Takenoko žaidimas – taisyklės

Takenoko žaidimas – tai smagi veikla ne tik suaugusiems, bet ir visai šeimai. Nors taisyklės nurodo žaidėjų amžių nuo 13 metų, bet žaisti gali ir jaunesni. Labai smagūs žaidimo komponentai – panda, sodininkas, bambukai, vaikams sukuria norą žaisti. Čia pateikiame taisykles, kurias išnagrinėję galėsite pradėti mėgautis žaidimu.

Panda, bambukai bei žaidimo kortelės

Dažniausiai užduodami klausimai

❓ Nuo kokio amžiaus rekomenduojamas Takenoko žaidimas?

Takenoko taisyklės tinkamos žmonėms nuo 13 metų.

❓ Kiek žmonių gali žaisti Takenoko?

Takenoko žaidimas pritaikytas 2-4 žmonėms.

❓ Kiek trunka Takenoko žaidimas?

Žaidžiant pagal Takenoko taisykles, užtruksite apie 45 minutes.

Žaidimo rinkinys:

 • 28 žemės plotų lentelės;
 • 36 žalių bambukų dalys;
 • 30 geltonų bambukų dalių;
 • 24 rožinių bambukų dalys;
 • 20 drėkinimo kanalų;
 • 9 patobulinimo žymekliai;
 • 46 užduočių kortelės;
 • 4 žaidėjų lentelės;
 • 8 veiksmų žetonai;
 • orų kauliukas;
 • panda;
 • sodininkas;
 • taisyklių knygelė.

Pasiruošimas žaidimui

 • Stalo viduryje padedama „baseino“ kortelė ir ant jos pastatomi sodininkas ir panda. Likusios žemės lentelės sumaišomos ir užverstos pastatomos kaip viena ant kitos (sudaroma kaladė). Šalia padedami drėkinimo kanalai bei išrūšiuoti patobulinimo žetonai.
 • Imperatoriaus kortelė atidedama į šoną, likusias korteles reikia atskirti pagal rūšis, išmaišyti ir užverstas sudėlioti į tris krūveles (kalades). Kiekvienoje kaladėje turi būti tik vienos rūšies kortelės.
 • Kiekvienam žaidėjui reikia padalinti po asmeninę žaidimo lentelę, du veiksmų žetonus ir o vieną skirtingą kortelę. Kortelių kitiems žaidėjams rodyti negalima.
 • Pagal taisykles, pirmasis žaidžia tas žmogus, kuris yra aukščiausias. Nors galima ir tarpusavyje išsirinkti tą, kuris pradės.

Takenoko žaidimas – taisyklės

Žaidimo eiga

Žaidžiama laikrodžio rodyklės kryptimi. Vieno ėjimo metu eilės tvarka reikia atlikti du veiksmus.

 • Oro sąlygų  nustatymas;
 • Pasirinktų veiksmų atlikimas ir turimų užduočių įgyvendinimas.

Orų kauliukas Oro sąlygų nustatymas

Pastaba: oro sąlygos nustatomos tik nuo antro žaidimo rato. Pirmojo rato metu visi pradeda nuo antrojo veiksmo.

Orų nustatymui ridenamas tam skirtas kauliukas. Tas piešinėlis, kuris lieka kauliuko viršutinėje sienelėje, parodo, kokios oro sąlygos vyrauja to ėjimo metu.

Saulė Saulė – bambukų sodas skęsta šiltuose saulės spinduliuose

Žaidėjas gali atlikti papildomą veiksmą. Svarbu, kad jis skirtųsi nuo kitų jo atliekam veiksmų

Lietus Lietus – jis maitina jaunus bambukų ūglius

Žaidėjas gali uždėti vieną bambuko dalį ant drėkinamo žemės ploto, kurį jis [asirinko. Svarbu, kad bambukas neviršytų 4 dalių aukščio.

Vėjas Vėjas – sode pučia gaivinantis vėjelis

Žaidėjas gali atlikti du vienodus veiksmus savo ėjimo metu. Jis neprivalo taip elgtis. Bet vėjas leidžia jam daryti nebūtinai skirtingus veiksmus.

