Dobble žaidimas – taisyklės

Dobble žaidimas toks paprastas, kad užtenka tikrai mažai laiko jo taisyklių perpratimui. Kiekvienoje žaidimo kortelėje pavaizduoti 8 simboliai, iš kurių po vieną visada sutampa dvejose kortelėse. Svarbiausia – kuo greičiau tą simbolį surasti! Tai puikus kortų žaidimas, lavinantis kiekvieno žaidėjo reakciją.

Dobble žaidimas

Kiti žaidimai vaikams

Tikriausiai visi tėvai nori savo vaikus sudominti kuo įvairesniais žaidimais. Ne visuose tokiuose žaidimuose naudojamos kortos. Siūlome išbandyti Twister žaidimą . Vaikai galės pajudėti, varžantis, kuris paskutinis išliks nenugriuvęs. Pastangos išsilaikyti nepagriuvus yra labai svarbios mokantis kuo geriau išlaikyti pusiausvyrą. Po Twister žaidimo mažieji tiesiog grius į lovas, nes bus prisidūkę į valias. O ko gi daugiau šiai kompiuterių laikais reikia – kuo daugiau judesio.

Dobble taisyklės ir pasiruošimas žaidimui

Žaidimo rinkinį sudaro:

  • 55 kortelės;
  • 8 simboliai kiekvienoje kortelėje (tik vienas sutampantis bet kuriose dvejose);
  • iš viso daugiau nei 50 simbolių.

Dažniausiai užduodami klausimai

❓ Kiek žmonių gali žaisti Dobble?

Pagal Dobble taisykles, žaisti gali nuo  2 iki 8 žmonių.

❓ Nuo kokio amžiaus galima žaisti Dobble?

Pagal oficialias taisykles, Dobble žaidimas skirtas žaidėjams nuo 8 metų. Bet realybėje net ir mažesni vaikai mielai jį žaidžia.

❓ Kiek laiko užtrunka vienas Dobble žaidimas?

Žaidimo trukmė: apie 15 minučių.

Jeigu Dobble žaidimas žaidžiamas pirmą kartą

Jeigu žaidėjų tarpe yra bent vienas žmogus, kuriam Dobble žaidimas yra naujas, atverskite dvi atsitiktines korteles. Tuomet reikia ieškoti simbolio, kuris yra abejose kortelėse (vienoda spalva, vienoda forma, skirtis gali tik dydis). Pirmasis žaidėjas, radęs sutampantį simbolį, jį įvardina ir ištraukia dvi naujas korteles. Veiksmas kartojamas tol, kol visi žaidėjai supranta, kad dvejose kortelėse yra tik vienas sutampantis simbolis.

Žaidimo tikslas

Svarbiausia būti greičiausiu ir pastebėti dvejose kortelėse sutampantį simbolį. Tolesni veiksmai priklauso nuo žaidžiamo mini-žaidimo taisyklių. Simbolį reikia įvardinti ir pasiimti, padėti ar išmesti šią kortelę.

Dobble simbolių pavyzdžiai

Vienas Dobble žaidimas – penkios skirtingos mini-žaidimukų taisyklės

Mini-žaidimus žaidžia visi žaidėjai vienu metu. Juos galima žaisti tam tikra ar atsitiktine tvarka arba vieną žaidimą daug kartų iš eilės. Svarbiausia – pasirinkti tai, kas labiausiai patinka ir gerai praleisti laiką. Prieš pradedant kiekvieną žaidimą, turite perskaityti jo taisykles ar net sužaisti demonstracinį raundą. Taip įsitikinsite, kad visi žaidėjai supranta kaip žaisti. 

Mini-žaidimas #1 – „Bokštas“

Pasiruošimas žaidimui:

Visiems žaidėjams padalinama po 1 užverstą kortelę. Iš likusių atverstų kortelių suformuojame kaladę ir padedame visiems žaidėjams gerai matomoje vietoje.

Žaidimo tikslas:

Surinkti kuo daugiau taškų. Žaidžiama kol baigsis kaladė.

