UNO FLIP taisyklės ir kortų reikšmės

„UNO FLIP“ kortų žaidimas žaidžiamas kaip įprastas „UNO“, išskyrus tai, kad kortų kaladėje yra dvi pusės: „šviesioji“ ir „tamsioji“. UNO FLIP taisyklės yra išties paprastos. Jas lengvai išmoksite ir labai greitai galėsite mėgautis smagiu laiku su draugais ar šeima.

❓ Kiek kortų yra UNO FLIP kortų kaladėje?

Kaladę sudaro 112 kortų.

❓ Nuo kokio amžiaus galima žaisti UNO FLIP?

Žaisti galima nuo 7 metų.

❓ Kiek žmonių gali žaisti UNO FLIP?

`UNO FLIP žaidėjų skaičius svyruoja nuo 2 iki 10 žmonių.

❓ Kiek taškų reikia surinkti, norint laimėti UNO FLIP?

Būtina surinkti 500 taškų. Kitaip teks per naują dalinti kortas ir žaisti dar kartą tam, kad būtų išaiškintas nugalėtojas.

❓ Kokia UNO FLIP žaidimo trukmė?

Dažniausiai šis žaidimas trunka apie 30 minučių.

Apie UNO FLIP

UNO FLIP kortos

Šviesioji pusė (baltas rėmelis)

 • Mėlynos kortos – 18 sunumeruotų nuo 1 iki 9;
 • Žalios kortos – 18 sunumeruotų nuo 1 iki 9;
 • Raudonos kortos – 18 sunumeruotų nuo 1 iki 9;
 • Geltonos kortos – 18 sunumeruotų nuo 1 iki 9;
 • „Traukite vieną kortą” kortos (Draw One) – 8 vnt;
 • Žaidimo kryptį keičiančios kortos (Reverse) – 8 vnt;
 • Praleisti ėjimą kortos (Skip) – 8 vnt;
 • Atvirkštinės kortos (Flip) – 8 vnt;
 • Laukinės kortos (Wild) – 4 vnt;
 • Laukinės „Traukti dvi kortas” kortos (Wild Draw Two) – 4 vnt.

Tamsioji pusė (juodas rėmelis)

 • Rožinės kortos – 18 sunumeruotų nuo 1 iki 9;
 • Žydros kortos – 18 sunumeruotų nuo 1 iki 9;
 • Oranžinės kortos – 18 sunumeruotų nuo 1 iki 9;
 • Violetinės kortos – 18 sunumeruotų nuo 1 iki 9;
 • „Traukti penkias kortas” kortos – 8 vnt;
 • Atvirkštinės (keičiančios kryptį kortos) – 8 vnt;
 • „Visi praleidžia ėjimą” kortos – 8 vnt;
 • Atvirkštinės kortos – 8 vnt;
 • Laukinės kortos – 4 vnt;
 • Laukinės „Pasirink spalvą” kortos (Wild Draw Two) – 4 vnt.
UNO FLIP logo

Jūs pradedate žaisti su šviesia puse, bet kai kas nors išmeta FLIP kortą (korta keičianti kortų puses), kaladė apverčiama (taip pat apverčiamos ir jūsų rankoje esančios kortos) ir tada visi žaidėjai turi žaisti tamsiomis kortomis.

Tamsioji pusė turi skirtingas veiksmo kortas su daug griežtesnėmis bausmėmis. Žaidėjas turi žaisti su tamsiosios pusės kortomis, kol kas nors kitas išmes kitą FLIP kortelę, o tada visi pradeda žaisti su šviesiąją kortų puse ir taip žaidžiama tol, kol kuris nors žaidėjas išmeta visas savo rankoje esančias kortas ir užbaigia raundą. 

Kaip visada, jei esate pirmasis žaidėjas, kuris raunde išmetė visas savo turimas kortas, jūs gaunate taškus už tas kortas, kurios liko jūsų priešininkų rankose. Raundų taškai kaupiami ir laimi pirmasis žaidėjas, kuris surenka 500 taškų. 

Pastaba: nepamirškite suskaičiuoti taškų pagal tai, kurioje pusėje (šviesioje ar tamsioje) žaidimas baigėsi.

