Saboteur žaidimas – taisyklės

Ar kada esate išbandę auksakasių darbą? Išsvajotuosius lobius ne visada lengva pasiekti. Ypač, kai diversantai vis stengiasi pakišti koją ir patys pasisavinti visus turtus. Strateginis Saboteur žaidimas leidžia pabūti arba auksakasio, arba diversanto vaidmenyje. Nuo pat žaidimo pradžios niekas nežino, kokia konkreti kiekvieno žaidėjo profesija.

Stalo žaidimas Saboteur

Saboteur 2 papildymas

Žaidimo rinkinys

 • 44 kelio kortelės;
 • 27 veiksmo kortelės;
 • 28 aukso grynuolių kortelės;
 • 7 auksakalių kortelės;
 • 4 diversantų kortelės.

Dažniausiai užduodami klausimai

❓ Kiek žmonių gali žaisti Saboteur žaidimą?

Šį žaidimą žaisti gali nuo 3 iki 10 žmonių.

❓ Nuo kokio amžiaus galima žaisti Saboteur?

Rekomenduojama šį žaidimą žaisti 8 metų ir vyresniems žmonėms.

❓ Kiek trunka Saboteur žaidimas?

Pagal originalias taisykles numatoma, kad žaidimas truks apie 30 minučių. Nors kiekvieną kartą žaidžiant tas laikas gali skirtis. Viskas priklauso nuo to, kaip greitai žaidėjai atliks savo veiksmus.

Pasiruošimas žaidimui

Atskiriamos visos skirtingų rūšių žaidimo kortelės.

Žaidžiančių žmonių skaičius nulemia kiek auksakasių ir diversantų kortelių naudosime. Kitos kortelės padedamos į žaidimo dėžę.

Žaidėjų skaičiusDiversantų kortelių kiekisAuksakasių kortelių kiekis
313
414
524
625
735
836
937
1047

Auksakasių ir diversantų kortelės sudedamos į vieną krūvą ir sumaišomos. Kiekvienas žaidėjas gauna po vieną kortelę, su kuria žais. Gavus kortelę, reikia į ją pažiūrėti ir užverstą padėti šalia savęs taip, kad kiti žmonės nepamatytų, koks nykštukas pavaizduotas. Kortelę, kuri liko nepadalinta, reikia padėti į šalį iki baigsis Saboteur žaidimas. Negalima žiūrėti, kas ten pavaizduota.

Kortelė, vaizduojanti kopėčias, yra pradinė. Pabaigos kortelės iš viso yra trys. Vienoje iš jų nupieštas lobis, o likusiose dvejose – akmuo. Pabaigos kortelės sumaišomos ir kartu su pradine kortele padedamos ant stalo taip, kaip parodyta pavyzdyje.

Žaidžiant reikės sukurti kelius, kurie sujungs pradinę ir galines korteles. Keliai gali eiti tiesiai, ratu ir pan. Jie gali išlįsti už pavyzdyje nurodytų ribų.

Pradinio kortelių išdėliojimo pavyzdys

Likusios kelio ir veiksmo kortos sudedamos į vieną krūvą, sumaišomos ir padalijamos žaidėjams. Po kiek kortelių gaus kiekvienas, priklauso nuo žaidžiančių žmonių skaičiaus.

Žaidėjų skaičiusKelio ir veiksmo kortelių kiekis kiekvienam žaidėjui
3-56
6-75
8-104

Likusios kortelės sudedamos į nepanaudotų kortų krūvelę taip, kad jas pasiektų visi žaidėjai.

Aukso grynuolių kortelės sumaišomos ir padedamos šalia niekam nepriklausančios nykštuko kortelės.

Pradinį žaidėją išsirinkti galima bendru sutarimu.

Saboteur taisyklės

Saboteur žaidimas pradedamas

Kiekvieno ėjimo pradžioje žaidėjai naudoja vieną savo kortelę. Jis gali atlikti vieną iš šių veiksmų:

 • prie labirinto pridedama kelio kortelė;
 • panaudojama veiksmo kortelė;
 • užversta kortelė padedama į panaudotų kortų krūvelės viršų.

Įvykdžius norimą veiksmą, paimama 1 viršutinė kortelė nuo nepanaudotų kortų krūvelės viršaus. Šiuo veiksmu žaidėjo ėjimas baigiasi.

