Monopolio taisyklės

Monopolis – tai klasikinis ekonominis stalo žaidimas, kurio metu reikia pirkti, parduoti arba nuomoti nekilnojamą turtą. Monopolio taisyklės padeda susipažinti su realiu finansų valdymu bei investavimu. Jei ieškote Monopolio su banko kortelėmis taisyklių, spauskite čia.

Žaidimo lenta, figūrėlės, kauliukai ir kortelės

Žaidimo rinkinys:

 • 1 žaidimo lenta;
 • 10 figūrėlių, kuriomis vaikščiojama žaidimo lentoje;
 • 28 turto kortelės, kurias žaidėjai gauna tada, kai nusiperka nekilnojamo turto;
 • 16 kortelių „šansas“;
 • 16 kortelių „visuomenės fondas“;
 • 32 namų figūrėlės;
 • 12 viešbučių figūrėlių;
 • 2 kauliukai;
 • Monopolio pinigai.

Dažniausiai užduodami klausimai

Kiek žmonių gali žaisti Monopolį?

Monopolio žaidimas skirtas 2-6 žaidėjams. Nors žaisti gali ir 8 žmonės.


Nuo kokio amžiaus galima žaisti Monopolį?

Pagal originalias Monopolio taisykles, rekomenduojamas žaidėjų amžius – daugiau nei 8 m. Žaisti galima ir su mažesniais vaikais, bet tada protingiausia sudaryti komandas, kuriose būtų po vieną suaugusį (ar vyresnį vaiką) ir vieną mažametį vaiką. Tai puiku proga vaikus pamokyti, kas yra pinigai ir kaip juos naudoti.


Po kiek dalinti Monopolio pinigus? Kiek ir kokių pinigų gauna kiekvienas žaidėjas?

Bankininkas kiekvienam žaidėjui išdalina po 1500 Lt. Banknotai turi būti tokie:
2×500 Lt;
4×100 Lt;
1×50 Lt;
1×20 Lt;
2×10 Lt;
1×5 Lt;
5×1 Lt.

Pasiruošimas žaidimui

 1. Namai, viešbučiai, pinigai bei turto kortelės sudedamos į atitinkamus skyrelius žaidimo dėžėje.
 2. Atskiriamos šanso bei visuomenės fondo kortelės. Jas užverstas reikia padėti ant tam skirtų vietų žaidimo lentoje.
 3. Pasirenkamos figūrėlės, su kuriomis žaidėjai vaikščios. Jos padedamos ant lentoje esančio langelio „Eik“.
 4. Kažkas iš žaidėjų tampa bankininku. Jis išrenkamas bendru susitarimu. Bankininkas gali arba žaisti kartu su visais ir pirkti nekilnojamą turtą, arba tiesiog atlikti bankininko darbą.
 5. Bankininkas kiekvienam žaidėjui išdalina pinigus. Kaip juos dalintis, skaitykite viršuje prie dažniausiai užduodamų klausimų.
 6. Bankininkas ne tik dalina pinigus, bet ir saugo turto korteles bei namų ir viešbučių figūrėles. Jis moka atlyginimus, premijas, kitokius paskatinimus; renka baudas bei mokesčius; įkeičiant turtą, skolina už jį pinigus. Bankininkas tampa išvaržytoju aukciono metu.
 7. Jeigu pritrūkta pinigų, bankas nominalus gali užrašyti ant paprasto popierėlio. Jis niekada nebankrutuos.
 8. Žaidimą pradeda tas žaidėjas, kuris išmeta daugiausiai akių. Kitų žaidėjų ėjimai vyksta laikrodžio rodyklės kryptimi.
Monopolio lenta

Pradedamas žaidimas pagal įprastines Monopolio taisykles

Žaidimo eiga

Judėjimas žaidimo lentoje yra labai paprastas. Tereikia mesti kauliukus ir eiti per tiek langelių, koks skaičius iškrito.