Audra Audra – panda bijo griaustinio dundesio bei žaibo blyksnių

Žaidėjas pandą gali perkelti ant pasirinkto žemės ploto. Panda tame plote suėda vieną bambuko dalį.

Takenoko žaidimas - debesys Debesys – jis temdo dangų, bet bėdos nesudaro. Laikas darbuotis

Žaidėjas renkasi vieną patobulino žetoną iš dar nepanaudotų. Jis tą žetoną gali padėti ant pasirinkto žemės ploto arba pasilikti ant savo žaidimo lentelės. Kai patobulinimo žetonų nebelieka, žaidėjas vietoj to, pasirenka bet kokį kitą orą, pagal kurį galės daryti atitinkamus veiksmus.

Takenoko žaidimas - klaustukas Klaustukas

Žaidėjas pasirenka bet kurį jam naudingą orą.

Takenoko žaidimas – pasirinktų veiksmų atlikimas ir turimų užduočių įgyvendinimas

 • Atlikti reikia du iš penkių galimų veiksmų. Veiksmus žaidėjas gali pasirinkti savo nuožiūra.
 • Veiksmas pasirenkamas ant žaidėjo kortelės padedant veiksmų žetonus. Jie turi būti padėti atitinkamose vietose.
 • Veiksmų eilės tvarką žaidėjas pasirenka pats.
 • Po savo ėjimo žaidėjas orų nustatymo kauliuką perduoda tam, kad sėdi jam iš kairės.

Pastaba: pasirinkti veiksmai privalo būti skirtingi.

 5 galimi veiksmai

Žemės plotai

Ištraukiamos trys žemės plotų letelės ir viena iš jų pasiliekama sau.

Drėkinimo kanalai

Iš bendros krūvelės paimamas vienas drėkinimo kanalas. Jį galima arba naudoti iškart, arba pasilikti ateičiai.

Sodininkas

Sodininkas perkeliamas tiesia linija pasirinkta kryptimi. Langelyje, kuriame sodininkas sustoja ir tos pačios spalvos gretimuose žemės plotuose sodininkas prideda po vieną bambuko ūglį.

Pastaba: bambukai auga tik drėkinamose zonose.

Panda

Panda perkeliama tiesia linija pasirinkta kryptimi. Ten, kur panda baigia ėjimą, ji suvalgo vieną bambuko ūglį,

Užduotys

Traukiama pasirinkta užduočių kortelė. Ištrauktą kortelę žaidėjas pasiima sau.

 • Žemės plotai;
 • Drėkinimo kanalai;
 • Sodininkas.

Žaidimo kortelės

Žemės plotai Žemės plotai

iš pasirinktos krūvelės traukiamos trys žemės plotų kortelės. Viena iš jų pasiimama sau, likusios dvi padedamos užverstos į kortelių krūvelės apačią.

Pasirinkta kortelė atversta prijungiama prie žaidimo lauko. Jungti ją galima pagal šias taisykles:

 • kortelė kraštu liečiasi prie „baseino“ lentelės;
 • ji kraštais liečiasi su dviem kitomis žemių kortelėmis.

Žemės plote gali augti tik to ploto spalvos bambukų rūšis.

Pastaba: Žemės, kurios liečiasi su „baseinu“ arba turi tvenkinį, yra drėkinamos. Tokiame plote padedama bambuko dalis.

Kai kurie žemės plotai turi įvairius papildymus.

Takenoko žaidimas - drėkinimo kanalai Drėkinimo kanalai

Iš bendros krūvos paimamas vienas drėkinimo kanalas.

Drėkinimo kanalas dedamas ant žaidimo lauko arba saugomas ateičiai. Kai žaidėjas iš anksčiau turi drėkinimo kanalą (jis padėtas ant jo asmeninės žaidimo lentelės), tada bet kurio ėjimo metu tą kanalą galima padėti ant žaidimo lauko. Tai nebus skaitoma kaip atskiras ėjimas.

