokiu atveju, statydami nurodome, kokią taškų sumą planuojame surinkti žaidimo pabaigoje.

Kortų žaidimas Tūkstantis - 2 pavyzdys

Kai laimėtojas gauna tris užverstas kortas, jis gali arba padalinti tos krūvelės kortas po lygiai sau ir savo varžovams (prieš tai apžiūrėjęs kortas) arba jis gali tas kortas pasilikti sau. Tokiu atveju išsirenkama, su kuriomis 7 kortomis bus žaidžiama, o likusios 3 užverstos padedamos į krūvelę, ant kurios vėliau dedamos paimtų kirčių kortos. Kuriuo variantu žaidžiama, reikia susitarti iš anksto.

Žaidimo etapas

Žaidimo su kirčiais metu pirmasis veiksmą atlieka tas žaidėjas, kuris laimėjo tris užverstas kortas. Vienu ėjimu galima mesti vieną kortą pagal laikrodžio rodyklę. Pirmoji išmesta korta nustato pagrindinę spalvą ir rūšį ėjimo metu. Kirtį laimi ta korta, kuri yra aukščiausio rango. Jeigu neturite tinkamos spalvos arba kozirio, galite mesti bet kokią kortą, bet tokiu atveju ji tikrai nelaimės.

Kortų žaidimas Tūkstantis - 3 pavyzdys

Damos korta keičia kirčio kozirį. Jeigu išmetate pvz., vynų damą (rankose privalote turėti jos porą-karalių), tada koziris bus vynas tol, kol kažkas kitas neišmes kitokios damos. Svarbu nepamiršti, kad kozirį nustato ta dama, kuri išmetama paskutinė.

Pasibaigus vienam kirtimų ratui, kitas pirmąją kortą meta tas, kuris laimėjo buvusį kirtį.

4 žaidimo pavyzdys

Žaidimo metu gali įvykti 7 arba 8 kirtimo ratai. Tuomet skaičiuojami taškai. Žaidėjas, laimėjęs 3 užverstas kortas, gali suskaičiuoti, ar tikrai surinko tiek taškų, kiek nurodė statymų metu (akių skaičius gali būti ir didesnis, nei užsibrėžta). Jeigu tikslas pasiekiamas, tada žaidėjas laimi tokį akių skaičių, kokį šaukė statymų etapo metu.

Kortų žaidimas Tūkstantis – taškų skaičiavimas

Jeigu statymų metu laimėjęs žaidėjas nesurenka tiek akių, kiek pastatė, tada iš bendros jo taškų sumos atimama tiek akių, kiek surinko žaidimo metu. Yra kitas variantas, kai nepasiekus užsibrėžto tikslo, iš žaidėjo atimama tiek taškų, kiek jis pastatė tam, kad laimėtų. Kiti žaidėjai suskaičiuoja visas turimas akis ir apvalina jas į mažesnę ( kai akių suma baigiasi skaičiais 0-5) arba didesnę pusę (6-9).

Laimi tas, kas pirmas surenka 1000 akių. Tūkstančio žaidimą galima žaisti ne tik su realiomis kortomis, bet ir naudojant Android programėles išmaniuosiuose įrenginiuose.