Alias žaidimas – taisyklės

Alias žaidimas yra vienas iš pirmųjų, kurio taisyklės reikalauja apibūdinti žodžius, surašytus ištrauktose kortelėse. Jeigu ieškote panašių žaidimų, galite rinktis Dixit. Alias Party – labai smagus, gerą nuotaiką sukuriantis žaidimas, kuris patinka ir mažiems, ir dideliems. Šiame puslapyje aptarsime Alias Party taisykles. Jis daug smagesnis už klasikinį variantą.

Alias žaidimas ir jo lenta

Žaidimo rinkinys

 • 1 žaidimo lenta su sukama rodykle;
 • 6 figūrėlės;
 • 400 žaidimo kortelių su 8 žodžiais ant kiekvienos;
 • 1 smėlio laikrodis, skirtas tiksliam laiko apskaičiavimui.

Dažniausiai užduodami klausimai

❓ Kiek žaidėjų gali žaisti Alias Party?

Alias taisyklės nurodo, kad žaisti galima 4 žaidėjams ir daugiau. Taip yra dėl to, kad turi susidaryti bent dvi tarpusavyje besirungiančios komandos.

❓ Nuo kokio amžiaus galima žaisti Alias Party?

Skirtingai nuo vaikiškų Alias variantų, Alias Party žaisti rekomenduojama tik nuo 13 metų.

❓ Kiek trunka vienas Alias Party žaidimas?

Žaidimo trukmė priklauso nuo to, kaip seksis keliauti žaidimo lenta. Mažiausiai užtruksite 30 minučių. Bet yra tikimybė, kad žaisite ir valandą ar ilgiau.

Pasiruošimas Alias party žaidimui

Alias party reikėtų žaisti komandomis po 2 ar daugiau žaidėjų. Vienas veiksmas gali trukti tol, kol visas smėlis subyra į apatinę smėlio laikrodžio dalį. Kiek žodžių atspėjama, per tiek langelių žaidimo lentoje komanda paeina į priekį. Nuo klasikinio Alias varianto Party skiriasi tuo, kad žaidimo lentoje yra „Party“ langeliai. Ant jų atsistojus, žodžius tenka aiškinti naujovišku, linksmesniu, bet sunkesniu būdu.

Pasiruošimo eiga

1. Alias žaidimas turi kelių rūšių korteles. Kaladę sudaro 290 žodžių kortelių, 86 įžymybių kortelės; 8 kortelės su šypsena, 6 judesio kortelės ir 10 tuščių įžymybių kortelių.

Pirmiausiai žodžių korteles reikia padalinti į kelias krūveles ir jas padėti ant stalo šalia skirtingų komandų. Likusias korteles (išskyrus tuščias) dedame ant žaidimo lentos, joms skirtose vietose. Įžymybių kortelės perskiriamos į dvi krūveles ir ant žaidimo lentos dedamos dvejose vietose.

Alias žaidimas - kortelių pavyzdžiai

Ant tuščių įžymybių kortelių kiekviena komanda gali užrašyti 8 jiems įsiminusius žmones, svarbu, kad kitos komandos nariai tuos žmones taip pat žinotų. Užpildytos kortelės įmaišomos į likusių įžymybių kortelių krūvelę. Likusios tuščios kortelės sudedamos į žaidimo dėžę.

2. Sudėliojus korteles į jų vietas, sukamą rodyklę pritvirtiname jai skirtoje vietoje.

3. Komandos savo žaidimo figūrėles padeda ant pradinio taškų skaičiavimo langelio.

4. Pirmiausia reikia išsirinkti komandą, kuri pradės žaidimą, bei žaidėją, kuris konkrečioje komandoje žais pirmasis.

Alias žaidimas pradedamas

1. Žmogus, kuris pradeda žaidimą, nuo krūvelės viršaus turi paimti 10-15 kortelių. Tuomet priešininkai pasako skaičių nuo 1 iki 8 (tiek žodžių yra vienoje kortelėje). Pasirinktas skaičius nurodo, kurį konkretų žodį kiekvienoje kortelėje reikės paaiškinti. Parinkus skaičių, reikia apversti smėlio laikrodį ir pradėti aiškinti žodžius. Kai komandos nariai atspėja, tada kortelė dedama ant stalo ir aiškinamas žodis iš kitos rankose laikomos kortelės.