Pastaba: pasibaigus nepanaudotų kortelių krūvelei, iš panaudotųjų krūvelės traukti negalima. Tada naudojamos tik tos kortelės, kurios vis dar yra rankose.

Kelio kortos naudojimas

Saboteur kelio statymo taisyklės

Šios kortos leidžia nykštukams nukeliauti nuo pradinės kortelės iki galinių. Kelio kortelę galima dėti tik prie jau padėtos kortelės. Negalima dėti kažkur „ore“ ar jungti prie pabaigos kortelių. Kelias formuojamas tik nuo pradinės kortelės. Korteles dėti galima tik stačiai. Jos viena su kita ribotis gali tik atitinkamomis kraštinėmis.

Auksakasiai stengiasi kuo greičiau nutiesti kelią nuo pradinės iki galinių kortelių. Diversantų darbas – trukdyti auksakasiams. Svarbu neišsiduoti, kad jie trukdo. Diversantai savo tikslo siekti turi kuo nepastebimiau.

Veiksmo kortos naudojimas

Naudojant veiksmo korteles, jas atverstas reikia padėti priešais save arba kitą žaidėją.

Kortelių galimybės:

 • trukdyti arba padėti kitiems;
 • iš kelių labirinto pašalinti vieną kortelę;
 • gauti informacijos apie pabaigos korteles.
Sulaužytų įrankių kortelės

Kol bent viena tokia kortelė guli padėta priešai kažkurį žaidėją, tol jis negali naudoti kelio kortelių. Kitas korteles naudoti galima. Priešais vieną žaidėją vienu metu negali gulėti daugiau nei 3 sulaužyto įrankio kortelės (tik po vieną skirtingos rūšies kortelę). Tik tada, kai priešais žaidėją nebelieka nė vienos tokios kortelės, jis gali vėl naudoti kelio korteles.

Įrankių pataisymo kortelės

Jos pašalina 1 iš sulaužytų įrankių kortelių, kurios padėtos priešais kažkurį žaidėją. Šiomis kortelės galima taisyti įrankius, esančius priešais bet kurį žaidėją (nebūtinai taisomi tik asmeniniai įrankiai). Pataisius įrankį, abi kortelės (sulaužyta ir taisanti) užverčiamos ir padedamos į panaudotų kortelių krūvelę. Svarbu nepamiršti, kad taisyti galima tik atitinkamos rūšies įrankį. Pavyzdžiui, kirtiklį taisyti galima tik su kirtikliu.

Jeigu naudojama taisymo kortelė, ant kurios pavaizduoti du objektai, tada galima taisyti vieną iš tų objektų pasirinktinai. Bet tik vieną vienu metu, o ne abu.

Dvigubos įrankių taisymo kortelės

Pastaba: Taisymo korteles galima naudoti tik tada, kai yra ką taisyti (priešais bent vieną žaidėją padėta atversta lūžusio įrankio kortelė).

Akmenų griūties kortelė

Ši kortelė dedama priešais save. Tada kortelę turintis žaidėjas gali nuimti vieną bet kurią kelio kortelę. Išimtis – pradžios bei pabaigos kortelės. Akmenų griūties kortelė naudinga ir auksakasiui (jis gali nuimti aklavietę), ir diversantui (kelyje, vedančiame link galinės kortelės, jis gali padaryti tarpą).

Kelią tęsti galima tik tose vietose, kurios sujungtos su pradine kortele. Todėl po akmenų griūties galimi tik tokie veiksmai:

 • tęsiama kita kelio atšaka;
 • griūties vietoje padedama atitinkama kortelė ir taip atkuriamas pertrauktas kelias.
Kortelė, suteikianti informacijos apie galines korteles

Kai žaidėjas panaudoja galinės kortelės apžiūrėjimo kortelę, tada jis ima vieną iš trijų galinių kortelių ir pats vienas atidžiai ją apžiūri (kitiems rodyti negalima). Apžiūrėjęs kortelę vėl užverčia ir deda atgal į jos vietą. Panaudota galinės kortelės informacijos kortelė dedama i panaudotų kortų krūvelę. Šios kortos naudojimo privalumas tas, kad ją panaudojęs žaidėjas žino, ar verta tiesti kelią iki apžiūrėtosios galinės kortelės.

