Pokerio taisyklės lietuviškai

Pokeris – labai populiarus azartinis kortų žaidimas, kuriam svarbÅ«s geri įgÅ«džiai bei sėkmė. Pokerio taisyklės pradedantiesiems reikalauja daug atidumo, sekant rankose turimas kortas. Tam, kad žinotume, ar verta statyti, svarbu iÅ¡mokti kortų kombinacijas. Toliau aptarsime, kaip iÅ¡mokti žaisti pokerį.

Pokerio taisyklės lietuviškai

Pokerio žaidimas turi įvairių taisyklių. Pagal tai, su kiek kortų žaidžiama, jis skiriamas į kelias rÅ«Å¡is. Å iame straipsnyje mokome, kaip žaisti pokerį kortomis – Texas Holdem.

Pasiruošimas žaidimui

Žaidimo rinkinys

Priklausomai nuo to, kokį pokerio rinkinį nusipirksite, jo sudėtis gali skirtis:

Žaidimo tikslas

Pokerio žaidimo tikslas – laimėti visus žetonus, kurie yra banke. Bankas, tai stalo viduryje sukaupti žaidėjų statymai. Laimėti banką galima dviem bÅ«dais: žaidžiant rankose turėti didžiausios vertės kortų kombinaciją arba kai kiti žaidėjai iÅ¡meta savo kortas ir žaidimo nebetęsia.

Žaidėjai

Texas Holdem pokerį žaisti gali nuo 2 iki 10 žaidėjų. Kiekvienas žaidėjas žaisti turi individualiai. Susitarimai arba partnerystės laikomos sukčiavimu ir yra neteisėtos.

Pokerio žetonai

Visi žaidėjai išsidalina po lygų žetonų skaičių. Kokia tai bus suma, galima nuspręsti prieš žaidimą.

Žaidimo žetonai - poker taisyklės

Dalintojas

Vienas žaidėjas gauna specialų žetoną su „D“ raide. Jam atitenka dalintojo rolė. Pasibaigus partijai, dalintoju tampa kitas žmogus. „D“ žetonas per stalą keliauja laikrodžio rodyklės kryptimi.

Žinant žaidimo terminus, daug lengviau suprasti pokerio taisykles

Pradiniai statymai:

 • Small blind – mažasis privalomas statymas;
 • Big blind – didysis privalomas statymas.

Kortų dalinimas:

 • Pre-flop – pirmasis statymų ratas, kol dar neatversta nė viena korta;
 • Flop – ant stalo atverčiamos trys kortos;
 • Turn – atverčiama ketvirta korta;
 • River – atverčiama penktoji korta.

Statymai:

 • Fold – iÅ¡mesti savo kortas ir žaidimo nebetęsti;
 • Call – dalyvauti žaidime, pastatant tiek žetonų, po kiek jau yra pastatę kiti žaidėjai;
 • Bet – padidinti didįjį statymą;
 • Raise – padidinti kito žaidėjo statymą, jeigu tas žaidėjas jau yra padidinęs didįjį statymą;
 • All in – žaidėjas pastato visus turimus žetonus;
 • Check – kai žaidėjas savo ėjimo metu nieko nestato ir tik tada, kai kiti žaidėjai atlieka savo veiksmus, nusprendžia, ar jis apskritai statys ir kokią sumą statys.

Pokerio žaidimo taisyklės eiga

Toliau papunkčiui aptarsime, kaip reikia žaisti pokerį.

Pradiniai statymai

Du žaidėjai, esantys dalintojui iÅ¡ kairės, privalo daryti pirmus statymus. Pirmasis žaidėjas daro mažąjį statymą, antrasis – didįjį. Didysis statymas turi bÅ«ti dvigubai didesnis už mažąjį. Žaidimo pokeris taisyklės tik atlikus Å¡iuos statymus, leidžia pradėti dalinti kortos.