2. Kadangi spėliojanti komanda būna susikaupusi, priešininkai stebi, ar dar ne visas smėlis apatinėje laikrodžio dalyje. Kai laikas baigiasi, jie sušunka „Stop“. Jeigu po šio signalo aiškinamas žodis dar nebūna atspėtas, tada tą žodį spėlioti gali visos komandos. Atspėjusi komanda gauna vieną tašką. Kai tai padaro priešininkai, jie „pavagia“ paskutinį žodį ir paeina vienu langeliu į priekį.

3. Kiek atspėtų kortelių padėta ant stalo, per tiek langelių į priekį paeina spėliojusi komanda. Išimtys aprašytos čia.

Keliaujame žaidimo lenta

4. Toliau žaidžia kita komanda. Panaudotas korteles reikia sudėti į žaidimo dėžę, o nepanaudotas duodame žaidėjui, kuris dabar žais. Šis žaidėjas gali pasiimti dar papildomų kortelių, kad rankose laikytų 10-15.

5. Kai žaidimo lentoje komanda stovi ant langelio su skaičiumi, savo ėjimo metu jie turi aiškinti konkrečiai tuo numeriu pažymėtus žodžius. Dar yra Party langeliai. Stovint ant šio langelio, žodžius teks aiškinti naujoviškai. Įvykdžius Party užduotis, komanda suka suktuką ir žaidimo lentoje greičiau juda į priekį.

6. Žaidimą laimi tie, kurie pirmi pasiekia finišą.

Alias žaidimas išskiria šiuos niuansus

Žodžių kortelės

Kortelėse yra pačių įvairiausių žodžių: daiktavardžių, veiksmažodžių, būdvardžių, vietų, žmonių bei spalvų pavadinimų. Tik nuo sėkmės priklauso, kokį žodį teks aiškinti.

Kaip negalima ir kaip galima aiškinti žodžius

Aiškinant gautą žodį, negalima naudoti jo šaknies bei vedinio. Vedinio pavyzdys: grožis ir gražus, negražus ir gražus, pajūris ir jūra, plaka ir plaktuvas. Aiškinant galima naudoti antonimus. Užsienio kalbos vartoti negalima, jei žaidimo pradžioje nesusitarta kitaip. Žodžio paaiškinimas turi būti kuo tikslesnius, kad komanda lengviau ir greičiau jį atspėtų. Aiškinti ir spėlioti galima bet kiek kartų, svarbiausia spėti tol, kol laikas nepasibaigė.

Alias taisyklės - 1 pavyzdys
Alias taisyklės - 2 pavyzdys

Klaidos ir praleidimas

Jei aiškinantis žmogus padarė klaidą ir panaudojo aiškinamo žodžio šaknį ar vedinį, šis aiškinimas neužskaitomas ir komanda paeina vienu langeliu atgal. Priešininkai atidžiai turi stebėti, ar nedaromos klaidos.

Kai žodis atrodo neįveikiamas, galima jį praleisti ir imti kitą kortelę. Toks atvejis bus užskaitomas kaip klaida, todėl teks paeiti 1 langelį atgal.

PARTY paaiškinimai

Atsistojus ant Party langelio, Alias žaidimas šiek tiek pasikeičia, nes žodžius tenka aiškinti linksmiau. Įvykdžius užduotį, komanda paeina tiek langelių, kiek žodžių atspėjo, ir dar jie suka žaidimo rodyklę ir eina papildomus langelius į priekį. Smėlio laikrodis naudojamas ir Party žodžių aiškinimo metu.

Party kategorijos:
Party žaidimo kategorija - knygaSmagi istorija

Jeigu komanda atsistoja ant langelio, kuriame pavaizduota knyga, žaidėjas kortelėse esančius 8 žodžius turi paaiškinti sukurdamas ištisinę istoriją apie juos. Pradedama nuo pirmojo žodžio ir, jį atspėjus, einama prie kitų. Reikia atspėti kuo daugiau žodžių iš kortelės. Kai komanda atspėja visus 8 (nepasibaigus laikui), galima sukti rodyklę ir greičiau judėti link finišo. Jeigu dar liko laiko, galima imti kitą kortelę ir aiškinti naujus žodžius. Kai pirmoje kortelėje keli žodžiai praleidžiami, galima imti naują kortelę ir stengtis atspėti visus 8 jos žodžius. Ir Party žaidime galioja praleidimo taisyklės.

