Kortų žaidimas Vežimas – taisyklės

Kortų žaidimas Vežimas yra nuo seno žinomas, Jį žaisdavo mūsų tėvai ir seneliai. Žaidimas nėra nuobodus, sukelia azartą ir norą kovoti. Jeigu visi žaidžia ramiai, gan greitai paaiškėja pralaimėtojas. Aišku, būna ir priešingai. Kai visi žaidėjai naudoja rimtą strategiją, žaisti galima labai ilgai.

Žaidimo kortos žmogaus rankose

Kiti įdomūs kortų žaidimai: Kiaulė, Pasjansas, Karas, Karuselė, Asilas, Durnius, Tūkstantis.

Dažniausiai užduodami klausimai

❓ Kiek žmonių gali žaisti Vežimą?

Vežimą žaisti gali nuo 2 iki 4 žmonių.

❓ Kiek kortų reikia Vežimo žaidimui?

Pagal Vežimo taisykles, žaidimui reikia 24 kortų kaladės.

❓ Kokios konkrečios kortos naudojamos Vežimo žaidime?

Kortų rangai didėjimo tvarka: 9, 10, bartukas, dama, karalius, tūzas.

Pasiruošimas žaidimui

Pirmasis dalintojas parenkamas atsitiktiniu būdu. Dalintojas sumaišo kortas. Jam iš dešinės sėdintis žaidėjas perkelia kaladę. Tada prasideda kortų dalinamas. Laikrodžio rodyklės kryptimi dalinama po 1 kortą kiekvienam žaidėjui tol, kol baigiasi kaladė.

Kortos visiems žaidėjams išdalinamos po lygiai:

  • 4 žaidėjai gauna po 6 kortas;
  • 3 žaidėjai – po 8 kortas;
  • 2 žaidėjai – po 12 kortų.

Prieš pradedant žaisti, kiekvienas žaidėjas privalo išsirinkti savo kozirį (tam tikrą kortų rūšį). Visi žaidėjai apžiūri savo kortas. Tas, kas turi kryžių kortą, gauna kryžių kozirį. Toliau kozirių reikšmės nustatomos laikrodžio rodyklės kryptimi ˃ vynai ˃ širdys ˃ būgnai. Kai žaidžia mažiau žmonių, tada ir kozirių būna mažiau. Nepanaudotos kortų rūšys neturi jokios įtakos žaidime.

Kortu žaidimas Vežimas - 1 pavyzdys

Kai žaidžia 4 žaidėjai, pirmasis ėjimas atitenka tam, kas turi kryžių damą. Jeigu žaidėjų mažiau, pradeda tas, kuris turi būgnų devynakę.

Kortų žaidimas Vežimas pradedamas

Pirmas veiksmas, kurį reikia atlikti išdalinus kortas – devynakių pasikeitimas. Visi žaidėjai, turintys devynakes, padeda jas ant stalo. Kiekvienas žaidėjas turi paimti tą devynakę, kokį kozirį turi. Šitai svarbu dėl to, kad visi savo rankose turėtų pačios mažiausios vertės kozirį.

Kortu žaidimas Vežimas - 2 pavyzdys

Apsikeitus kortomis, žaisti pradeda žmogus, sėdintis dalintojui iš kairės. Toliau žaidimas vyks pagal laikrodžio rodyklę. Savo ėjimo metu žaidėjas gali mesti bet kokią kortą. Jam iš kairės sėdintis žaidėjas turi nukirsti išmestą kortą. Tai padaryti galima išmetant tos pačios rūšies arba didesnio rango kortą. Jeigu tokios kortos nėra, atsikirsti galima su asmeniniu bet kokio rango koziriu. Kai varžovas išmeta atsikirtinėjančio žaidėjo kozirį, tada jį nukirsti galima tik su aukštesnio rango asmeniniu koziriu.

Kortu žaidimas Vežimas - 3 pavyzdys

Nukirtus išmestą kortą, reikia dėti vieną bet kokią kortą ir tada ją nukirsti turės iš kairės sėdintis žaidėjas.

Kai niekaip nepavyksta nukirsti išmestos kortos, tada tenka susirinkti viską, kas ant stalo (net jei tai būtų 10 kortų ar visa kaladė). Tokiu atveju varžovui išmesti kortos nebegalima. Tenka praleisti ėjimą. Kortą atsikirtimui tokiu atveju meta žaidėjas, sėdintis kairėje.

4 žaidimo pavyzdys

Yra žaidimą pasunkinanti aplinkybė. Jeigu atsikirtimui gauni kortą, kurios kozirį turi kairėje sėdintis žmogus, tada atsikirsti galima tik asmeniniu koziriu. Jeigu rankose kozirio nėra, tada tenka visas kortas pasiimti į rankas. Svarbu nepamiršti, kad jeigu kažkuris žaidėjas išsimeta visas savo kortas, tai jo koziriai tampa įprastomis kortomis ir jokių galių nebeturi.

Kortų žaidimas Vežimas baigiamas

Dažniausiai žaidimuose visi stengiasi laimėti. Šiuo atveju viskas kitaip. Būtina nepralaimėti. Tas vienintelis, kuris į rankas susirenka visas kortas, skelbiamas pralaimėtoju. Jeigu nori, jis gali bandyti atsitiesti. Tokiu atveju šis žaidėjas pats sumaišo kortas ir išdalina kitiems.