Saboteur-spel - regler

Har du någonsin provat en guldsmed? Det är inte alltid lätt att få tag på din drömskatt. Särskilt när avledande brottslingar alltid försöker komma i vägen och ta alla rikedomar själva. Strategisk I Saboteur kan du spela som antingen en guldgrävare eller en sabotör. Från början av spelet vet ingen vilket yrke varje spelare har.

Saboteur brädspel

Expansion av Saboteur 2

Spelet är inställt

 • 44 jokertecken;
 • 27 åtgärdskort;
 • 28 kort med guldklimpar;
 • 7 guldsmeds-kort;
 • 4 kort för avledning.

Ofta ställda frågor

❓ Hur många personer kan spela Saboteur?

Det här spelet kan spelas från 3 till 10 personer.

❓ Från vilken ålder kan jag spela Saboteur?

Rekommenderas att spela detta spel För personer från 8 år och uppåt.

❓ Hur lång tid tar det att spela Saboteur?

Enligt de ursprungliga reglerna förväntas spelet pågå under cirka 30 minuter. Även om tiden kan variera varje gång du spelar. Allt beror på hur snabbt spelarna agerar.

Förberedelser inför spelet

Alla olika typer av spelkort är separerade.

Antalet spelare avgör hur många Goldilocks och Diversion-kort vi använder. De övriga korten placeras i spelboxen.

Antal spelareAntal Diversant-kortAntal guldlockskort
313
414
524
625
735
836
937
1047

Guldsmeds- och Diversions-korten placeras i en enda hög och blandas. Varje spelare får ett kort att spela med. När ett kort tas emot måste spelaren titta på det och lägga det med baksidan nedåt bredvid sig så att andra inte kan se dvärgen. Det kort som inte behandlas ska läggas åt sidan till slutet av Saboteurspelet. Titta inte på det som avbildas där.

Det kort som representerar stegen är startkortet. Det finns totalt tre slutkort. Ett av dem visar en skatt och de andra två visar en sten. Slutkorten blandas och placeras på bordet tillsammans med startkortet enligt följande Se till exempel.

Spelet kräver att du skapar vägar som förbinder start- och slutkorten. Vägarna kan vara raka, cirkulära osv. De kan sticka ut bakom Se till exempel de angivna gränserna.

Exempel på den ursprungliga utformningen av kortet

De återstående ban- och handlingskorten placeras i en enda hög, blandas och delas ut till spelarna. Hur många kort varje person får beror på hur många som spelar.

Antal spelareAntal ban- och åtgärdskort per spelare
3-56
6-75
8-104

De återstående korten placeras i en hög med oanvända kort på ett sätt som är tillgängligt för alla spelare.

Guldklimpkorten blandas och placeras bredvid ett dvärgkort som inte tillhör någon.

Startspelaren kan väljas i samförstånd.

Sabotörens regler

Saboteur spelet startar

I början av varje tur använder spelarna ett av sina kort. Det kan göra något av följande:

 • Ett banekort ingår i labyrinten;
 • använda ett åtgärdskort;
 • Det nedvända kortet placeras ovanpå högen med använda kort.

När den önskade åtgärden är utförd tas det översta 1-kortet från toppen av den oanvända högen. Denna åtgärd avslutar spelarens tur.

Observera: När en stapel oanvända kort har gått ut kan inte en stapel använda kort tas ut. Då används endast de kort som fortfarande finns i handen.

Användning av ett vägkort

Parkeringsregler för sabotörer

Dessa kort gör det möjligt för dvärgarna att resa från startkortet till slutkortet. Ett stigkort kan bara läggas till ett kort som redan har placerats. Det kan inte placeras "i luften" eller fästas på slutkort. Stigen bildas endast från startkortet. Korten kan endast placeras upprätt. De kan endast vara sammanhängande med varandra på sina respektive kanter.

Guldsmederna försöker göra vägen från start till slutkort så snabb som möjligt. Avledarna har till uppgift att hindra guldgrävarna. Det är viktigt att inte låtsas att de är i vägen. Diversioners måste sträva efter sitt mål så diskret som möjligt.

Använda ett åtgärdskort

Handlingskorten måste placeras med framsidan uppåt framför dig själv eller en annan spelare.

Kortalternativ:

 • hindra eller hjälpa andra;
 • ta bort ett kort från väglabyrinten;
 • för att få information om slutkorten.
Trasiga verktygskort

Så länge minst ett sådant kort är placerat framför en spelare får denne inte använda några vägkort. De andra korten kan användas. Högst tre kort av ett trasigt verktyg får placeras framför en spelare samtidigt (endast ett kort av en annan typ). Först när det inte finns några fler sådana kort framför en spelare får han använda vägkorten igen.

Kort för reparation av verktyg

De tar bort 1 av trasiga verktygskortsom placeras framför en spelare. Dessa kort kan användas för att reparera verktyg som placeras framför en spelare (inte nödvändigtvis bara personliga verktyg). Efter att ha reparerat ett verktyg vänds båda korten (det trasiga och det reparerande kortet) om och placeras i högen med använda kort. Det är viktigt att komma ihåg att endast den aktuella typen av verktyg kan repareras. Till exempel kan en hackspett endast repareras med en hackspett.