Kortų dalinimas

Pirmiausiai kiekvienas žaidėjas gauna po dvi užverstas kortas. Tada vyksta pirmasis statymų ratas. Po jo ant stalo padedamos trys atverstos kortos. Vyksta antrasis statymų ratas. Atverčiama ketvirtoji korta ant stalo. Prasideda trečiasis statymų ratas. Galiausiai ant stalo atverčiama penktoji korta. Po kortų dalinimo žaidėjai rankose turi po dvi kortas ir penkios kortos atverstos guli ant stalo.

Pokerio žaidimo taisyklės lietuviškai pradedantiesiems nurodo, kuris žaidėjas taps dalintoju

Pirmasis statymų ratas (Pre-flop)

Kai žaidėjai apžiūri savo gautas kortas, jie pradeda pirmąjį statymą. Pirmasis veiksmą atlieka tas, kuris yra iš kairės tam žmogui, kuris atliko didįjį privalomąjį statymą. Statymo metu žaidėjas gali rinktis iš trijų galimybių:

 • IÅ¡mesti kortas ir daugiau nebežaisti Å¡ios partijos (fold);
 • Atsakyti ir pastatyti tiek, kiek pastatė tas, kas atliko didįjį statymą (call);
 • Padidinti statymą (bet).

Jam atlikus veiksmą, eilė pereina kitam žmogui. Žaidimas vyksta laikrodžio rodyklės kryptimi. Ne savo ėjimo metu daryti bet kokius veiksmus draudžiama.

Kitas žaidžiantis žmogus vėl gali:

 • iÅ¡mesti kortas ir nebedalyvauti (fold);
 • atsakyti (call);
 • padidinti statymą (bet) arba (raise)

Priklausomai nuo žaidimo tipo, pagal pokerio taisykles statymo didinimas (raise) gali būti apribotas: galima didinti tokia suma, koks buvo didysis statymas (fixed limit Holdem); didinama tokia suma, kokia sukaupta banke, ir ne daugiau (pot limit Holdem); arba didinama neribotai (no limit Holdem).

Atėjus mažąjį statymą dariusio žmogaus ėjimui, jis statyti turi tik skirtumą tarp to, ką jau pastatė, ir to, kiek maksimaliai pastatė kiti žaidėjai. Didįjį statymą atlikęs žaidėjas žaidimą tęsti gali nieko papildomai nepastatęs (jeigu kiti žaidėjai nepadidino didžiojo statymo).

Pirmasis statymų ratas baigiasi tada, kai visi žaidėjai yra pastatę po vienodą kiekį žetonų.

Poker taisyklės. Žaidimo pavyzdys:

Prie stalo žaidžia keturiese. Tomas yra dalintojas. Jam iš kairės sėdi Lukas, Inga ir Agnė. Žaidėjams išdalinama po dvi kortas.

Prasideda pirmasis statymų ratas (pre-flop). Lukas atlieka mažąjį statymą – 1 žetoną. Inga atlieka didįjį statymą – 2 žetonus. Agnė numeta kortas (fold). Tomas stato 2 žetonus (call). Lukas stato 1 žetoną, nes jis 1 jau yra davęs mažojo statymo metu. Pirmasis statymų ratas baigiamas. Ant stalo yra jau 2+2+2 = 6 žetonai.

Statomi pokerio žetonai - pokerio rūšys

Antrasis statymų ratas

Kai ant stalo atverčiamos trys kortos (Flop), prasideda antrasis statymų ratas. Statymai vyksta tokia tvarka, kaip ir pirmojo rato metu. Atsiranda tik nauja galimybė – praleisti savo ėjimą ir statymą atlikti vėliau (check). Ratas baigiamas, kai visi žaidėjai bÅ«na pastatę vienodą žetonų skaičių arba pasitraukę iÅ¡ žaidimo.  