Sustojus ant tam tikro langelio, teks atlikti veiksmą. Jis gali būti vienas iš šių:

 • Žaidėjas perka nuosavybę, ant kurios langelio stovi;
 • Mokama nuoma, jeigu atsistojama ant jau nupirkto turto langelio;
 • Mokami mokesčiai, kai stovima ant mokesčių langelio;
 • Imama šanso arba visuomenės fondo kortelė ir vykdomi joje surašyti nurodymai;

Du vienodi skaičiai

Kai žaidėjas išmeta du vienodus skaičius abiejuose kauliukuose, tada jis atlieka ėjimą ir vėl meta kauliuką. Jeigu tris kartus iš eilės išmetami vienodi skaičiai, tada žaidėjui tenka eiti tiesiai į kalėjimą.

Praeinant EIK

Kai žaidėjas atsistoja ant EIK langelio arba jį praeina, tada bankas jam išmoka 200 Lt. Jeigu pereini šį langelį, sustoji ant „šanso” arba „visuomenės fondo” langelio ir ištrauki kortelę, su užrašu „Eik į EIK“, tada dar kartą gauni 200 Lt.

Turto pirkimas

Kai žaidėjas atsistoja ant dar nenupirkto turto langelio, jis tą nuosavybę gali nusipirkti. Turto kaina užrašyta jo kortelėje. Sumokėjus pinigus, bankas paduoda nuosavybės liudijimo kortelę. Ją atverstą reikia pasidėti šalia savęs taip, kad matytų ir kiti žaidėjai.

Jeigu žaidėjas turto pirkti nenori, tada bankas skelbia aukcioną ir nuosavybę parduoda tam, kuris pasiūlo didžiausią sumą. Aukcione dalyvauti gali ir tas žaidėjas, kuris atsisakė pirkti nuosavybę.

Gatvių kortelės žaidime Monopolis

Gatvių valdymas

Kai kiti žaidėjai atsistoja ant jau nupirktos gatvės, jie moka nuomą savininkui. Pelningiausia turėti visas vienos spalvos gatves, nes tada bus galima statyti namus.

Sustojus ant jau nupirktos gatvės

Kai žaidėjas atsistoja ant nupirktos gatvės, savininkas prašo nuomos mokesčio. Tą padaryti jis turi iki kito žaidėjo ėjimo eilės. Nuomos mokestį matome ant turto kortelės. Jo suma didėja, pastačius namus ar viešbučius. Jeigu žaidėjas turi visas tos spalvos gatves, tai net ir neturint pastatų, nuomos mokestis dvigubėja. Tai negalioja, jei bent viena gatvė yra įkeista. Atsistojus ant įkeistosios, nuoma apskritai nemokama.

Sustojus ant paslaugų įmonės

Jeigu įmonė dar nenupirkta, ją galima pirkti. Kaina nurodyta turto kortelėje. Jeigu įmonė jau nupirkta, mokama nuoma. Jos dydis priklauso nuo to, kokį skaičių žaidėjas išmetė per šį ėjimą. Šis skaičius dauginamas iš 4, ir tai yra nuomos mokestis. Jei savininkas turi abi įmones, tada kauliukais išmestas skaičius dauginamas net iš 10.

Kai žaidėjas ant įmonės užlipa, nes jam taip nurodė šanso arba visuomenės fondo kortelė, tada jis turi mesti kauliukus, kad apskaičiuotų, kokia bus nuomos suma.

Atsisakius pirkti įmonę, ji parduodama aukcione.

Įmonės ir stotys žaidime Monopolis

Sustojus ant geležinkelio stoties

Jeigu ji dar nenupirkta, galima ją pirkti. Atsisakius pirkti, stotis bus parduodama aukcione.

Atsistojus ant nupirktos stoties, teks mokėti nuomą. Jos dydis priklauso nuo to, kiek stočių turi savininkas.

Sustojus ant „šanso“ arba „visuomenės fondo“ kortelių

Reikia paimti viršutinę kortelę nuo tos krūvelės, ant kurios langelio stovima. Kortelių nurodymų pavyzdžiai:

 • Perkelti savo figūrėlę į kažkokį konkretų objektą;
 • Mokėti pinigus bankui;
 • Iš banko arba iš kitų žaidėjų gauti pinigų;
 • Eiti į kalėjimą;
 • Gauti nemokamo paleidimo iš kalėjimo kortelę.

Visus nurodymus privaloma vykdyti. Juos įvykdžius kortelė padedama į krūvelės apačią. Gavus išleidimą iš kalėjimo, kortelę reikia pasilikti tol, kol jos prireiks.

