Blackjack taisyklės

Blackjack žaidimas turi net kelis pavadinimus, kuriuos galbūt jau esate girdėję anksčiau: kortų žaidimas 21, kortų žaidimas akis. Blackjack taisyklės išties paprastos. Tiesiog dalinamos kortos ir renkami taškai. Iš karto pavyksta laimėti tokiu atveju, jeigu pirmosios dvi kortos vertos 21 taško, tokiu atveju jūs gaunate Blackjack. Kitais atvejais turite žaisti toliau. Žemiau aprašyta visa žaidimo eiga. Tuos, kam patinka azartiniai kortų žaidimai, turėtų sudominti ir pokerio žaidimas.

Kaip žaisti Blackjack?

Pirmiausia išsirinkite, kuris žmogus bus dalintoju. Dalintojo pareiga bus maišyti kortas, bei jas dalinti sau ir kitiems žaidėjams. Taip pat jis priiminės statymus bei išmokės laimėjimus.

Blackjack žaidime vyksta statymai. Jiems galite naudoti specialius žetonus, degtukus, nupieštus pinigus ar atspausdintus iš interneto. Prieš žaidimą susitarkite tarpusavyje po kiek žetonų gaus kiekvienas žaidėjas ir kiek įdėsite į banką (jais disponuos dalintojas).

Sumaišykite visas kortas, su kuriomis žaisite. Jei naudojate daugiau negu vieną kaladę, tada galima į išmaišytų kortų vidury įkišti raudoną ar kokios kitos spalvos kortelę, kurią pasiekus, teks surinkti visas kortas ir per naują jas permaišyti.

Blackjack kortų skaičiavimas lietuviškai - trys kortos nuimamos nuo kaladės

Blackjack taisyklės

Kortų žaidimas 21 taisyklės nurodo, kad Å¡iame žaidime vienintelis jÅ«sų varžovas – dalintojas. Nesvarbu kiek žmonių žais prie stalo, jÅ«s tarpusavyje nekovosite. Laimėti jums pavyks tokiu atveju, jeigu jÅ«sų surinktų akių skaičius bus 21 arba jeigu jums pavyks nugalėti dalintoją. Kitu atveju laimės dalintojas.

Taigi, žaidimo pradžioje jūs padarote tam tikrą statymą (galite patys nuspręsti kiek statyti). Tada dalintojas kiekvienam žaidėjui pagal laikrodžio rodyklę (pradedant nuo žmogaus sau iš kairės) padalina po vieną atverstą kortą ir vieną pasiima sau. Visos šios kortos yra atverstos. Toliau vėl laikrodžio rodyklės kryptimi dalinamos kortos, pradedant nuo to žaidėjo, kuris pirmasis gavo pirmą kortą. Visi žaidėjai gauna po dar vieną atverstą kortą, tik sau šįkart jau pasiima užverstą kortą. Po kortų dalinimo dalintojas pasižiūri, kokia yra jo užverstoji korta, ir tada prasideda tolimesnis žaidimas.

Pirmasis veiksmus daro tas, kas yra dalintojo kairėje. Jis gali rinktis iš kelių veiksmų (dažniausiai susidursite su angliškomis šio žaidimo sąvokomis, bet šiame puslapyje Blackjack lietuviškai išversti galimi veiksmai):

 • imti;
 • baigti ėjimą;
 • dvigubinti;
 • padalinti kortas.

Imti dar vieną kortą

Pirmasis veiksmas, kurį galite atlikti savo ėjimo metu – tai imti papildomas kortas. JÅ«sų tikslas – surinkti 21 taÅ¡ką arba surinkti daugiau už dalintoją. Taigi, jeigu gaunate pvz.: keturakę ir Å¡eÅ¡akę = 10 taÅ¡kų, tokiu atveju dar galite imti papildomą kortą arba kelias kortas. Pvz.: keturakė, Å¡eÅ¡akė + dviakė = 12 taÅ¡kų. Galite imti dar vieną kortą (jeigu norite) keturakė, Å¡eÅ¡akė + dviakė, penkakė = 17 taÅ¡kų. JÅ«s priartėjate prie 21 taÅ¡ko. Jeigu gavę kortą pamatysite, kad jau turite 22 taÅ¡kus arba daugiau, tokiu atveju „sudegate” ir iÅ¡kart pralaimite.