Mini-žaidimukas Bokštas

Žaidimo eiga:

Visų žaidėjų kortelės atverčiamos vienu metu. Žaidėjas, pirmasis radęs simbolį, kuris sutampa jo kortelėje ir toje, kuri atversta kaladės viršuje, sušunka simbolio pavadinimą. Tada jis sau pasiima kaladės viršuje esančią kortelę ir atverstą pasideda ant savo jau turimos kortelės. Toliau sutampančio simbolio jis ieško savo naujai kortelei ir tai, kuri dabar kaladės viršuje.

Žaidimo pabaiga:

Šis Dobble žaidimas baigiasi kai išnaudojama visa centrinė kortų kaladė. Laimi tas, kuris surenka daugiausiai kortelių.

Mini-žaidimas #2 – „Šulinys“

Pasiruošimas žaidimui:

Iš kaladės išimama viena kortelė ir užversta padedama nuošaliau. Likusios kortelės išdalinamos po lygiai visiems žaidėjams. Išsidalinus korteles, atverčiama nuošaliau palikta kortelė ir ji padedama visiems pasiekiamoje vietoje. Kiekvienas žaidėjas išmaišo savo kortas ir padeda priešais save užverstas kaip kaladę.

Žaidimo tikslas:

Kuo greičiau atsikratyti savo kortelių.

Mini-žaidimukas Šulinys

Žaidimo eiga:

Vienu metu visi žaidėjai turi atversti viršutines savo kaladžių korteles. Tas, kas pirmas suranda sutampantį simbolį savo ir centrinėje kortelėje, padeda atverstą viršutinę savo kortelę ant centrinės ir atsiverčia viršutinę savo kaladės kortelę.

Žaidimo pabaiga:

Šįkart renkamas ne laimėtojas, bet pralaimėtojas. Juo tampa tas, kuris paskutinis atsikrato savo kaladės kortelėmis.

Mini-žaidimas #3 – „Karšta bulvė“

Pasiruošimas žaidimui:

Žaidimas truks kelis raundus. Kiekvienas žaidėjas gauna po 1 užverstą kortelę. Korteles reikia laikyti taip, kad kuo greičiau jas būtų galima atversti. Likusios kortelės bus naudojamos kitiems raundams.

Žaidimo tikslas:

Kuo greičiau atsikratyti savo žaidimo kortelės.

Mini-žaidimukas Karšta bulvė

Žaidimo eiga:

Visų žaidėjų kortelės atverčiamos vienu metu. Jos visą laiką laikomos rankose. Pirmas žaidėjas, kuris randą sutampantį simbolį savo ir bet kurio kito žaidėjo kortelėje, jį įvardina ir tada savo kortelę uždeda ant varžovo kortelės. Šis žaidėjas dabar sutampančių simbolių ieško tarp naujai gautos ir kitų varžovų kortelių. Likę žaidėjai taip pat ieško sutampančio simbolio. Kai žaidėjas randa sutampantį simbolį, jis jį įvardina ir tada visas rankose laikomas korteles deda ant viršutinės varžovo kortelės.

Žaidimo pabaiga:

Raundas baigiamas, kai visas žaidimo korteles turi vienas žaidėjas. Surinktas korteles reikia padėti priešais ją surinkusį žaidėją. Tada prasideda naujas raundas. Žaidimas gali trukti tiek raundų, dėl kiek žaidėjai susitaria, bet ne mažiau nei 5. Žaidimas baigiasi, kai kaladėje nebelieka kortelių. Pralaimėtoju skelbiamas tas, prieš kurį padėta daugiausiai kortelių.

Mini-žaidimas #4 – „Sugauk jas visas!“

Pasiruošimas žaidimui:

Žaidimo trukmė – keli raundai. Viduryje padedama viena atversta kortelė, o aplink ją tiek užverstų kortelių, kiek yra žaidėjų. Likusios kortelės paliekamos kitiems raundams.