Jeigu kortelė liepia eiti į kalėjimą ir yra praeinamas EIK langelis, 200 Lt niekas neduoda. Jeigu kortelė liepia eiti į kitus langelius ir tenka kirsti EIK, tada 200 Lt priklauso.

Monopolio taisyklės - visuomenės fondas
Visuomenės fondas dar kitaip vadinamas bendruomenės iždu

Sustojus ant mokesčių langelio

Sumokama nurodyta suma bankui

Nemokama stovėjimo aikštelė

Čia atsistojus tiesiog laukiama kito ėjimo. Jokių kitų sankcijų. Žaidėjas ir toliau gali rinkti nuomą, statyti namus.

Kalėjimas

Į kalėjimą patenkamą atsistojus ant langelio „Eik į kalėjimą“, ištraukus kortelę su liepimu eiti į kalėjimą arba tris kartus iš eilės išmetus vienodas kauliukų akis.

Ėjimas baigiamas iškart, kai žaidėjas pasiunčiamas į kalėjimą. Kirtęs pradžios langelį, jis negauna 200 Lt.

Pagal Monopolio taisykles, iš kalėjimo išeiti galima tokiais būdais:

 • mokėti 50 Lt baudą ir mesti kauliuką;
 • iš kito žaidėjo nupirkti paleidimo iš kalėjimo kortelę (dėl sumos tariamasi asmeniškai);
 • naudojama jau turima paleidimo iš kalėjimo kortelė;
 • kalėjime reikia būti tris ėjimus. Bet prieš kiekvieną savo praleidžiamą ėjimą galima mesti kauliukus. Jei abiejuose kauliukuose iškris vienodi skaičiai – tai bus bilietas į laisvę. Išmetus dublį ir išsilaisvinus iš kalėjimo, galima paeiti tiek langelių, koks skaičius iškrito. Per naują kauliukas nemetamas. Jeigu per tris ėjimus dublio išmesti nepavyko, tada teks mokėti 50 Lt baudą ir tik tada mesti kauliukus ir judėti į priekį.

Būnant kalėjime nuomą ir toliau galima rinkti.

Jeigu žaidėjas užlipa ant kalėjimo, bet į ji niekaip nebuvo pasiųstas, tada jis tiesiog lanko kitus ir toliau žaidžia įprastine eiga.

Žaidimo komponentai - pinigai, figūrėlės, kauliukai

Namai

Namus statyti galima tada, kai žaidėjas turi nusipirkęs visas vienos spalvos gatves. Kai namai stovi ant gatvės, tada padidėja nuomos mokesčiai. Jeigu žaidėjas ant vienos gatvės jau turi namuką, varžovai, užlipę ant neapstatytų tos spalvos gatvių, vis tiek moka dvigubą nuomos sumą. Namų kainos surašytos turto kortelėse. Namus pirkti galima arba savo ėjimo metu, arba tarp ėjimų. Statant nebūtina stovėti ant konkrečios gatvės. Svarbu atminti, kad namus statyti būtina tolygiai. Antrą namą statyti galima tik tada, kai visose tos spalvos gatvėse jau stovi po vieną namuką. Analogiškai su trečiu ar ketvirtu namu. Parduodant namus, galioja ta pati taisyklė. Namų vienu metu pirkti galima tiek, kiek žaidėjas nori ir turi tam pinigų.

Jeigu bent viena gatvė įkeista, namų ant tos spalvos gatvių statyti negalima.

Viešbučiai

Viešbutis = 5 namai, todėl jį statant būtina nuimti jau buvusius 4 namus ir atiduoti juos bankui. Vienoje gatvėje gali stovėti tik vienas viešbutis ir ne daugiau.

Viešbučio statymo kaina nurodyta kortelėje + reikia sumokėti 4 namų statymo kainą.

Nuosavybės pardavimas

Parduoti galima traukinių stotis, įmones bei neapstatytas gatves. Kainą žaidėjai susitaria tarpusavyje. Gatvių parduoti negalima, jeigu joje yra pastatų.

Pastatus parduoti būtina tolygiai, taip pat, kaip ir perkant juos.