Blackjack 21 žaidimas kortomis, jo taisyklės ir strategija - dalintojas laimi

Baigti ėjimą

Baigti ėjimą galite bet kada. Nėra jokio skirtumo, kiek taškų esate surinkę. Pvz.: gaunate septynakę ir aštuonakę = 15 taškų. Imti dar vieną kortą jau rizikinga, todėl galite tiesiog pabaigti savo ėjimą ir tikėtis, kad dalintojo kortų taškų suma bus mažesnė.

Dvigubinti

Jeigu norite, turėdami dvi kortas, galite padvigubinti pradinį savos statymą, pvz.: jeigu statėte 1 žetoną, turite padėti Å¡alia dar vieną. Tokiu atveju gausite dar vieną papildomą kortą (tik vieną) ir baigsite savo ėjimą. Laimėjimo atveju gausite dvigubai daugiau nei bÅ«tumėte gavę po pirmojo statymo. Dažniausiai dvigubinti galima tada, kai kortų taÅ¡kų suma yra 11 ir mažiau. Bet Å¡ią taisyklę galima keisti – tarpusavyje nuspręskite, kada bus galima dvigubinti.

Padalinti kortas (išskirti)

Būna atvejų, kai gaunate dvi vienodas kortas. Tokiu atveju savo ėjimo metu galite jas išskirti ir vėliau su kiekviena iš jų žaisti atskirai. Išskyrus kortas, reikia padėti tiek pat žetonų, kiek statėte žaidimo pradžioje. Žaidimo gale kiekviena atskirta korta gali laimėti/pralaimėti nepriklausomai nuo kitos.

Išskirti galima tik kortų poras: dvi triakės, dvi dešimtakės, dvi galvos, du tūzai. Dešimtakės su galvos korta skirti negalima (nepaisant to, kad abiejų vertės yra 10), nes tai šios kortos nesudaro poros.

Kada galima išskirti kortas?

Pateikiame jums rekomendacijas, kada galima ir kada geriau nereikia išskirti kortų.

 • Geriau neskirti Å¡ių kortų: deÅ¡imtakių, penkakių, keturakių.
 • Skirti galima visada arba priklausomai nuo dalintojo turimos kortos:
 • tÅ«zus galima iÅ¡skirti nepaisant to, kokią kortą turi dalintojas;
 • devynakes galima atskirti. IÅ¡imtis, kai dalintojo atversta korta verta: septynakė, 7 arba 10 taÅ¡kų, arba ji yra tÅ«zas;
 • aÅ¡tuonakes iÅ¡skirti verta visada, kad ir kokią kortą turėtų dalintojas;
 • septynakes iÅ¡skirti naudinga tik tada, kai dalintojo atvertos kortos taÅ¡kų vertė mažesnė nei 8;
 • Å¡eÅ¡akes atskirti verta tik tada, kai dalintojo korta verta mažiau nei 7;
 • triakes ir dviakes verta iÅ¡skirti tik kai dalintojas turi kortą, kuri mažesnės vertės nei 7.

Kai visi žaidėjai baigia savo ėjimus, tada dalintojas atverčia antrąją savo kortą ir visi sužino, kiek taškų jis surinko. Jeigu taškų suma mažesnė nei 17, dalintojas privalo traukti dar vieną kortą arba kelias. Kortas jis traukia tol, kol surenka 17 taškų arba daugiau.

Blackjack strategija

Blackjack taisyklės ir jų mokėjimas – tai dar ne viskas. Jeigu norite kuo geriau įvaldyti šį žaidimą, galite pasinaudoti keliais strateginiai patarimais.

