Carcassonne papildymas – taisyklės

Jeigu jau ne kartą žaidėte Carcassonne žaidimą, tikriausiai norite išbandyti kažką naujo ir dar smagiau praleisti laiką. Carcassonne papildymas atneša daug naujų iššūkių, sunkumų bei azarto. Šiame straipsnyje paminėti du Carcassonne papildymai: 1. „Užeigos ir katedros” (Inns & Cathedrals), bei 2. „Prekiautojai ir statybininkai” (Traders & Builders). Išbandykite juos abu.

Užeigos ir katedros bei Prekiautojai ir statybininkai papildymai

Dažniausiai užduodami klausimai

❓ Kokie populiariausi Carcassonne papildymai?

1. Užeigos ir katedros (Inns & Cathedrals), bei 2. Prekiautojai ir statybininkai (Traders & Builders) yra vieni pirmųjų žaidimų papildymų. Jie pasaulyje išpopuliarėjo labiausiai.

❓ Koks yra pirmasis Carcassonne papildymas? Kas jame naujo?

Užeigos ir katedros (Inns & Cathedrals). Šiame papildyme atsiranda kortelės su katedromis bei kortelės su užeigomis, esančiomis prie kelio. Dar žaidimo rinkinyje randame figūrėlių rinkinį šeštajam žaidėjui, šešis didelius įvairių spalvų pavaldinius bei taškų skaičiavimo korteles.

❓ Koks yra antrasis Carcassonne papildymas? Kas jame naujo?

Prekiautojai ir statybininkai (Traders & Builders). Šiame papildyme randame žemių korteles su ant jų pavaizduotomis gėrybėmis, gėrybių korteles, šešis statybininkus, šešis paršelius ir žaidimo maišelį.

Carcassonne papildymas – Užeigos ir katedros

Žaidimo rinkinys

 • 8 rožiniai pavaldiniai Rožinės žaidimo figūrėlės ir 1 rožinis abatas Rožinis abatas. Tai figūrėlių papildymas tam, kad galėtų žaisti dar vienas papildomas žmogus;
 • 18 žemių kortelių:
  • 6 užeigų kortelės;
  • 2 katedrų kortelės;
 • 6 pavaldinių figūrėlės Carcassonne papildymas - šeši skirtingų spalvų pavaldiniai (didesnės už įprastines);
 • 6 kortelės, kuriose nurodyti taškai. Ant kortelės priekio 50 taškų Taškų kortelė 50, ant nugarėlės – 100 taškų Taškų kortelė 100.

Žaidimo taisyklės

Visos žaidimo kortelės užverčiamos ir sumaišomos. Žaidžiama su tiek papildymų, su kiek tik norima. Svarbu būtinai naudoti bazinį žaidimą. Tam, kad lengviau atskirtumėte šio papildymo korteles, ant kiekvienos iš jų yra pavaizduotas pavaldinio ženkliukas. Užeigos ir katedros papildymo simbolis

1. Kortelės padėjimas

Šis veiksmas daromas analogiškai kaip baziniame žaidime.

2. Pavaldinio statymas

Šis veiksmas taip pat daromas analogiškai kaip baziniame variante. Svarbu nepamiršti, kad jeigu statote didesnę figūrėlę, tada jos vertė dvigubai didesnė. Viena didesnė pavaldinio figūrėlė lygi dviems mažoms. Šios figūrėlės dydis turi įtaką tada, kai keli žaidėjai savo pavaldinius yra pastatę ant vieno fragmento. Tokiu atveju taškus gauna tas, kieno figūrėlių stovi daugiau. Kaip pvz.: jeigu ant vieno fragmento stovi jūsų didelis, o varžovo mažas pavaldinys, tada nugalite jūs. Didelį pavaldinį skaičiuojame kaip du mažus.