Om ett korrigeringskort används på vilket två objekt visas, är det möjligt att selektivt korrigera ett av dessa objekt. Men bara en åt gången, inte båda.

Dubbla verktygsreparationer

Observera: Lagningskort kan endast användas när det finns något att laga (ett trasigt verktygskort som placeras uppåt framför minst en spelare).

Kort om stenras

Det här kortet placeras framför dig. Spelaren som håller kortet kan sedan ta bort en av alla en vägkarta. Undantag: start- och slutkort. Rockfall-kortet är användbart för både guldsmed (det kan ta bort ett dödläge) och Diverter (det kan göra en lucka i vägen som leder till slutkortet).

Du kan bara fortsätta din resa på platser som är anslutna till det ursprungliga kortet. Därför är endast följande handlingar möjliga efter att stenarna har fallit:

 • fortsätter på en annan gren av vägen;
 • Det lämpliga kortet placeras på platsen för kollapsen, vilket återställer den avbrutna banan.
Kort med information på baksidan av kortet

När en spelare använder sig av ett inspektionskort för baksidan av kortet tar han ett av de tre baksidorna och undersöker det noggrant för sig själv (får inte visas för andra). Efter att ha undersökt kortet vänder han/hon det igen och lägger tillbaka det på sin plats. Det använda informationskortet för ryggkortet ska placeras i högen med använda kort. Fördelen med att använda detta kort är att den spelare som har använt det vet om det är värt att bygga en väg till det bakre kortet som har inspekterats.

Kort som kastas bort

När en spelare inte kan eller vill använda ett kort kan han eller hon helt enkelt lägga det i högen med använda kort. Det är viktigt att inte visa andra vad som avbildas där.

Slutet av rundan

När slutkortet nås i en kontinuerlig bana efter användning av ett banekort vänds slutkortet om.

 • När kortet representerar en skatt är rundan slut;
 • Om kortet innehåller en sten fortsätter rundan.
Saboteur baksidekort

Det öppna kortet måste placeras i sin tidigare position så att dess banor stämmer överens med banorna för de redan placerade korten. Om detta inte är möjligt ska den spelare som placerade det sista banekortet placera slutkortet var han vill. Om en spelare bestämmer sig för att placera ett kort mellan de två andra slutkorten och skapar en kontinuerlig väg till dem, vänds även de två andra slutkorten om.

Om det inte finns några fler spelkort på handen och den oanvända stapeln är uttömd måste rundan avslutas utan att slutkorten nås.

Distribution av guld

Guldgrävare vinner när en oavbruten väg skapas från startkortet till slutkortet som representerar skatten.

Sabotör guldöga

Den spelare som når skattkortet tar lika många guldklimpar som det finns spelare som spelar. Därefter tittar han på alla korten och väljer det som han tror är mest värdefullt. Därefter skickar han guldklimparna moturs till nästa guldgrävare. Han väljer också ett kort och skickar resten vidare. Detta fortsätter tills den sista guldtackan är tagen.

Observera: När 10 personer spelar dras endast 9 kort med guldtackor.

När 3 eller 4 personer spelar (då en avledande spelare inte alltid är inblandad) delas inga guldklimpar ut om skattkortet inte nås.

Diversants vinner när guldgrävarna inte lyckas nå det bakre skattkortet. Fördelning av guldklimpar till diversionerna:

Antal spelare som har spelat i omläggningenMängd guldklimpar som kan tas av varje omlöpare.
14
2-33
42

Observera: Dykare får ett visst antal guldklimpar. Om han äger 4 får han 4 guldklimpar, men inte 4 guldklimpkort.

Avledande spelaren tar 1 kort från toppen av högen för att få rätt mängd guldklimpar. Spelaren drar kort tills han/hon har samlat in den önskade mängden. Om spelaren efter att ha dragit ett kort har för många guldklimpar måste det senast dragna kortet vändas om och placeras längst ner i högen. Upprepa processen tills det erforderliga antalet nuggets har samlats in. De andra dykare gör samma sak.

Du får inte visa dina Gold Nugget-kort för andra spelare förrän Saboteur-spelet är avslutat.

Start av en ny omgång

När guldet har delats ut börjar en ny runda. Dvärgkorten blandas (det kort som lades åt sidan i föregående runda används också). Handlingskort och Path-kort delas ut. Detta görs på samma sätt som i den första rundan. Det enda undantaget är att spelarna redan har samlat på sig guldklimpkort. De återstående guldklimparna läggs åt sidan. Spelaren till vänster om den person som startade den första rundan börjar rundan.

Saboteur-spelet avslutas

Kort med guldklimpar

Efter tre omgångar, Spel slutar. Alla guldklimpar som visas på de ackumulerade guldklimpkorten räknas. Vinnaren är den som har flest guldklimpar. Om flera spelare har samma antal nuggets förklaras de alla som vinnare.