Kortų žaidimas Melagis taisyklės

Melagis yra vienas iš mėgstamiausių kortų žaidimų. Jis reikalauja strategijos sukūrimo, kad niekas nesuprastų, ar jūs sakote tiesą ir ant stalo dedate tikrai tą kortą ar kortas, kurias ir reikia. Taip pat svarbu ne tik sugebėti nuslėpti tiesą, bet ir suprasti, kada kitas jus bando apgauti. Kortų žaidimas Melagis taisyklės yra gan paprastos. Žaisti galima net keliais variantais. Apie viską plačiau sužinosite perskaitę šį straipsnį.

Dažniausiai užduodami klausimai

❓Kiek žmonių gali žaisti Melagį?

Šiame žaidime gali dalyvauti nuo 2 iki 6 žmonių.

❓Kiek kortų reikia Melagio žaidimui?

Jums reikės vienos arba dviejų kortų kaladžių (be jokerių). Nors dažniausiai naudojamos 52 kortos.

❓Kaip didėja kortų rangai Melagio žaidime?

Kortų vertė pagal stiprumą: dviakė, triakė, keturakė, penkiaakė, šešiaakė, septynakė, aštuonakė, devynakė, dešimtakė, bartukas, dama, karalius, tūzas.

Kiti įdomūs kortų žaidimai: KiaulėPasjansasKarasKaruselėAsilasVežimasTūkstantis, Durnius.

Pasiruošimas žaidimui

Turite išsirinkti žmogų, kuris dalins žaidimo kortas. Jis turi viską gerai sumaišyti ir kiekvienam žaidėjui duoti po vienodą kortų skaičių.

Kortų žaidimas Melagis taisyklės

Aptarsime tris Melagis kortos žaidimo variantus. Išbandykite juos visus ir pasirinkite tai, kas jums labiausiai patinka.

Kaip žaisti Melagį? 1 variantas

Pirmasis veiksmus atliks tas žmogus, kuris yra dalintojo kairėje. Jis pasirenka kokią nors 1 kortą, deda ją ant stalo ir pasako, kokios rūšies ta korta yra: vynai, kryžiai, širdys ar būgnai. Žaidėjas gali arba sakyti tiesą, arba meluoti.

Žmogus rankomis rodo, kad sako tiesą

Toliau šio žaidėjo kairėje esančio žmogaus eilė. (Visas žaidimas vyks laikrodžio rodyklės kryptimi). Taigi, antrasis žmogus ant jau padėtos kortos turi dėti tokios pačios rūšies kortą (tokią, kokią paminėjo pirmasis žaidėjas). Vėlgi galima sumeluoti.

Padėjus kortą, toliau žaidžia trečiasis žmogus ir taip toliau. Svarbu, kad visoje šioje krūvelėje būtų tik tos rūšies kortos, kokią paminėjo pirmasis žaidėjas.

Melagio patikrinimas

Na betgi taip nebūna – žmonėms vis tiek kartais tenka sumeluoti. Jeigu jums kyla įtarimas, kad kažkas padėjo kitokią kortą, galite to žmogaus ėjimo metu sakyti, kad jis meluoja.

 • Na ir jeigu bus jūsų tiesa, tada sumelavęs žaidėjas turės pasiimti visą ant stalo padėta kortų krūvelę.
 • Tačiau, jeigu jis buvo teisus, tas kortas pasiimti turėsite jūs pats.

Toliau žaidimą tęsia žmogus, kuris buvo teisus.

Žaidimo pavyzdys

Kortų žaidimas Melagis taisyklės - 4 kortos
 1. Jonas ant stalo padėjo užverstą kortą, sakydamas, kad tai širdys.
 2. Agnės korta taip pat širdys.
 3. Rokas irgi padėjo širdžių kortą, bet jis sulaukė replikos „meluoji”. Taigi teko atversti savo kortą. Kaip matote, jis nemelavo – širdžių karalius. Taigi tas, kas nusprendė tikrinti, turi pasiimti visas ant stalo esančias kortas.

Žaidimo pabaiga

Žaidimas baigiamas tada, kai kažkas išmeta paskutinę kortą. Tada jis skelbiamas laimėtojus ir pradedamas naujas žaidimas.