Carcassonne papildymas - didelės figūrėlės

3. Taškai, gaunami už pabaigtus fragmentus

Kelias su užeiga
 • Kai žaidėjas užbaigia kelią, šalia kurio stovi užeiga, jis gauna ne po vieną, bet po du taškus už kiekvieną kelio kortelę;
 • Kai šalia užbaigto kelio stovi dvi ar daugiau užeigų, vis tiek pelnoma po du taškus už kiekvieną kortelę;
 • Jeigu kelio su užeiga užbaigti nepavyksta, už jį negaunate nė vieno taško.
Carcassonne papildymas - taškų už kelią skaičiavimas
Miestas su katedra
 • Kai žaidėjas užbaigia miestą, kuriame yra katedra, už kiekvieną miestą sudarančią kortelę jis gauna po tris taškus;
 • Kai užbaigtame mieste yra dvi ar daugiau katedrų, vis tiek gaunama po tris taškus už kiekvieną kortelę;
 • Jeigu miesto su katedra užbaigti nepavyksta, už jį negaunate nė vieno taško.
Carcassonne papildymas - taškų už miestą skaičiavimas

Papildomos kortelės

 • Keturi skirtingi miestai, kurių centre yra laukas su sodu. Keturi miestai
 • Užeiga šalia kelio. Ji priklauso tik dviems keliams: nuo sankryžos einančiam į kairę ir einančiam į dešinę. Kelias, kuris eina žemyn, užeigos neturi. Kelias su užeiga
 • Šioje kortelėje vienuolynas atskiria du kelius.Vienuolynas ir du keliai
 • Šioje kortelėje matome, kad du miestai susijungia ir taip atskiria laukus. Carcassonne papildymas - lauko pabaiga
 • Sankryža atskiria du kelius. Pavaldinius statyti galima tik ant kelio, kuris eina į viršų, ir kelio, kuris eina į apačią. Keliai kairėje ir dešinėje nesiskaito kaip žaidimo elementai. Jie tiesiog padalina lauką į dvi dalis. Carcassonne papildymas - kelių sankryža

Taškų kortelės

Žaidžiant šį žaidimo variantą, padidėja galutiniai galimų surinkti taškų kiekiai. Žaidėjai tokiu atveju vieną ar kelis kartus gali praeiti visą ratą taškų skaičiavimo lentoje. Kai kažkas pereina ratą vieną kartą, jis priešais save pasideda taškų kortelę, atverstą skaičiumi 50 į viršų. Kai ratas pereinamas du kartus – kortelė padedama skaičiumi 100 į viršų. Jeigu ratas praeinamas trečią kartą, tada žaidėjas pasiima dar vieną taškų kortelę ir pasideda ją prieš save. Pabaigus žaidimą prie tos taškų vertės, ant kurios stovi žaidėjo figūrėlė, pridedame sumą, nurodytą atverstoje kortelėje. Carcassonne papildymas - taškų kortelė

Carcassonne papildymas – Prekiautojai ir statybininkai

Žaidimo rinkinys

 • 24 žemių kortelės:
  • 9 su vyno statinių paveiksliukais;
  • 6 – grūdų;
  • 5 – medžiagos;
 • 20 gėrybių žymeklių:
  • 9 vyno statinės; Carcassonne papildymas - vyno statinė
  • 6 grūdai; Carcassonne papildymas - grūdai
  • 5 medžiagos; Carcassonne papildymas - medžiaga
 • 6 statybininkai; Carcassonne papildymas - statybininkai
 • 6 paršeliai; Paršelių figūrėlės
 • 1 maišelis žaidimo komponentų laikymui bei kortelių traukimui.

Žaidimo taisyklės

Visos kortelės užverčiamos ir sumaišomos. Gėrybių kortelės atskiriamos į tris krūveles ir sudedamos visiems gerai pasiekiamoje vietoje. Tam, kad šis Carcassonne papildymas ir jo kortelės būtų lengviau atskiriamos nuo kitų, ant kiekvienos iš jų yra pavaizduotas paršelio ženkliukas. Prekiautojai ir statybininkai papildymo simbolis

Papildomos kortelės

 • Atsiranda naujos kortelės su tiltais. Tai nėra sankryžos. Keliai tiesiog pereina per tilto viršų arba apačią ir tęsiasi toliau. Du keliai, kurie eina per tiltą, lauką padalina į keturias dalis. Keliai ir tiltas
 • Matome du kelius ir tiltą. Vienas kelias baigiasi ties miestu, o kitas ties trobele. Šie keliai lauką padalina į tris dalis. Tiltas, keliai, miestas ir trobelė
 • Vienuolynas atskiria kelius. Čia matome tris skirtingus kelius ir tris skirtingus laukus. Keliai ir vienuolynas
 • Čia matome tris skirtingus miestus. Tarp jų yra laukas. Čia galima dėti valstietį ir, jeigu šie miestai bus užbaigti, tas valstietis gaus taškus už juos visus. Trys skirtingi miestai - carcassonne papildymas

Gėrybių žymekliai Gėrybių žymekliai

Šios kortelės įtakos turi tik taškų už pabaigtus objektus skaičiavimui. Kiti veiksmai nesikeičia.

