Kortų žaidimas Karuselė – taisyklės

Jeigu jums patinka kortos bei matematika – kortų žaidimas Karuselė jums puikiai tiks! Vaikams tai gera pradžia mokantis skaičiuoti, suaugusiems – gera proga prisiminti skaičių sumavimo subtilybes. Karuselės taisyklės labai paprastos, tereikia nusiteikti ir gerai praleisti laiką.

Akių sumavimas žaidžiant

Kiti įdomūs kortų žaidimai: Kiaulė, Pasjansas, Karas, Durnius, Asilas, Vežimas, Tūkstantis.

Dažniausiai užduodami klausimai

❓ Kiek žaidėjų gali žaisti Karuselę?

Šį žaidimą gali žaisti nuo 2 iki 4 žmonių.

❓ Kiek kortų reikia, norint žaisti pagal Karuselės taisykles?

 • 56 kortų kaladė – 52 įprastos kortos + 3 jokeriai (11, 15 ir 20 taškų vertės) ir 1 šluota;
 • 55 kortų kaladė – 52 įprastinės + 2 jokeriai (11 ir 15 taškų vertės) ir 1 šluota;
 • 54 kortų kaladė – 52 įprastinės + 2 jokeriai (11 ir 15 taškų vertės).

❓ Kokios kortos reikalingos Karuselės žaidimui?

Kortų rangai didėjančia seka: tūzas (1), dviakė (2), triakė (3), keturakė (4), penkiaakė (5), šešiaakė (6), septynakė (7), aštuonakė (8), devynakė (9), dešimtakė (10), jokeris (11), jokeris (15), jokeris (20). Ant jokerio kortų reikia užrašyti skaitines reikšmes.

Svarbi informacija: šiame straipsnyje pateikiami keli tam tikrų žaidimo veiksmų variantai. Susitarkite tarpusavyje, kuriuo jūs vadovausitės!

Pasiruošimas žaidimui

Dalintojas išmaišo kortas ir kiekvienam žaidėjui laikrodžio rodyklės kryptimi padalina po 4. Tada dalinantis žaidėjas ant stalo padeda tam tikrą kortų skaičių, kuris priklauso nuo to, kokio dydžio kortų kaladė:

 • 56 – 8 kortos ant stalo;
 • 55 – 7 kortos;
 • 54 – 6 kortos.

Kortos dedamos atverstos.

Yra du variantai, kokios kortos gali būti ant stalo:

 • Jeigu žaidžiama tuo variantu, kai ponai kerta tik poromis, tada ant stalo negali gulėti daugiau nei du vienos rūšies ponai (karaliai, damos ar bartukai). Tokiu atveju, ant stalo atsidūrus pvz. trims karaliams, visos kortos nuo stalo surenkamos, gerai sumaišomos ir dalinama dar kartą;
 • Kai vienas ponas gali paimti tris tos pačios rūšies ponus, tada nėra jokio skirtumo, kokios kortos padalijamos ant stalo.
Kortų žaidimas Karuselė - 1 pavyzdys

Kortų žaidimas Karuselė pradedamas

Žaidimo eiga

Žaidimas vyksta laikrodžio rodyklės kryptimi, taigi pradeda tas, kuris yra dalintojo kairėje. Pagal Karuselės taisykles, žaidėjas savo ėjimo metu gali atlikti tokius veiksmus:

 • Kortų nukirtimas;
 • Ant stalo gulinčių kortų sumavimas;
 • Ant stalo gulinčių ir rankose laikomos kortos sumavimas;
 • Ponų kortų kirtimas;
 • Šluotos panaudojimas;
 • Kortos išmetimas,

Kortų nukirtimas

Jeigu žaidėjas rankose turi kortą, kurios rangas sutampa su ant stalo gulinčios kortos (kortų) rangu, tada jis tą kortą (kortas) gali nukirsti. Nukirstas kortas reikia dėti į asmeninę nukirstų kortų krūvelę.

Kortų žaidimas Karuselė - 2 pavyzdys

Ant stalo gulinčių kortų sumavimas

Kai ant stalo guli kelios kortos, kurias susumavus gaunasi toks akių skaičius, kokio rango kortą žaidėjas turi rankose, tada tas kortas galima nukirsti.