Pastatus parduoti galima tik bankui už pusę jo pirkimo sumos. Kitiem žaidėjams jų pardavinėti negalima. Pardavinėti galima bet kada. Parduodant viešbutį, bankas sumoka pusę viešbučio ir pusę keturių namų pirkimo kainos. Parduotus pastatus iškart reikia atiduoti bankui.

Jeigu žaidėjas nori parduoti tik viešbutį, bet ne namus, tada jis gauna pusę viešbučio kainos iš banko ir 4 namukus.

Įkeistą nuosavybę galima parduoti tik kitiems žaidėjams. Bankui negalima.

Pinigai žaidime Monopolis

Įkeitimas

Kai pritrūksta pinigų, galima įkeisti turtą. Jeigu įkeitinėjama gatvė, pirmiausiai reikia parduoti visus joje stovinčius pastatus. Tada įkeičiamos nuosavybės kortelė apverčiama ir bankas sumoka ten parašytą sumą. Norint kortelę atsikeisti, būtina bankui sumokėti įkeitimo sumą + 10% palūkanų. Kai visos vienos spalvos gatvės išperkamos, tada vėl galima statyti pastatus.

Bankrotas

Bankrotas skelbiamas tada, kai žaidėjas bankui arba varžovas turi sumokėti sumas, kurių nepavyksta surinkti net viską pardavus bei įkeitus savo korteles.

Jeigu žaidėjas skolingas bankui, tada jis pasiima visas turto korteles bei grynuosius. Nuosavybės korteles tada bankas parduoda aukcione. Visas paleidimo iš kalėjimo korteles reikia padėti į krūvelių apačią.

Jeigu skola kitam žaidėjui, tada visi pastatai už pusę kainos parduodami bankui. Tada kreditorius perima visas nuosavybės korteles, grynuosius pinigus bei paleidimo iš banko korteles. Įkeistos kortelės taip pat perduodamos tam žaidėjui ir jis iškart turi sumokėti bankui 10% ir pasirinkti, ar iškart mokės įkeitimo sumas, ar tai padarys vėliau. Atkeičiant korteles vėliau, vėl reikės sumokėti 10% palūkanų.

Pastabos

Jeigu žaidėjas neturi tiek pinigų, kiek reikia sumokėti, jis dalį sumos gali padengti grynaisiais pinigais, dalį – turtu. Tam neprieštarauti turi abi pusės.

Turint kažkokią nuosavybę, svarbu stebėti, ar kažkas ant jos atsistojo, ir tada prašyti nuomos mokesčio.

Žaidėjams skolinti gali tik bankas. Iš kitų žaidėjų skolintis negalima. Išimtis, jeigu žaidėjai tarpusavy susitaria pakeisti Monopolio taisykles ir naujosios leidžia skolintis iš kitų žaidėjų.

Laimėtojas

Laimi tas žaidėjas, kuris paskutinis liko nebankrutavęs.

Monopolis žaidimas

Monopolio taisyklės greitam žaidimui

Greitas žaidimas yra panašus į įprastinį Monopolį, tiesiog kai kurios Monopolio taisyklės pakeičiamos:

Per pasiruošimą žaidimui, bankininkas turi sumaišyti visas turto korteles ir žaidėjams padalinti po dvi. Žaidėjai privalo iškart susimokėti už gautas korteles.

Viešbučio pirkimui užtenka trijų pastatytų namų. Nuomos kaina, turint viešbutį, nesiskiria nuo įprastinio žaidimo.

Žaidimo pabaiga. Pirmas bankrutavęs žaidėjas iškrenta iš žaidimo. Kai bankrutuoja antrasis – žaidimas baigiamas. Bankrutavęs žaidėjas kreditoriui atiduoda tai, kas nurodyta taisyklėse.

Likę žaidėjai skaičiuoja savo turtą ir laimi tas, kuris yra turtingiausias. Skaičiuojami dalykai:

 • grynieji pinigai;
 • gatvės, stotys bei įmonės (jų pirkimo kainų vertės);
 • įkeistos nuosavybės (pusė jų pirkimo kainos vertės);
 • namai pirkimo kainomis;
 • viešbučiai pirkimo kainomis + trijų namų kainos.

Galima susitarti žaidimo trukmę. Jai pasibaigus, turtingiausias žaidėjas laimi.

Jeigu pabodo klasikinis Monopolis, galima rinktis kažką iš naujesnių jo variantų.