 • Visada verta imti dar vieną kortą tada, jeigu turimų kortų suma yra mažesnė už 10.
 • Kai turite 12 taÅ¡kų, tada teks rizikuoti ir imti dar vieną kortą. IÅ¡imtis – kai dalintojas turi 4, 5 arba 6 taÅ¡kus.
 • Kai turite mažiau nei 18 taÅ¡kų, tada rekomenduojama imti dar vieną kortą tokiu atveju, jeigu dalintojas turi 7 arba daugiau taÅ¡kų.
 • Kai jÅ«sų atverstos kortos sudaro 10 arba 11 taÅ¡kų, tada verta pagalvoti apie statymo dvigubinimą.
 • Žaidimą užbaigti reikėtų tokiu atveju, jeigu jÅ«sų atverstos kortos yra devynakė ir tÅ«zas.
 • Baigti žaidimą reikėtų ir tada, kai jÅ«sų dvi atverstos kortos yra aÅ¡tuonakė ir tÅ«zas. Jeigu dalintojo korta yra Å¡eÅ¡akė, tokiu atveju dar galite rizikuoti ir dvigubinti.
 • Imti kortas galima tokiu atveju, jeigu turite septynakę ir tÅ«zą. AiÅ¡ku, tą daryti verta tik tokiu atveju, kai dalintojas turi kortą, kurios vertė didesnė nei 8.

Tie žmonės, kuriems 21 žaidimas kortomis jau gerai žinomas, kartais skaičiuoja, kokios kortos dar liko kaladėje. Blackjack kortų skaičiavimas – sunkus dalykas, bet tikrai labai naudingas.

Kortų žaidimas akis 21 taisyklės - kortų žaidimas iškart laimimas, kai surenkamas 21 taškas

Blackjack žaidimas baigiamas

Visiems žaidėjams užbaigus savo ėjimus, dalintojas atverčia savo antrąją kortą ir jeigu jam dar trūksta taškų, tada ima papildomas kortas. Blackjack taisyklės reikalauja imti tol, kol dalintojas gauna 17 taškų arba daugiau.

Visiems užbaigus savo ėjimus, sutikrinami rezultatai ir tada kortų žaidimas akis 21 baigiamas:

 • jeigu kažkas turi 22 taÅ¡kus ar daugiau – jis iÅ¡kart „sudega” ir dalintojui atiduoda pastatytus žetonus;
 • kai kažkas turi 21 taÅ¡ką, jis laimi – tada pasiima savo pastatytą žetoną ir dalintojas jam duoda dar tiek pat;
 • kitais atvejais laimi arba dalintojas, arba žaidėjas – tas, kieno taÅ¡kų suma didesnė (žetonus tokiu atveju arba pasiima dalintojas, arba gauna žaidėjas – apraÅ¡yta aukščiau);
 • jeigu žaidėjas ir dalintojas surenka po vienodą taÅ¡kų skaičių, tada skelbiamos lygiosios ir žaidėjai savo pastatytus žetonus pasiima atgal.

❓ Kiek žmonių gali žaisti Blackjack?

Šį žaidimą gali žaisti nuo 2 iki 8 žmonių.

❓ Kiek kortų reikia Blackjack žaidimui?

Priklausomai nuo to, kiek žmonių žaidžia, Blackjack taisyklės leidžia žaisti su keliomis kortų kaladėmis: nuo 1 iki 3 kortų kaladžių.

❓ Kokie Blackjack kortų rangai didėjimo tvarka?

2 (dvi akys), 3 (3 akys), 4 (4 akys), 5 (5 akys), 6 (6 akys), 7 (7 akys), 8 (8 akys), 9 (9 akys), 10 (10 akių), bartukas (10 akių), dama (10 akių), karalius (10 akių), tÅ«zas (1 arba 11 akių – galima pasirinkti tai, kas naudingiau žaidėjui).

❓ Ar bartuko, damos ir karaliaus kortos šiame žaidime skiriasi viena nuo kitos?

Ne. Bartukas, dama ir karalius turi vienodą vertę – 10 taÅ¡kų. Å ios kortos vadinamos galvomis. Nesvarbu, kurias dvi konkrečias galvų kortas turite, jos vis tiek sudaro porą, kas yra aktualu norint, iÅ¡skirti kortas.

❓ Kiek laiko trunka viena Blackjack partija?

Žaidimo trukmė priklauso nuo to, kiek žmonių žaidžia. Du žaidėjai (dalintojas + jo varžovas) gali užtrukti vos kelias minutes. Kuo daugiau žmonių prie žaidimo stalo, tuo ilgiau truks žaidimas.