Lažinkimės Vakarėlio versija – taisyklės

Lažinkimės Vakarėlio versija, tai žaidimas mėgstantiems juoktis, išbandyti save, improvizuoti ir smagiai leisti laiką. Išbandykite vakarėlio versiją, kurioje galėsite ne tik vykdyti užduotis, bet ir vaidinti ir tikėtis, kad jūsų porininkas greitai atspės. Žemiau pateikiame žaidimo taisykles. Daugiau vakarėliams tinkamų žaidimų galite rasti čia.

Vakarėlių veikla

Žaidimo rinkinys

 • 1 žaidimo lenta;
 • 288 užduočių kortelės;
 • 12 „taip” ir „ne” kortelių;
 • žaidimo pinigai;
 • 6 žaidimo figūrėlės;
 • 36 žymekliai;
 • 1 kauliukas;
 • 3 smėlio laikrodžiai.

Dažniausiai užduodami klausimai

❓ Kiek žmonių gali žaisti Lažinkimės vakarėlio versiją?

Žaidėjų turi būti daugiau nei trys.

❓ Nuo kokio amžiaus galima žaisti šį žaidimą?

Lažinkimės žaidimas (vakarėlio versija) tinkamas žmonėms nuo 15 metų.

Lažinkimės žaidimas – Vakarėlio versija. Tikslas

Surinkti kuo daugiau pinigų. Juos galima gauti arba laimėjus lažybas, arba įvykdžius užduotį.

Pasiruošimas žaidimui

 • Kiekvienam žaidėjui išdaliname po 80 žaidimo pinigų; Lažinkimės Vakarėlio versija - pinigai
 • Atskiriamos vaidinimo, aktyvios ir pasyvios užduočių kortelės. Jos sumaišomos;
 • Kiekvienas žaidėjas gauna po 1 „taip” ir 1 „ne” kortelę; Lažinkimės Vakarėlio versija - taip ir ne kortelės
 • Pasirenkama žaidimo figūrėlė ir pastatoma ant žaidimo lentos pradiniame laukelyje;
 • Visi žaidėjai pasiima žymeklius, kurių spalvos sutampa su varžovų figūrėlių spalvomis. Žymeklių reikia imti tiek, kiek turite varžovų tame žaidime;
 • Kai žaidžia daugiau nei 6 žmonės, reikia susiburti į komandas.

Lažinkimės žaidimas (vakarėlio versija) pradedamas

Kaip jau pastebėjote, yra trys skirtingų spalvų smėlio laikrodžiai: geltonas – 15 sekundžių; raudonas – 30 sekundžių; juodas – 60 sekundžių. smėlio laikrodžiai Žaidimą pradeda jauniausias žaidėjas. Užduotys šiame žaidime būna arba individualios, arba skirtos dviems žmonėms.

Pirmasis žaidėjas ridena kauliuką ir eina per tiek langelių, kiek akių iškrito. Toliau aptarsime, kaip elgtis, atsistojus ant vieno ar kito laukelio:

„Eik” Laukelis eik

Kai pereinate šį laukelį, gaunate 50 žaidimo pinigų. Lažinkimės Vakarėlio versija - pinigai už praeitą eikAtsistojus ant šio laukelio, kauliuką galite ridenti dar kartą.

Vaidinimo užduotis Vaidinimo užduotis

Kai žmogus atsistoja ant šio laukelio, jis gali pasirinkti sau porininką. Tą padaro parodydamas į vieną iš spalvotų žymeklių, esančių prieš jį.

Panaudoto žymeklio daugiau naudoti nebebus galima, todėl jį reikia padėti į šoną.

Išsirinkus sau porą, vienas žaidėjas paima vaidinimo kortelę ir pasižiūri, kokią užduotį turės atlikti.

Visos vaidinimo kortelės sudarytos iš sakinių pradžios ir sakinių pabaigos. Pradžią žymi skaičiai, o pabaigą – raidės. Kokią konkrečią užduotį reikės atlikti, sužinosite pažiūrėję laukelį lentoje, ant kurio stovite. Ten bus užrašytas konkretus skaičius ir raidė.

Žaidėjas, kuris ištraukė kortelę, perskaito, ką jam reikės daryti, ir parodo kortelę visiems kitiems varžovams. Išskyrus tuos du, kurie turės atlikti užduotį.

Statymai:

Nevaidinsiantys žaidėjai lažinasi, ar pavyks įvykdyti užduotį. Jie ant stalo deda užverstas korteles su užrašu „taip” arba „ne”. Patys savo nuožiūra pasirenka tinkamą kortelę. Statyti galima ne daugiau nei pusę turimos sumos.

Dabar kortelė duodama žaidėjui, kuris atlikinės užduotį. Jis perskaito, kas ten parašyta ir pasiruošia vaidinti. Jo porininkas negali matyti, kas parašyta kortelėje.

Nusprendžiama, kas stebės laiką. Tas žmogus turės tris kartus apversti raudoną smėlio laikrodį. Iš viso susidarys 90 sekundžių užduoties įvykdymui. Trečią kartą pilnai išbyrėjus smėliui, žaidėjas turi sušukti „laikas”. Tada privaloma nustoti vaidinti bei spėlioti.

Vaidinti bei spėlioti pradedama iškart, kai smėlio laikrodis apverčiamas pirmą kartą.

Laimėjimai:
 • Jeigu porininkas atspėja visą sakinį, abu žaidėjai gauna po tiek pinigų, kiek yra sudėta ant stalo;
 • Žaidėjai, kurie atspėjo, ar bus įvykdyta užduotis, atsiima savo pinigus ir gauna dar tiek pat iš banko. Neatspėjusių žaidėjų pastatyti pinigai atitenka bankui.