Kortos išmetimas

Kai žaidėjas negali arba nenori naudoti kortelės, jis gali ją tiesiog padėti į panaudotų kortelių krūvelę. Svarbu neparodyti kitiems, kas ten pavaizduota.

Raundo pabaiga

Kai panaudojus kelio kortą, nepertraukiamu keliu pasiekiama galinė kortelė, tada ji atverčiama.

 • Kai korta vaizduoja lobį, raundas baigiamas;
 • Jeigu kortelėje akmuo, raundas tęsiamas.
Saboteur galinės kortelės

Atverstą pabaigos kortelę į jos buvusią vietą padėti reikia taip, kad jos keliai atitiktų jau padėtų kortelių kelius. Jeigu to padaryti neįmanoma, tada paskutinę kelio kortelę padėjęs žaidėjas galinę kortelę padeda, kur jis nori. Jei žaidėjas nusprendžia kortelę padėti tarp kitų dviejų galinių kortelių ir sukuria nepertraukiamą kelią iki jų, tada atverčiamos ir likusios dvi galinės kortelės.

Jeigu rankose nebelieka žaidimo kortelių ir nepanaudotų kortelių krūvelė pasibaigusi, tada raundą tenka pabaigti net nepasiekus galinių kortelių.

Aukso išdalinimas

Auksakasiai laimi kai nuo pradinės iki lobį vaizduojančios galinės kortelės sukuriamas nepertraukiamas kelias.

Saboteur auksakasys

Tas žaidėjas, kuris pasiekia lobio kortelę, pasiima tiek aukso grynuolių, kiek žmonių žaidžia. Tada apžiūri visas korteles ir išsirenka, jo manymu, pačią vertingiausią. Vėliau aukso grynuolius prieš laikrodžio rodyklę siunčia kitam auksakasiui. Jis taip pat išsirenka kortelę ir likusias siunčia toliau. Taip tęsiasi iki paimamas paskutinis aukso luitas.

Pastaba: Kai žaidžia 10 žmonių, tada traukiamos tik 9 aukso luitų kortelės.

Kai žaidžia 3 arba 4 žmonės (tokiu atveju ne visada dalyvauja diversantas), nepasiekus lobio kortelės, aukso grynuoliai nedalinami.

Diversantai laimi tada, kai auksakasiams nepavyksta pasiekti galinės lobio kortelės. Aukso grynuolių dalinimas diversantams:

Žaidusių diversantų skaičiusAukso grynuolių kiekis, kurį gali imti kiekvienas diversantas
14
2-33
42

Pastaba: diversantai gauna konkretų aukso grynuolių skaičių. Jeigu jam priklauso 4, tai jis gauna 4 aukso grynuolius, bet ne 4 grynuolių korteles.

Tam, kad diversantas gautų atitinkamą kiekį aukso grynuolių, jis ima 1 kortelę nuo krūvelės viršaus. Korteles žaidėjas traukia tol, kol surenka reikiamą kiekį. Jeigu po kortelės ištraukimo, grynuolių jis turi per daug, tada paskutinę trauktą kortelę reikia užversti ir dėti į krūvelės apačią. Veiksmus kartoti reikia tol, kol surenkama tiek grynuolių, kiek reikia. Kiti diversantai daro tuos pačius veiksmus.

Kitiems žaidėjams negalima parodyti savo aukso grynuolių kortelių tol, kol nebus baigtas Saboteur žaidimas.

Naujo raundo pradžia

Pasidalinus auksą, pradedamas naujas raundas. Išmaišomos nykštukų kortelės (naudojama ir ankstesnio raundo metu į šalį atidėta kortelė). Išdalinamos veiksmo ir kelio kortelės. Viskas daroma analogiškai taip, kaip buvo daryta pirmo raundo metu. Išimtis tik ta, kad žaidėjai jau turi sukaupę aukso grynuolių kortelių. Likę aukso grynuoliai padedami į šalį. Raundą pradeda tas žaidėjas, kuris yra pirmą raundą pradėjusio žmogaus kairėje.

Saboteur žaidimas baigiamas

Aukso grynuolių kortelės

Sužaidus tris raundus, žaidimas baigiasi. Skaičiuojami visi aukso grynuoliai, kurie pavaizduoti sukauptose aukso grynuolių kortelėse. Laimi tas, kas turi daugiausiai grynuolių. Jeigu keli žaidėjas turi tiek pat grynuolių, jie visi skelbiami laimėtojais.