Pasiruošimas žaidimui 

 1. Kadangi kaladė yra dvipusė, įsitikinkite, kad visos kiekvienos pusės kortos atverstos vienodai: visos šviesiosios pusės kortos turi būti atvestos į vieną pusę, o visos tamsiosios pusės kortos – į kitą pusę.
 2. Kiekvienas žaidėjas ištraukia po kortą ir tada atverčia šviesiąją jos pusę. Žaidėjas, ištraukęs didžiausią skaičių – tampa dalintoju (bet kurią kortą ištrauktą su simboliu skaičiuokite kaip nulį). 
 3. Dalintojas išmaišo ir padalina kiekvienam žaidėjui po 7 kortas. Kortas turite laikyti šviesia puse į save, o tamsiąja – į priešininkus. 
 4. Likusią kortų kaladę padėkite šviesiomis kortų pusėmis žemyn, kad susidarytų „traukimo“ kaladė (tamsiosios pusės kortos turi būti nukreiptos į viršų). 
 5. Viršutinė „traukimo“ kaladės korta apverčiama ir pradedama „išmestų“ kortų kaladė, (šviesiosios pusės kortos bus nukreiptos į viršų). 
UNO FLIP kortos taisyklės

UNO FLIP taisyklės

Žaidimą pradeda asmuo, esantis kairėje nuo dalintojo.

Nesvarbu, ar žaidžiate šviesiąja, ar tamsiąja puse, savo ėjimo metu turite suderinti savo rankose turimą kortą su ta korta, kuri yra pati pirma „išmetimo“ krūvoje, tai galite padaryti parinkę kortą pagal skaičių, spalvą ar simbolį (simboliai reiškia veiksmo kortas).

Jei neturite kortos, atitinkančios „išmetimo“ kaladėje esančios kortos, turite paimti kitą kortą iš „traukimo“ kortų kaladės.

Pastaba: jei pasiimate naujas kortas į rankas – įsitikinkite, kad jos yra tos pačios pusės, kaip ir kitos jūsų rankose esančios kortos.

Pavyzdžiui, jei šiuo metu žaidžiate šviesiąja kortų puse, tai į savo rankas pasiimkite naujas kortas, kurios būtų atverstos šviesiąja puse.

Jei korta, kurią pasiėmėte yra tinkama, galite laisvai ją padėti esant dar tam pačiam ėjimui. Priešingu atveju žaidimas pereina prie sekančio žmogaus.

Taip pat galite nuspręsti neišmesti turimos kortos iš savo rankų. Jei taip nusprendėte, turite pasiimti kortą iš „traukimo“ kortų krūvos. Jei ištrauksite tinkamą kortą, ją galite išmesti dar esant tam pačiam ėjimui, tačiau po pasiėmimo jūs negalite išmesti kitos kortos iš jau savo turimų kortų.

UNO FLIP kortų reikšmės

UNO FLIP kortų reikšmės – veiksmo kortos 

Šviesioji pusė 

Pasiimk vieną kortą (Draw One Card)
Imti vieną kortą UNO FLIP taisyklės

Kai panaudojate šią kortą, kitas žaidėjas turi pasiimti vieną kortą ir praleisti savo ėjimą.

Ši korta gali būti naudojama tik jei atitinka spalvą arba tinka su kita („Pasiimk vieną“) korta. Jei ji iškrito pačio žaidimo pradžioje, taip pat galioja ta pati taisyklė.

Korta pakeičianti žaidimo kryptį (Reverse Card)
Apvertimo korta

Kai panaudojate šią kortą, žaidimo kryptis pasikeičia (jei žaidimas šiuo metu vyksta į kairę pusę, tada žaidimas keičiasi į dešinę ir atvirkščiai).

Ši korta gali būti naudojama tik su atitinkančia spalva arba kita korta, kuri pakeičia žaidimo kryptį.

Jei ši korta bus atversta žaidimo pradžioje, dalintojas pirmas pradės ėjimą, o tada žaidimas judės į dešinę, o ne į kairę.

Praleisti ėjimą (Skip Card)
Praleisti ėjimą

Kai išmetate šią kortą, kitas žaidėjas yra „praleidžiamas“, tai yra (praranda savo ėjimą). Ši korta gali būti žaidžiama tik jei atitinka spalvą arba su kita korta, kuri reiškia, kad praleidžiate ėjimą.

Jei žaidimo pradžioje atverčiama „praleidimo“ korta, žaidėjas, esantis dalintojo kairėje turi praleisti ėjimą, todėl žaidėjas, esantis kairėje nuo to žaidėjo, pradeda ėjimą.

Specialioji (Laukinė) korta (Wild Card)
Laukinė korta - UNO FLIP žaidimas

Kai naudojate šią kortą, galite pasirinkti spalvą, kuri ir tęsia žaidimą (tinka bet kokia spalva, įskaitant spalvą, kuri buvo naudota prieš padedant „Laukinę“ kortą).