Ant stalo gulinčių ir rankose laikomos kortos sumavimas

Jeigu ant stalo gulinčių kortų akių skaičiaus nepakanka kirtimui, tada prie jų galima pridėti vieną asmeninę kortą. Visos sumuojamos kortos tokiu atveju dedamos viena ant kitos, nes jas nukirsti bus galima tik kitu ėjimu. Derėtų nepamiršti, kad savo ėjimo metu varžovas taip pat gali nukirsti susumuotas kortas.

Yra du žaidimo su ant stalo susumuotomis kortomis variantai:

 • Varžovas gali kirsti anksčiau susumuotas kortas, bet papildomai kažko pridėti jis negali;
 • Varžovas gali pridėti papildomą asmeninę kortą ir pakelti sumą.
Kortų žaidimas Karuselė - 3 pavyzdys

Ponų kortų kirtimas

Ponų kortos (bartukai, damos ir karaliai). Karaliumi nukirsti galima tik 1 karalių, net jei ant stalo iš viso guli du.

Veiksmai su damomis ir bartukais yra analogiški.

Yra du žaidimo su ponais variantai:

 • Ponų kortos kertamos tik poromis;
 • Jeigu ant stalo guli trys ponai. Tada su viena korta galima pasiimti juos visus.
4 pavyzdys

Šluotos panaudojimas

Šluota – viena iš galingiausių kortų. Yra žaidimo su šluota variantai:

 • Ji kerta visas ant stalo gulinčias kortas;
 • Ji kerta tik tas kortas, kurios turi skaitines reikšmes. Ponų kortų nekerta.

Kortos išmetimas

Kai nėra ką kirsti ar sumuoti, tada žaidėjas turi išmesti vieną savo kortą ir laukti kito ėjimo.

Veiksmai po paskutinio padalijimo taip pat gali būti dvejopi:

 • Paskutinis ponų kortą nukirtęs žaidėjas pasiima viską, kas lieka ant stalo;
 • Paskutinis kirtimą padaręs žaidėjas pasiima visas ant stalo likusias kortas.

Papildomų kortų dalinimas

Kai visi žaidėjai laikrodžio rodyklės kryptimi atlieka po keturis ėjimus ir rankose nebeturi kortų, tada dalintojas visiems padalina po dar 4 kortas. Žaidimas tęsiamas tol, kol kaladėje yra laisvų kortų. Išdalinus visas kortas, paskutinis kirtimą atlikęs žaidėjas paima visas kortas, kurios dar guli ant stalo. Išskyrus tuos atvejus, kai kažkas kitas po paskutinio kortų dalinimo nukirto kažką iš ponų.

Taškų skaičiavimas

Pasibaigus vienai partijai, kiekvienas žaidėjas apžiūri savo kortas ir įvertina, už ką jis gali skaičiuoti sau taškus.

 • Tūzo turėjimas – 1 taškas;
 • Žaidėjui, kuris pasibaigus partijai, turi daugiausiai kortų – 2 taškai;
 • Tam, kas turi daugiausiai vynų – 2 taškai;
 • Vynų dviakės turėjimas – 2 taškai;
 • Būgnų dešimtakės turėjimas – 2 taškai;
 • 11 taškų vertės jokerio turėjimas – 3 taškai;
 • 15 taškų vertės jokerio turėjimas – 5 taškai;
 • 20 taškų vertės jokerio turėjimas – 10 taškų.

Kai du žaidėjai surenka vienodą kortų arba vynų skaičių, tada 2 taškų laimėjimą jie pasidalina pusiau. Jei tokių žaidėjų daugiau, tada šių taškų negauna niekas.

Kortų žaidimas Karuselė baigiamas

Viena partija žaidimas tikrai nesibaigia. Žaidžiama tol, kol surenkamas tam tikras taškų skaičius. Jis priklauso nuo to, kiek kortų kaladėje:

 • 56 – 120 taškų;
 • 55 – 90 taškų;
 • 54 – 60 taškų.