Alias taisyklės - 3 pavyzdys
Party žaidimo kategorija - šypsenaŠypsena

Kai komanda atsistoja ant šypsena pažymėto Party langelio, imama viršutinė kortelė su šypsena. Tokiose kortelėse nupieštos ir užrašytos žmogaus būsenos. Smėlio laikrodis naudojamas ir čia. Ant kokio numerio stovi komandos figūrėlė, tokį žodžių kiekį reikia aiškinti emocingai. Emocijos gali būti:

 • pyktis;
 • drovumas;
 • linksmumas;
 • verksmas;
 • išgąstis;
 • isterija.
Šypsenos kortelių pavyzdys

Aiškinant galima keisti balsą ar veido mimikas. Jeigu per duotą laiką pavyksta paaiškinti žodžius, ir priešininkai nusprendžia, kad nuotaika tikrai atitiko užrašytą kortelėje, tada galima sukti žaidimo rodyklę. Praleidimo taisyklės galioja ir čia.

Party žaidimo kategorija - judesysJudesys

Kai komandos figūrėlė stovi ant judesio simboliu pažymėto langelio, reikia imti viršutinę kortelę iš judesio kortelių krūvelės. Langelio, ant kurio stovite, numeris nurodo, kiek žodžių reikės paaiškinti. Svarbiausia visus žodžius aiškinti būnant tokiame judesyje, koks nurodytas judesio kortelėje. Jei viskas įvykdoma teisingai, komanda gali sukti žaidimo rodyklę ir papildomai keliauti arčiau finišo.

Judesio kortelių pavyzdys

Judesio kortelių reikšmės:

 • Aiškinti žodžius šokinėjant ant vienos kojos;
 • Viena ranka tapšnoti sau per galvą;
 • Atsisėdus ant grindų linguoti pirmyn atgal;
 • Nusisukti nuo kitų žaidėjų;
 • Atsistoti horizontaliai (viena koja ištiesiama atgal, palinkstama į priekį ir abi rankos ištiesiamos į šonus);
 • Pritūpimų darymas.
Party žaidimo kategorija - įžymybėsĮžymybių kortelės

Kai komanda stovi ant langelio, kuris vaizduoja fotoaparatą, imama viršutinė kortelė su fotoaparato simboliu. Apibūdinti reikės visas įžymybes, kurios įvardintos kortelėje. Spėjus visas įžymybes įvardinti (kol dar laikas nesibaigęs), komanda suka žaidimo rodyklę. Jei dar lieka laiko, aiškinama kita kortelė. Praleidimo taisyklės galioja ir čia. Įžymybių kortelėse įvardinti ne tik garsūs žmonės, muzikos grupės, bet ir pasakų bei animacinių filmukų personažai.

Įžymybių kortelių pavyzdys

Alias žaidimas ir jo taisyklės trumpai

 1. Žaidžiama paeiliui. Spėlioja pirma komanda, paskui antra, toliau trečia ir taip ratu. Tik vienas komandos narys žodžius aiškina savo komandai.
 2. Žaidimo lentoje paeinama per tiek langelių, kiek žodžių komanda atspėjo.
 3. Kiek komanda padarė klaidų, arba kiek ji praleido žodžių, tiek langelių atgal turi paeiti.
 4. Lentoje laukeliai sužymėti nuo 1 iki 8. Kortelėse žodžiai sužymėti taip pat. Aiškinti reikia tą žodį, ant kurio laukelio stovi komandos figūrėlė. Išimtis tik pirmam raundui, kai žodžio numerį parenka priešininkai.
 5. Atsistojus ant Party langelio, žodžius tenka aiškinti naujoviškai.
 6. Kai įvykdoma Party užduotis, prie įprastai gaunamų taškų žaidėjai gali pridėti papildomų. Tam jie suka žaidimo rodyklę.
 7. Laimi tie, kurie pirmi pasiekia finišą.
Party Alias žaidimas

Daugiau informacijos apie žaidimą.