Savo ėjimo metu galite naudoti „Laukinę“ kortą, net jei ir turite tinkančią žaidimo kortą.

Jei žaidimo pradžioje atverčiama „Laukinė“ korta, asmuo, esantis dalintojo kairėje, pasirenka spalvą, kuri ir tęsia žaidimą.

Specialioji (Laukinė) korta – pasiimk dvi kortas (Wild Draw 2)
Laukinė imti dvi kortas korta

Kai panaudojate šią kortą, turite pasirinkti spalvą, kuri tęsia žaidimą o taip pat, kitas žaidėjas turi pasiimti dvi kortas iš „ištraukiamų“ kortų krūvos ir praleisti savo ėjimą.

Svarbu! Šią kortą galite naudoti tik tada, kai jūs neturite kitos kortos, atitinkančios „išmetimo“ krūvos spalvą (tačiau galite žaisti šia korta, jei turite atitinkamą skaičių ar veiksmo kortas).

Jei šią kortą ištraukėte žaidimo pradžioje, grąžinkite šią kortą į kaladę ir pasirinkite kitą kortą.

Pastaba: Jeigu jūs įtariate, kad „Specialioji (Laukinė korta) – traukti dvi“ korta buvo neteisėtai išmesta (t. y. žaidėjas turi tinkamą kortą), tada jūs galite patikrinti tą žaidėją.

Tikrinamas žaidėjas turi parodyti jums ar (varžovui) savo kortas. Jei yra neteisus, patikrintas žaidėjas turi vietoj jūsų pasiimti 2 kortas. Tačiau jei patikrintas žaidėjas yra nekaltas, tada jūs turite ištraukti 2 kortas ir dar 2 kortas papildomai, tai yra (iš viso 4) kortas!

Atvirkštinė korta (Flip card)
Apvertimo korta stalo ir kortų žaidimas UNO FLIP

Kai pradedate žaisti šia korta, viskas iš šviesios pusės apsiverčia ir pereina į tamsiąją pusę. Kai „Atvirkštinė“  korta bus atversta, apverskite „išmetimo“ kortų kaladę (ką tik sužaista korta dabar bus apačioje), tada apverskite „traukimo“ kortų kaladę ir galiausiai apverskite rankose laikomas kortas į kitą pusę.

Šia naująja puse bus žaidžiama tol, kol bus išmesta kita „Atvirkštinė“ korta, kuri vėl pakeis kortų puses. Ši korta gali būti naudojama tik su atitinkančia spalva arba kita „Atvirkštine“ korta.

Tamsioji pusė

Traukti penkias kortas (Draw Five Card)
Imti penkias korta

Kai išmetate šią kortą, kitas žaidėjas turi pasiimti penkias kortas ir praleisti savo ėjimą.

Ši korta gali būti naudojama tik su atitinkančia spalva arba su kita „Traukti penkias“ korta.

Atvirkštinė korta (Reverse Card)
Keisti kryptį tamsi korta

Kai pradedate žaisti šia korta, žaidimo kryptis pasikeičia (jei žaidimas šiuo metu vyksta į kairę, tada žaidimas pasikeičia į dešinę ir atvirkščiai).

Ši korta gali būti naudojama tik su atitinkančia spalva arba su kita „Atvirkštine“ korta.

Visi praleidžia ėjimą korta (Skip Everyone Card)
Praleisti visus ėjimus korta

Kai pradedate žaisti šia korta, visi žaidėjai yra „praleidžiami“ (praranda savo ėjimą). Tada žaisti pradeda tas, kuris ir padėjo šią kortą.

Ši korta gali būti naudojama tik su atitinkančia spalva arba kita „Visi praleidžia ėjimą“ korta.

Specialioji (Laukinė) korta (Wild Card)
Laukinė tamsi korta

Kai pradedate žaisti šia korta, jūs galite pasirinkti spalvą, kuri toliau žais (bet kokią spalvą, įskaitant spalvą, kuri buvo žaidžiama prieš „Specialiosios (Laukinės)“ kortos padėjimą).

Savo ėjimo metu galite naudoti „Specialią (Laukinę)“ kortą, net tada, jei rankoje turite kitą tinkamą žaidimo kortą.