Kortų žaidimas Melagis – 2 variantas

Kaip ir pirmuoju atveju, žaidimą pradeda dalintojo kairėje sėdintis žmogus. Žaidimas ir vėl vyks laikrodžio rodyklės kryptimi.

Taigi, pirmasis žaidėjas ant stalo padeda 3 kortas. Jos visos trys turi būti vienodo rango. Pvz.: trys dviakės, trys dešimtakės, trys damos ir pan. Padėtų kortų rangas pasakomas garsiai.

Pasibaigus pirmojo žaidėjo ėjimui, toliau žais tas, kas sėdi jam iš kairės. Jis vėl turi dėti tris vienodo rango kortas ir garsiai pasakyti, koks jų rangas. Nepamirškite, kad jeigu trijų vienodų kortų neturite, galite tiesiog sumeluoti.

Melagio patikrinimas

Jeigu kam nors kyla įtarimas, kad buvo sumeluota, galima sakyti „meluoji” ir patikrinti, kokios kortos buvo padėtos.

 • Jeigu iš tikro buvo pameluota, tokiu atveju pamelavęs žmogus turės pasiimti visas ant stalo išmestas kortas. Toliau bus to žaidėjo eilė, kuris tikrino.
 • Jeigu tikrinęs žmogus suklydo ir sumeluota nebuvo, tokiu atveju kortas pasiima tas, kas nusprendė patikrinti. Toliau bus to žaidėjo eilė, kuris sėdi žmogaus, kurio kortas patikrino, kairėje.

Žaidimo pavyzdys

Kaip žaisti Melagį su kortoms - 9 kortos
 1. Jonas ant stalo padėjo tris užverstas kortas ir pasakė, kad tai trys penkiaakės. Kiti žaidėjai patikėjo.
 2. Agnė padėjusi kortas pasakė, kad tai trys dviakės. Atsirado ja nepasitikintis žmogus. Tada Agnei teko atversti savo kortas. Na ir kaip matote pavyzdyje, tai buvo dvi damos ir viena dviakė – Agnė sumelavo, todėl turi pasiimti visas ant stalo esančias kortas.

Žaidimo pabaiga

Žaidimas baigiasi tada, kai kažkas išmeta paskutinę savo kortą. Jis ir laimi žaidimą.

Vaizdo įraše matote, kaip žaisti Melagį. Kortų žaidimas Melagis taisyklės tiems, kas supranta angliškai, šiame straipsnyje.

Kaip žaisti Melagį su kortom? 3 variantas

Šiuo atveju dalintojas duoda visiems žaidėjams po vienodą kortų skaičių, o pačią paskutinę kortą atverstą padeda ant stalo. Tai bus kortos rūšis, kurią turės dėti visi žaidėjai.

Pirmasis ėjimą daro tas, kas sėdi dalintojo kairėje. Jis deda kortą.

Melagio patikrinimas

Jeigu kažkas nepasitiki, gali sakyti „meluoji” ir patikrinti.

 • Jei buvo sumeluota, melavęs žmogus turi pasiimti visas ant stalo esančias kortas.
 • Jeigu melagystės nebuvo, visas kortas pasiimta tas, kas nusprendė tikrinti.

Toliau ėjimas pereina tam, kas tikrinimo metu buvo teisus. Jis deda vieną užverstą kortą ant stalo ir pasako jos rūšį. Kiti žaidėjai turi dėti tokios pat rūšies kortas.

Žaidimo pavyzdys

5 žaidimo kortos ant stalo - Kortų žaidimas Melagis taisyklės
 1. Dalintojas atvertė vynų šešiaakę ir padėjo ją ant stalo taip, kad visi kiti matytų,
 2. Jonas padėjo kortą, sakydamas, kad tai vynai. Kiti patikėjo.
 3. Agnė irgi padėjo vynų kortą. Kiti vėl patikėjo.
 4. Rokas taip pat ant stalo dėjo vynų kortą. Tačiau kitas žaidėjas nusprendė jį patikrinti. Ir tikrintojas neklydo. Roko korta buvo širdžių dešimtakė.

Žaidimo pabaiga

Ir šiuo atveju žaidimas baigiamas tada, kai kažkas išmeta paskutinę savo kortą. Tas žaidėjas laimi.