Žaidimo pavyzdys:

Atverčiamos trys kortos ant stalo (flop). Dalintojas visą šį žaidimą yra Tomas. Lukas praleidžia savo ėjimą, nes nori pažiūrėti, ką darys kiti (check). Inga stato 4 žetonus (bet). Tomas kelia statymą iki 8 žetonų (raise). Lukas deda 8 žetonus, nekeldamas sumos (call). Inga numeta kortas (fold). Ant stalo dabar jau 6+4+8+8 = 26 žetonai.

Trečiasis statymų ratas

Ant stalo atverčiama ketvirtoji korta (turn). Statyti galima analogiškai, kaip tą darėme antrojo statymo rato metu.

Kaip žaisti pokerį taisyklės – žaidimo pavyzdys:

Atverčiama ketvirtoji korta (turn). Žaidžia tik Tomas ir Lukas. Lukas deda 16 žetonų (bet). Tomas jam atsako (call) dėdamas taip pat 16 žetonų. Ant stalo jau 26+16+16 = 58 žetonai.

Ketvirtasis statymų ratas

Ant stalo atverčiama paskutinė korta (river). Statymų tvarka vėlgi analogiška.

Žaidimo pavyzdys:

Atverčiama penktoji korta (river). Lukas stato 32 žetonus (bet). Tomas kelia sumą ir deda 64 žetonus (raise). Lukas išmeta kortas (fold). Tomas laimi banką, kurį sudaro 58+32+64 = 154 žetonai.

Pokerio žaidimas baigiamas ir atverčiamos kortos - kaip reikia išmokti žaisti pokerį kortomis taisyklės

Atverčiamos kortos ir išsiaiškinamas partijos laimėtojas

Žaidėjai, kurie nepasitraukė iÅ¡ žaidimo iki pat ketvirtojo statymų rato pabaigos, atverčia savo kortas. Geriausią kombinaciją turintis žaidėjas laimi banką – visus Å¡ioje partijoje žaidėjų pastatytus žetonus. Jeigu kelių žaidėjų kortų kombinacijos sutampa, banką jie pasidalina po lygiai. Jeigu jau iÅ¡mokote gerai žaisti, junkitės prie sportinio pokerio federacijos ir dalyvaukite turnyruose.

Dažniausiai užduodami klausimai

❓Kiek žmonių gali žaisti pokerį?

Prie vieno stalo žaisti gali nuo 2 iki 10 žaidėjų.

❓Kokia dalintojo reikšmė pokerio žaidime?

Pagal pokerio taisykles, dalintojas nebūtinai dalina kortas. Čia jau žaidėjų tarpusavio susitarimo reikalas, kas dalins. Dalintojo esmė ta, kad jis yra kaip atskaitos taškas žaidime. Jam iš kairės esantis žmogus turės pradėti žaidimą. Pabaigus partiją, dalintojo vieta pasisuka pagal laikrodžio rodyklę.

❓Kas yra privalomieji statymai pokeryje?

Tai statymai, kuriuos privalo atlikti dalintojo kairėje esantys žaidėjai. Pirmasis žaidėjas atlieka mažąjį statymą, o antrasis – didįjį. Didžiojo privalomojo statymo suma yra dvigubai didesnė nei mažojo. Å ie statymai atliekami kiekvieno žaidimo metu tam, kad visi žaidėjai dalyvautų žaidime. Kitaip kas nors, turėdamas prastas kortas, nuolat trauksis ir bus tiesiog nebeįdomu su juo žaisti.

❓Kokios pagrindinės Texas Holdem pokerio taisyklės?

Kiekvieno žaidimo metu vyksta 4 statymų ratai. Jų metu žaidėjai gali pasitraukti iš žaidimo, atsakyti į statymą, statyti, kelti statymą arba tikrinti.
Pirmojo statymų rato metu du, dalintoji kairėje esantys žaidėjai daro privalomuosius statymus.
Po pirmojo rato atverčiamos trys bendrosios kortos; pasibaigus antrajam – viena; po trečiojo – dar viena; po ketvirtojo žaidėjai atverčia asmenines kortas ir sudaro geriausias kombinacijas.