Pokerio kombinacijos pagal stiprumą

Dar nė karto nesate žaidę Pokerio? Tokiu atveju, prieš mokydamiesi pokerio taisykles, turėtumėte susipažinti, kokios yra pokerio kombinacijos lt. Jas išmokus, tampa daug lengviau suprasti, ar naudingas kortas turite, ir kiek verta už jas statyti.

Pokerio kortos ir kortų stiprumas - tūzai

Pokerio kortų kaladė

Pokeris žaidžiamas su standartine 52 kortų kalade.

Kadangi pokerio žaidime lengva susipainioti, vertėtų išmokti pagrindines šiame tekste naudojamas sąvokas:

  • Kortų rÅ«Å¡is (kortų simboliai) – kortos atskiriamos pagal ženklą, kuris ant jų pavaizduotas (Å¡irdys, bÅ«gnai, kryžiai, vynai). BÅ«gnus dar galima pavadinti pikais arba zvonkais. Pokerio taisyklės ir deriniai kortų rūšį dar kitaip vadina „spalva”.
  • Kortų vertė (pokerio kortų stiprumas) – ją nurodo skaičius arba raidė, kuri užraÅ¡yta ant kortos. Pagal vertę mažėjimo tvarka kortos eina taip: A – TÅ«zas, K – Karalius, Q – Karalienė arba Dama, J – Valetas arba Bartukas. Toliau eina kortos, sunumeruotos skaičiais nuo 10 iki 2. Kombinacijose „Eilė ir spalva“ ir „Eilė“ TÅ«zo reikÅ¡mė gali bÅ«ti ir pati mažiausia, kai eilę sudaro Å¡ios kortos (5-4-3-2-A).
  • Aukščiausia korta – tai ta korta, kuri kombinacijoje turi didžiausią vertę.

Pokerio kombinacijos lietuviškai

Pokerio taisyklės kombinacijos sudarymui yra labai paprastos. Atskirų kortų vertės beveik neturi reikšmės nustatant laimėtoją. Išskyrus tuos atvejus, kai visi žaidėjai savo rankose turi visiškai skirtingas kortas. Dažniausiai laimėjimą nulemia žaidėjų turimų pokerio kortų kombinacijos. Jos susideda iš 5 kortų.

Pokerio kombinacijos pagal stiprumą nuo aukščiausios iki žemiausios

1. Karališka eilė (Royal Flush)

Karališka eilė, tai šios kortos: Tūzas, Karalius, Karalienė, Valetas ir 10. Kortų simboliai būtinai turi sutapti. Ši pokerio kombinacija yra pati stipriausia. Ją labai sunku gauti, todėl žaidėjai jos gali apskritai nepamatyti žaidimo metu. Bet jeigu pasiseka surinkti tokias kortas, tikrai laimėsite!

Pokerio kombinacijos - Karališka eilė

2. Eilė ir spalva (Straight Flush)

Penkios kortos, kurių simboliai sutampa, iÅ¡dėliotos skaitmenine seka, vadinamos – “Eilė ir spalva”. Tai yra antra pagal stiprumą pokerio kombinacija. Jos vertė skaičiuojama pagal aukščiausią Å¡ios poker kombinacijos kortą.

Jeigu du žaidėjai turi eilės ir spalvos kombinaciją, laimi tas, kieno aukščiausios kortos vertė didžiausia.

Tūzas gali būti ir aukščiausia, ir žemiausia eilės korta, priklausomai nuo to, su kuriomis kortomis jis sudaro tą eilę.

pokerio taisyklės ir deriniai - Eilė ir spalva

3. Keturios vienodos (Four of a Kind)

Keturios vienodos vertės kortos (pavyzdyje rodomi keturi tÅ«zai)  vadinamos “Keturios vienodos”. Papildoma korta (Å¡iuo atveju dvejetas) neturi jokios įtakos Å¡io kortų derinio vertei.

pokerio kortų kombinacijos - Keturios vienodos

4. Pilnas namas (Full House)

Pilną namą sudaro trys vienodos vertės kortos ir pora kitų vienodų kortų. Ši kombinacija viena iš stipriausių pokerio žaidime. Jeigu dvejų žaidėjų rankose yra pilnas namas, tada laimi tas, kieno trijų vienodų kortų vertė didesnė.