Specialioji (Laukinė) išrink spalvą korta (Wild Draw Color Card)
Laukinė pasirinkti spalva korta - UNO FLIP kortų ir stalo žaidimas

Kai pradedate žaisti su šia korta, kitas žaidėjas turi imti tiek kortų, kol ras jūsų pasirinktos spalvos kortą (nesvarbu, kiek kortų turės pasiimti), ir praranda savo ėjimą. Tačiau yra kliūtis!

Šią kortą galite naudoti tik tada, kai jūs neturite kitos kortos, kuri atitiktų „išmestos“ krūvos kortos spalvą (tačiau galite žaisti su šia korta, jei turite atitinkamą skaičių arba veiksmo kortas).

Pastaba: Jei įtariate, kad „Specialioji (Laukinė) išrink spalvą“ korta buvo neteisėtai išmesta (t. y. žaidėjas turi atitinkamą kortą), galite patikrinti tą žaidėją.

Tikrinamas žaidėjas turi parodyti jums (varžovui) savo kortas. Jei kaltas, patikrintas žaidėjas turi imti tiek kortų, kol ras jūsų pasirinktą spalvą. Tačiau jei patikrintas žaidėjas yra teisus, jūs turite imti tiek kortų, kol rasite pasirinktą spalvą ir dar plius 2 kortas!

Atvirkštinė korta (Flip Card)
Apvertimo korta tamsi

Kai pradedate žaisti šia korta, visos kortos iš tamsios pusės pasikeičia į šviesiąją.
Kai „Atvirkštinė“ korta bus atvesta, apverskite visą išmestų kortų kaladę, kad ką tik išmesta korta atsidurtų apačioje. Be to apverskite traukiamų kortų kaladę ir rankose laikomas kortas.

Šia nauja puse reikia žaisti tol, kol bus atversta kita „Atvirkštinė“ korta, kuri vėl pakeis žaidimo spalvos puses. Ši korta gali būti naudojama tik su atitinkančia spalva arba kita „Atvirkštine“ korta.

Žaidimo pabaiga

Nesvarbu, ar žaidžiate su šviesiąja ar tamsiąja kortų puse, kai padedate prieš paskutinę kortą, turite sušukti „UNO“ (reiškia „vienas“), kad nurodytumėte, jog pas jus liko tik viena korta. Jei nepasakysite „UNO“ ir būsite sugauti prieš kito žaidėjo ėjimą, turėsite pasiimti dvi kortas.

Kai žaidėjui nebelieka kortų, žaidimo raundas baigiasi. Suskaičiuojami taškai ir žaidimas pradedamas iš naujo.

UNO FLIP taisyklės nurodo, kad jeigu paskutinė raundo korta yra „Pasiimk vieną kortą“, „Pasiimk penkias kortas“, „Specialioji (Laukinė) korta – pasiimk dvi kortas“ arba „Specialioji (Laukinė) išrink spalvą“ korta, kitas žaidėjas turi pasiimti vieną, penkias, dvi arba tol, kol gaus atitinkamai pasirinktos spalvos kortą. Šios kortos skaičiuojamos susumavus visus taškus.

Jei iki to laiko vienam žaidėjui pritrūksta kortų, kai baigiasi „traukimo“  kortų krūva, „išmetimo“ kortų krūva sumaišoma ir žaidimas tęsiamas. 

UNO FLIP taisyklės 【Video】

Uno FLIP kortos taisyklės skaičiuojant taškus

 • Visos skaičių kortos (1-9): Nominalioji vertė.
 • „Traukite vieną kortą” korta: 10 taškų
 • „Traukti penkias kortas” korta: 20 taškų
 • Atvirkštinė korta: 20 taškų
 • „Praleisti ėjimą” korta: 20 taškų
 • „Visi praleidžia ėjimą” korta: 30 taškų
 • Atvirkštinės (keičianti kryptį korta): 20 taškų
 • Laukinė korta: 40 taškų
 • „Traukti dvi kortas” laukinė korta: 50 taškų
 • „Pasirinkti spalvą” laukinė korta: 60 taškų

UNO FLIP taisyklės nurodo, kad žaidimą laimėti galima tik surinkus 500 taškų. Dėl šios priežasties suskaičiavus raundo taškus ir nė vienam žaidėjui nesurinkus 500 taškų, permaišykite kortas ir pradėkite naują raundą. Daugiau informacijos apie žaidimą anglų kalba BGG puslapyje.

Pastaba: nepamirškite skaičiuoti taškų pagal tai, kurioje pusėje (šviesioje ar tamsioje) baigėsi žaidimas.