Jenga Žaidimas – Taisyklės

Jenga žaidimas leis jums išties smagiai praleisti savo laiką. Taip pat stalo žaidimas Bokštas tinkamas vaikams, kaip ir Dobble žaidimas . Bokšto statymas reikalauja ne tik strategijos, kurį blokelį geriau paimti, bet ir sėkmės, tikintis, kad bokštas nenugrius. Jenga taisyklės aprašytos žemiau.

Kiek žmonių gali žaisti Jenga?

Jenga žaisti gali nuo 1 iki 8 žaidėjų.

Kiek trunka vienas Jenga žaidimas?

Dažniausiai Jenga trunka apie 20 minučių.

Nuo kokio amžiaus galima žaisti Jenga?

Jenga stalo žaidimas tinkamas žaidėjams nuo 6 metų.

Kiek kaladėlių yra Jenga žaidimo rinkinyje?

Iš viso yra 54 medinės kaladėlės.

Kas laimi Jenga žaidimą?

Žaidimą laimi tas žmogus, kuriam paskutiniam pavyksta ištraukti blokelį ir jį padėti ant bokšto viršaus jo nenugriovus.

Jenga stalo žaidimas – komponentai

  • 54 kietmedžio blokeliai;
  • Padėkliukas, skirtas bokšto statymui.

Žaidimo objektas

Išimkite iš bokšto po vieną pasirinktą blokelį ir uždėkite jį ant bokšto viršaus. Žaidimą laimi paskutinis žaidėjas, kuriam pavyksta padėti savo blokelį ant bokšto viršaus taip, kad bokštas nesugriūtų!

Pasiruošimas žaidimui

Išverskite blokelius ant lygaus paviršiaus.

Vienas asmuo stato bokštą. Tam jis naudoja specialų padėkliuką. Kaladėles reikia dėti sluoksniais. Kiekviename sluoksnyje po tris medines kaladėles. Antrame sluoksnyje medinės kaladėlės dedamos stačiu kampu pirmame sluoksnyje esančių blokelių atžvilgiu. Kai statymo darbai bus baigti, turėsite tvirtą, 18 aukštų bokštą. Žaidimo metu šis bokštas gali paaukštėti net daugiau nei du kartus!

Jenga stalo žaidimas ir jo medinės kaladėlės

Kai sustatysite bokštą, padėkite padėkliuką vertikaliai ant kieto paviršiaus. Tada atsargiai patraukite padėkliuką į šoną.

Jenga taisyklės

Pirmasis ėjimą daro žaidėjas, pastatęs bokštelį. Toliau žaidimo vyks laikrodžio rodyklės kryptimi.

Savo ėjimo metu: Jūs turite atsargiai ištraukti vieną blokelį iš jau pastatyto bokšto. Blokelis turi būti traukiamas iš bet kurios vietos, kuri yra žemiau nei aukščiausias užbaigtas aukštas. Naudotis galima tik viena ranka. Tada rankoje laikomą blokelį dėkite ant bokšto viršaus. Blokelis dedamas stačiu kampu po jo esantiems blokeliams.

Jenga žaidimas taisyklės

Blokų ištraukimas ir dėjimas ant bokšto viršaus

Per savo ėjimą išimkite ir ant bokšto viršaus uždėkite tik vieną blokelį. Atminkite – naudokitės tik viena ranka (rankas galite keisti kada panorėję).

Žaidžiant toliau ir keičiantis bokšto svorio pasiskirstymui, kai kurie blokai tampa laisvesni už kitus, taigi juos lengviau nuimti. Galite liesti kitus blokelius, kad surastumėte laisvesnį blokelį. Tačiau jei blokelį pajudinote ir jis pasislinko iš savo vietos, privalote viską sutvarkyti (tik viena ranka) prieš liesdami kitą blokelį.

Blokelius dedant ant bokšto viršaus, visada turite užbaigti viena blokeliu aukštą (3 šalia esantys blokeliai), tik tada galima pradėti aukštesnį aukštą.

Jūsų ėjimas baigiasi praėjus 10 sekundžių po to, kai padedate blokelį ant bokšto viršaus arba kai žaidėjas, kuris sėdi jums iš kairės, paliečia vieną bloką.

medinių kaladėlių žaidimas tinkamas net ir darbe

Stalo žaidimas Jenga tęsiamas tol, kol kas nors nuvers bokštą. Tikras profesionalas gali pastatyti 36 ar daugiau aukštų bokštą.

Jenga žaidimas baigiamas

Jei esate paskutinis žaidėjas, sudėjęs bloką ir nenuvertęs bokšto, laimite ir tuo metu medinių kaladėlių žaidimas Jenga baigiamas.

Žaidėjas, kuris nugriauna bokštą, gauna teisę statyti bokštą kitam žaidimui.

Stalo žaidimas Jenga bokštas vaikai žaidžia

Jenga laikymas ne žaidimo metu

Pastatykite „Jenga” bokštą naudodami statymo padėklą. Atsargiai pakelkite statymo padėklą ir bokštą ir abu kartu įdėkite į dėžę. Daugiau informacijos apie žaidimą rasite BGG puslapyje.