Panaudotą kortelę reikia padėti į krūvelės apačią. Toliau žaidimas vyksta laikrodžio rodyklės kryptimi.

Aktyvios užduotys Aktyvi užduotis

Ant šio laukelio atsistojusiam žmogui tenka įvykdyti jam skirtą užduotį. Šio žaidėjo kairėje esantis varžovas ima vieną kortelę nuo „aktyvių” kortų kaladės viršaus. Tada garsiai perskaito užduotį.

Statymai:

Visi pradeda lažintis, ar tai bus įgyvendinama. Jie ant stalo deda užverstas korteles su užrašu „taip” arba „ne”. Patys savo nuožiūra pasirenka tinkamą kortelę. Statyti galima ne daugiau nei pusę turimos sumos.

Kai ant kortelės matote konkrečios spalvos smėlio laikrodį, vadinasi, šiuo atveju teks būtent jį ir naudoti.

Laimėjimai:
 • Jeigu žaidėjas įvykdo užduotį, jis gauna tiek pinigų, kiek yra sudėta ant stalo.
 • Žaidėjai, kurie atspėjo, ar bus įvykdyta užduotis, atsiima savo pinigus ir gauna dar tiek pat iš banko. Neatspėjusių žaidėjų pastatyti pinigai atitenka bankui.

Panaudotą kortelę reikia padėti į krūvelės apačią. Toliau žaidimas vyksta laikrodžio rodyklės kryptimi.

Pasyvios užduotys pasyvi užduotis

Šiuo atveju vienas iš varžovų ištraukia vieną kortelę nuo „pasyvių” kortų kaladės viršaus. Visi žaidėjai perskaito, kas ten parašyta. Tam, kas turės vykdyti užduotį, šios kortelės rodyti negalima iki tol, kol nesibaigs statymai. Kai visi pastato, tada kortelė duodama užduotį vykdysiančiam žmogui ir jis kuo greičiau turi viską atlikti. Jeigu ant kortelės parodytas konkretus smėlio laikrodis, naudoti reikia būtent jį. Statymai ir laimėjimai/pralaimėjimai analogiški kaip ir per aktyviąją užduotį.

Aklų lažybų laukelis Lažinkimės Vakarėlio versija - aklas statymas

Šiuo atveju žaidėjas gali rinktis kokią tik nori užduotį: aktyvią, pasyvią arba vaidinimo. Svarbiausias skirtumas – statyti reikia aklai, nežinant, kokia užduotis bus ištraukta. Kortelę atversti galima tik tada, kai visi varžovai pastato. Laimėjimai/pralaimėjimai analogiški kaip ir per aktyviąją užduotį.

Kauliuko iššūkio laukelis Lažinkimės Vakarėlio versija - kauliuko iššūkis

Žaidėjas pasirenka varžovą, prieš kurį žais šiame etape. Šie abu žmonės lažinasi, kas išridens didesnį skaičių ir tada ridena kauliukus. Statyti galima pasirinktą sumą. Žaidėjas, kurio spėjimas buvo teisingas, atgauna savo pastatytus pinigus ir tiek pat dar gauna iš banko. Jeigu neatspėja žmogus, kuris turėjo atlikti šią užduotį, tada jis savo pinigus atiduoda varžovui. Jeigu neatspėja tas, kurį pasirinko, jis tiesiog pasiima savo pinigus sau atgal.

Laukelis su rodykle Lažinkimės Vakarėlio versija - mesk dar kartą

Atsistojus šiame laukelyje, kauliukas ridenamas dar kartą

Lažinkimės žaidimas (vakarėlio versija) baigiamas

Žaidimas baigiasi tada, kai kažkuris žmogus panaudoja paskutinį savo žymeklį. Tada visi turi susiskaičiuoti savo pinigus. Tas, kas jų turi daugiausiai, tas ir laimi.

Patarimai vaidinančiam žaidėjui

 • Žaisti geriau nenaudojant balso. Bet jeigu visi žaidėjai susitaria kitaip, galite išleisti tam tikrus garsus. Svarbiausia – negalima kalbėti;
 • Nesijaudinkite, jeigu pasirodysite kvailai. Pilnai išnaudokite savo kūno kalbą bei gestus;
 • Skaičius, pvz.: kiek žodžių sudaro sakinį, arba kurį žodį vaidinsite, galite rodyti pirštais;
 • Dviem sukryžiuotais pirštais rodomas pliuso ženklas reiškia žodelį „ir”;
 • Du kartus suplojama rankomis tada, kai spėjantis žaidėjas turi pasakyti sinonimą;
 • Kai žodis trumpas, parodykite tai nykščio ir rodomojo piršto pagalba. Tarp jų tereikia palikti mažą tarpelį;
 • Kad žodis sudurtinis, parodyti tai galite dviem pirštais. Kai atspėjama bent viena žodžio dalis, vienas pirštas uždengiamas;
 • Norint, kad partneris pakeistų žodžio linksnį, reikia su ranka ore sukti ratus;
 • Norint, kad porininkas panaudotų veiksmažodžio bendratį, reikia prieš save sudėti abi  rankas delnais į viršų;
 • Galima rodyti konkrečius daiktus, bet negalima jų liesti;
 • Spėliojantis žaidėjas turi pasakyti kuo daugiau tinkamų variantų. Suklysti galima. Bet jeigu jis atspės, vaidinantis žmogus iškart tai patvirtins