Thousand Card Game - Regler

När du har tröttnat på spel med en tydligt definierad bana kan du lägga till lite spänning. Det tusen kortspelet är unikt eftersom spelarna under hela spelet är osäkra på om de har trumf på handen. I det här spelet ändrar varje dam som kastas färg och typ av trumf för varje dam som kastas. Man vet aldrig när motståndaren kommer att kasta ett sådant kort.

Kungen korsar Bartuk

Andra intressanta kortspel: Gris, Solitaire, Krig, Karusell, Åsna, Vagn, Durnius.

Ofta ställda frågor

❓ Hur många kan spela Thousand?

Durnius-spelet är avsett för 2-4 personer.

❓ Hur många kort behöver jag för att spela Thousand?

Enligt Reglerna för tusen måste du använda följande för det här spelet En kortlek med 24 kort.

❓ Vilka kort används i spelet 1000?

Kortet är rangordnat i stigande ordning: 9 (0 ögon), bartukas (2 ögon), Lady (3 ögon), Kungen (4 ögon), 10 (10 ögon), ace (11 ögon).

Förberedelser inför spelet

Den första givaren av korten ska väljas genom lottning. Givarens position ska sedan flyttas medurs.

Ett kortspel för 1 000 till 4 spelare.

Givaren måste blanda korten. Spelaren till höger om honom flyttar sedan korten. Först efter denna åtgärd kan givningen börja. Givaren ger korten först till personen till vänster om honom. Därefter ger han dem till de andra i riktning medurs. Under den första givarrundan får varje spelare tre kort. Givaren får inga kort. De tre korten med framsidan nedåt placeras sedan på bordet. Slutligen får varje spelare ytterligare 4 kort.

Ibland får en spelare 4 nior. Han lägger korten med framsidan uppåt på bordet. Givaren måste då samla in korten från alla och gå igenom stegen med att blanda, flytta och dela ut dem igen.

När en spelare får 3 9:or kan han hålla ett lotteri. I det här fallet placerar han alla tre öppna nior på bordet så att de andra spelarna kan se dem. De andra två spelarna väljer vardera ett kort de har och lägger det med framsidan nedåt bredvid niorna. Färgen och typen av kort - svart (vin/kors) eller rött (trumma/hjärta) - är avgörande här. Den spelare som hade lotteriet pekar på ett av sina kort och tittar sedan på de andra spelarnas kort med framsidan nedåt.

Poäng efter lotteriet:

  • Om ingen gissar den färg som lotteriarrangören valt (det kort han visade) får lotteriarrangören 100 ögon;
  • Om en spelare gissar färgen på det visade kortet får den spelaren 100 ögon;
  • När båda spelarna har gissat färgen delar de på 100 ögon (varje spelare får 50 ögon).
Kortspel Thousand - 1 exempel

Byggnadsfasen

När korten delas ut börjar satsningen. Om det finns ett lotteri äger det rum före satsningsfasen.

Insatsfasen består av att tävla om de tre hålkorten som läggs undan vid tidpunkten för givningen (buy-in). Det första draget görs av personen till vänster om dealern. Den första insatsen kostar vanligtvis 100 ess. Spelaren måste högt ropa ut det belopp som satsas: "Ett hundra". De andra spelarna turas om att öka sina insatser. De får lägga till 10 ess vardera. Insatsfasen avslutas när två spelare passar och ropar "Pas". När en passning har gjorts får man inte satsa mer.

I slutet av satsningsfasen tittar dealern på hur många ögon de tre nedåtvända korten som har kämpats om har. Han noterar antalet ögon och ger dessa kort till vinnaren. Givaren ska lägga till dessa ögon till sin poäng. Han får inte vidta några ytterligare åtgärder under spelet och får inga ytterligare poäng.

När du placerar insatser ska du komma ihåg att det maximala antalet ögon som kan samlas in är 120. Därför bör insatserna inte överstiga detta antal. Man bör komma ihåg att det finns vissa undantag. Par av varje typ av kort (dam och kung) har olika värden:

  • Viner - 40 ögon;
  • Kors - 60 ögon;
  • Trummor - 80 mesh;
  • Hjärtan - 100 ögon.

Värdena för dessa par kan läggas till det maximala antalet ögon som ska byggas. I vilket fall som helst, när vi placerar en insats anger vi hur många poäng vi förväntar oss att få i slutet av spelet.

Kortspel Thousand - exempel 2

När vinnaren får tre öppna kort kan han antingen dela ut korten i högen lika till sig själv och sina motståndare (efter att först ha inspekterat korten), eller behålla korten för sig själv. I detta fall görs ett val av vilka 7 kort som ska spelas, och de återstående 3 korten placeras med framsidan nedåt i en hög, på vilken korten från de valda plockarna placeras. Vilket alternativ som spelas måste avtalas i förväg.

Spelets skede

I ett hjärterspel är den första spelaren att agera den spelare som vinner tre öppna kort. Ett kort får kastas medurs per tur. Det första kortet som kastas bestämmer grundfärg och typ för turens tur. Det kort som har den högsta rangordningen vinner tur. Om du inte har en färg eller ett trumfkort kan du kasta vilket kort som helst, men det vinner inte.

Kortspel Tusen - exempel 3

Drottningen ersätter hjärtertrumfen. Om du t.ex. kastar vindens drottning (du måste ha ett par av hennes kungar på handen) blir trumfen vin tills någon annan kastar en annan drottning. Det är viktigt att komma ihåg att trumfen bestäms av den dam som kastas sist.

I slutet av en runda ska den person som vann det föregående valet dra nästa första kort.

Exempel på spel 4

Spelet kan ha 7 eller 8 valomgångar. Poäng räknas sedan. Efter att 3 kort har delats ut kan spelaren räkna om han/hon faktiskt har fått det antal poäng som anges vid tidpunkten för satsningen (antalet ögon kan vara högre än målantalet). Om målet uppnås vinner spelaren det antal ögon som han ropade under satsningsfasen.

Kortspel Thousand - Poäng

Om den vinnande spelaren inte samlar lika många ögon som han satsar under satsningsprocessen, dras det antal ögon som han samlade under spelet av från hans totala poängsumma. Alternativt, om spelaren inte når målet dras lika många poäng av som han har satsat för att vinna. De andra spelarna räknar alla ögon som de har och avrundar dem till den lägre hälften (där summan av ögonen slutar på 0-5) eller till den högre hälften (6-9).

Den som först får 1000 ögon vinner. The Thousand Game kan spelas inte bara med riktiga kort, utan också med Android appar på smarta enheter