Žaidimo tikslas:

Surinkti kuo daugiau kortelių.

Mini-žaidimukas Sugauk jas visas

Žaidimo eiga:

Visos kortelės atverčiamos vienu metu. Tada sutampančio simbolio reikia ieškoti centrinėje ir bet kurioje kitoje kortelėje. Tas, kas suranda ir įvardina simbolį, pasiima sutampančią (nebūtinai savo) kortelę. Centrinės imti negalima. Paimtą kortelę reikia užversti ir pasidėti priešais save. Toliau vėl ieškoma sutampančių simbolių centrinėje ir likusiose atverstose kortelėse. Jei vienas žaidėjas ras visus sutampančius simbolius šio raundo metu, tai jas visas ir pasiims.

Žaidimo pabaiga:

Kai aplink nebelieka kortelių, tada centrinė kortelė dedama į kaladės apačią ir pradedamas naujas raundas. Žaidimo tvarka išlieka tokia pati. Žaidimas baigiasi, kai kaladėje nebelieka kortelių. Laimi daugiausiai kortelių surinkęs žaidėjas.

Mini-žaidimas #5 – „Užnuodyta dovana“

Pasiruošimas žaidimui:

Kortelės išmaišomos. Kiekvienam žaidėjui išdalinama po vieną. Likusios padedamos kaip kaladė visiems prieinamoje vietoje.

Žaidimo tikslas:

Surinkti kuo mažiau kortelių prieš pasibaigiant kaladei.

Mini-žaidimukas Užnuodyta dovana

Žaidimo eiga:

Vienu metu atverčiamos visos kortelės. Žaidėjai ieško sutampančio simbolio centrinėje ir bet kurioje atverstoje kortelėje. Tas, kas suranda sutampantį simbolį, paima centrinę kortelę ir padeda ant tos kortelės, su kuria simbolis sutapo. Tada atverčiama nauja centrinė kortelė ir žaidimas tęsiasi.

Žaidimo pabaiga:

Pasibaigus kaladei, žaidimas baigiamas. Laimi tas žaidėjas, kuris turi mažiausiai kortelių.

Dobble žaidimas baigėsi

Tas, kas laimėjo daugiausiai mini-žaidimų, laimi ir visą žaidimą. Jei žaidėjai nori, galima žaisti turnyrą. Kadangi Dobble kortelės remiasi matematikos šaka – geometrija, tai ir patį žaidimą galima žaisti matematiškai skaičiuojant taškus.

Jeigu Dobble žaidimas žaidžiamas kaip turnyrai, taškus skaičiuojame taip:

Turnyras pradedamas nuo žaidimo „Bokštas“. Pralaimėjęs žaidėjas gali rinktis kitą mini-žaidimą.

„Bokštas“:

+1 taškas už kiekvieną surinktą kortelę;

+ 5 taškai žaidėjui, kuris surenka daugiausiai kortelių.

„Šulinys“:

+10 taškų tam, kuris pirmas atsikrato visų savo kortelių;

-20 taškų tam, kuris paskutinis atsikrato savo kortelių.

„Užnuodyta dovana“:

+20 taškų tam, kas surenka mažiausiai kortelių;

+10 taškų antrajam, surinkusiam mažiausiai.

„Karšta bulvė“:

-5 taškai už pralaimėtą raundą;

„Sugauk jas visas“:

+1 taškas už kiekvieną surinktą kortelę.

Kilus abejonėms

Laimi tas, kas pirmas įvardina simbolį. Jei vienu metu jį įvardina keli žaidėjai, laimi pirmasis paėmęs, padėjęs ar išmetęs kortelę.

Lygiosios

Jeigu mini-žaidimo pabaigoje yra lygiosios, tada susikauna atitinkami žaidėjai. Kiekvienas išsitraukia po vieną kortelę. Jos atverčiamos vienu metu. Pirmasis, suradęs simbolį ir jį įvardinęs, laimi. Jei tokių žaidėjų daugiau nei du, žaidžiama „Karšta bulvė“.