pokerio kombinacija - Pilnas namas

5. Spalva (Flush)

Bet kurios penkios tos pačios rūšies kortos vadinamos “Spalva”. Šios žaidimo pokeris kombinacijos vertė skaičiuojama pagal aukščiausią kortą, taip pat, kaip ir kombinacijoje “Eilė ir spalva”. Kai du žaidėjai turi “Spalva” kombinaciją, laimi tas, kieno aukščiausia korta didžiausios vertės. Kai aukščiausios kortos vienodos, tada lyginamos antros pagal vertę kortos. Joms vėl sutampant, lyginamos žemesnės ir taip iki paskutinės kortos.

pokerio taisyklės kombinacijos - Spalva

6. Eilė (Straight)

Penkios eilės tvarka išdėliotos kortos vadinamos “Eilė”. Dviems žaidėjams turint šią kombinaciją, laimi tas, kieno aukščiausios kortos vertė didžiausia. Kaip ir kombinacijoje “Eilė ir spalva”, tūzas gali būti arba aukščiausia, arba žemiausia kombinacijos korta.

poker kombinacijos - Eilė

7. Trys vienodos (Three of a Kind)

Trys vienodos kortos su dviem papildomomis kitų reikšmių kortomis, vadinamos “Trys vienodos”. Vertinant dvi tokias kombinacijas, laimi tas, kieno trijų kortų vertė aukštesnė.

pokeris kombinacijos - Trys vienodos

8. Dvi poros (Two Pair)

Dvi vienodos reikÅ¡mės kortų poros ir Å¡alia viena skirtinga korta – tai „Dvi poros“. Kai du žaidėjai turi tokią kombinaciją, laimi tas, kieno aukÅ¡tesnės poros vertė didesnė. Jei jos vienodos, lyginamos žemesnės žaidėjų poros. Jei vienodos ir jos, tada lyginama likusios vienos kortos vertė.

pokerio kombinacijos pagal stiprumą - Dvi poros

9. Pora (One Pair)

 â€žPora“ – tai dvi vienodos reikÅ¡mės kortos kartu su trimis papildomomis skirtingos vertės kortomis. Reitinguojant poras, aukščiausi yra tÅ«zai, žemiausi dvejetai. kai du žaidėjai turi poros kombinaciją, lyginama kortų, sudarančių porą, vertė. Kai ji vienoda, lyginamos kitos nepriklausomos kortos nuo aukščiausios iki žemiausios.

pokerio kombinacijos lietuviškai lt - Pora

10. Aukščiausia korta (High Card)

Jeigu visi žaidėjai turi penkias visiškai skirtingas kortas ir jokie kiti pokerio deriniai nesudaromi, laimėtojas renkamas pagal tai, kurio rankose yra aukščiausia korta. Jeigu ji vienoda, lyginama antra pagal vertę korta. Ir taip iki žemiausios kortos.

Pokeris - Aukščiausia korta

Dažniausiai užduodami klausimai

❓ Kokia yra pati stipriausia pokerio kombinacija?

Galingiausia yra Karališkos eilės kortų kombinacija. Ją sudaro vienos spalvos (tokio paties simbolio) būtent šių penkių kortų eilė: Tūzas, Karalius, Karalienė, Valetas, Dešimtakė.

❓ Ką nurodo kortų spalva pokeryje?

Pradedantysis žaidėjas gali klysti, galvodamas, kad Å¡irdys ir bÅ«gnai yra vienos spalvos kortos. Tas pats galioja ir vynams su kryžiais. Pokeryje kortų spalva reiÅ¡kia ką kitą. Å iame žaidime „spalva” vadinama konkreti kortų rÅ«Å¡is. Pavyzdžiui: Å¡irdžių spalva, vynų spalva ir t.t. Taigi, kai tikitės sudaryti spalvos kortų kombinaciją, atminkite, kad jums reikia pvz.: ne 5 raudonų kortų, bet 5 Å¡irdžių.