Taškų skaičiavimas už miestą, kuriame yra gėrybių ikonėlės

Tokį miestą užbaigti gali bet kas iš žaidėjų. Tada skaičiuojami taškai:

 • Už miestą taškus skaičiuojame įprastai.
 • Mieste esančios gėrybės atitenka ne būtinai šio miesto savininkui. Jas gauna tas, kas užbaigia miestą, net jei jis tame mieste neturi nė vieno pavaldinio. Toks žmogus gauna atitinkamų gėrybių kortelę arba korteles. Kiek gėrybių yra mieste, tiek kortelių jį užbaigęs žaidėjas ir gauna.
 • Gautas gėrybių korteles reikia pasidėti prieš save taip, kad visi matytų, kiek ir ko turite.
Taškų už gėrybes skaičiavimas
 • Taškus už gėrybes skaičiuojame žaidimo pabaigoje.
 • Žaidėjas, kuris turi daugiausiai vienos rūšies gėrybių, už jas gauna 10 taškų.
 • Kai keli žaidėjai turi po vienodą skaičių gėrybių, jie visi gauna po 10 taškų.
Carcassonne papildymas - taškai už gėrybes

Statybininkai

Šios figūrėlės neturi jokios įtakos kortelės padėjimo bei taškų skaičiavimo etapuose. Todėl aptarsime tik statybininko pastatymo ant kortelės veiksmą.

Statybininko pastatymas
 • Statybininką statyti galite ant ką tik padėtos miesto arba kelio kortelės. Svarbu, kad tame objekte jau stovėtų viena pavaldinio figūrėlė.
 • Kai užbaigiate objektą ir nuimate nuo jo savo figūrėlės, tada pasiimate ir statybininką.
 • Kai pridedate kažkokią kortelę prie objekto, ant kurio stovi statybininkas, galite dar kartą traukti kortelę. Trečios kortelės traukti nebebus galima.
Carcassonne papildymas - veiksmai su statybininkais

Svarbu!!!

 • Statybininkas privalo likti ten, kur yra pastatytas tol, kol objektas bus užbaigtas. Tik tada jį galima nuimti kartu su pavaldiniais. Kol ant to objekto yra bent vienas pavaldinys, statybininkas ten irgi turi likti;
 • Ištraukę antrąją kortelę, turite atlikti visus tris veiksmus: kortelės padėjimas, pavaldinio pastatymas, taškų už pabaigtą fragmentą skaičiavimas;
 • Ant vieno objekto gali stovėti keli statybininkai;
 • Nėra jokios įtakos, kiek kortelių skiria pavaldinį ir statybininką;
 • Statybininką statyti galima tik ant kelių ir miestų. Ant vienuolynų ir laukų jų statyti negalima;
 • Taškus už pabaigtą fragmentą skaičiuoti galima kiekvieną kartą, kai padedate kortelę ir užbaigiate objektą.

Paršelis

Paršeliai neturi jokios reikšmės kortelės dėjimo etape.

Paršelio pastatymas

Paršelį statyti galite tik tame lauke, kuriame jau guli jūsų valstietis. Ant kitokių objektų paršeliai nestatomi.

Taškų skaičiavimas, kai ant lauko stovi paršelis
 • Paršelis, kaip ir valstietis, lauke lieka iki pat žaidimo pabaigos.
 • Paršelis atneša papildomus taškus, bet tik tuose laukuose, kuriuose jūsų valstiečių yra daugiau nei kitų žaidėjų. Jeigu jūs su kitu žaidėju turite po lygiai valstiečių, o visi kiti žaidėjai jų turi mažiau, tada paršelis irgi pelno taškus. Atminkite tik tai, kad pats paršelis nepriskiriamas prie valstiečių.
 • Žaidėjas, turintis paršelį, už kiekvieną užbaigtą miestą, esantį tame lauke gauna ne po tris, bet po keturis taškus.
Carcassonne papildymas - taškų už laukus skaičiavimas.png

Žaidimo maišelis

Tam, kad nereikėtų žemių kortelių užverstų dėlioti į krūveles ant stalo, jūs galite jas tiesiog sudėti į maišelį ir vėliau iš jo traukti po vieną. Kiekvienas Carcassonne papildymas prideda papildomų kortelių, todėl žaidžiant naudotis maišeliu tokiu atveju būna daug patogiau.