Drėkinimo kanalus dėti reikia tarp dviejų žemės plotų (juos jungiančioje kraštinėje). Ant „baseino” kraštų drėkinimo kanalų dėti negalima.

Žemės plotas drėkinamas būna šiais atvejais:

 • viena kraštine liečiasi su baseinu;
 • bent viena kraštinė ribojasi su drėkinimo kanalu;
 • turi tvenkinio patobulinimą.

Pirmą kartą sudrėkinus žemės plotą, į jį iškart pridedama viena bambuko dalis. Tokį veiksmą galima atlikti tik vieną kartą.

Kai drėkinimo kanalas laisto dvi žemes, tada po vieną bambuko dalį dedame į abu tuos plotus.

Takenoko žaidimas - sodininkas Sodininkas

Sodininką perkelti galima tik viena pasirinkta kryptimi per tiek langelių, kiek žaidėjas nori. Sodininkas tuščiomis vietomis, kur nėra žemės laukelių, judėti negali. Tame langelyje, kuriame sodininkas baigė kelionę, pridedame vieną bambuko dalį. Su tuo laukeliu besiribojančiuose laukeliuose padarome tą patį.

Ant vieno laukelio daugiausiai gali būti 4 bambuko ūgliai. Todėl daugiau jų pridėti sodininkas nebegali.

Pastaba: bambukai auga tik drėkinamuose plotuose, todėl jeigu sodininkas kelionę baigė nedrėkinamoje vietoje, ten bambuko dalių nedėsime. Tas pats galioja nedrėkinamiems laukeliams, su kuriais ribojasi sodininko kelionės pabaigos vieta.

Pastaba: komponentai, kurie yra ant žaidėjų lentelių, priklauso kiekvienam asmeniškai. Viskas, kas yra žaidimo lauke (žemės plotai, drėkinimo kanalai, bambukai ir patobulinimai), priklauso visiems žaidėjams bendrai.

Panda Panda

Pandą perkelti galima tiesia liniija per tiek laukelių, per kiek žaidėjas nori. Kryptį taip pat galima pasirinkti. Tuščiomis vietomis judėti negalima.

Ten, kur panda sustoja, ji suvalgo vieną bambuko dalį. Suvalgytą bambuką žaidėjas pasideda ant savo žaidimo kortelės toje vietoje, kuri nurodyta. Vėliau šią bambuko dalį bus galima naudoti vykdant užduotis.

Pastaba:

 • sodininkas ir panda gali judėti ant „baseino“;
 • tuščios vietos žaidimo lentoje negali kirsti nė vienas iš jų;
 • panda arba sodininkas gali veikti tik tada, jeigu jie pajuda bent per vieną laukelį.

Užduočių kortelės Užduotys

Traukiama užduoties kortelė ir ji pasiimama sau. Žaidėjas gali pasirinkti kortelės rūšį.

Pastaba: rankose kiekvienas žaidėjas gali turėti daugiausiai 5 užduočių korteles. Naują kortelę traukti galima tik tada, kai bent viena iš turimų kortelių užduočių įvykdoma ir rankose vėl lieka mažiau nei 5 kortelės.

Užduočių vykdymas

Užduočių vykdymas galimas bet kada ėjimo metu. Tai nesiskaičiuoja kaip vienas veiksmas.

Įvykdžius užduotį, jos kortelę atverstą žaidėjas padeda prieš save. Vieno ėjimo metu galima įvykdyti kelias užduotis.

Pastaba: įvykdytų užduočių žaidėjai nepraranda net jei žaidimo sąlygos pasikeičia. Svarbu, kad sąlygos užduotį atitiktų tada, kai ji vykdoma.

Žemės plotų užduotys

Kortelėje būna nupiešti trys arba keturi sujungti žemės plotai. Užduotį vykdyti galima tik tada, kai vaizdas žaidimo lauke sutampa su vaizdu turimoje kortelėje.

Pastaba: visi pavaizduoti laukai turi būti drėkinami

Sodininko užduotys

Kortelėse pavaizduota:

 • bambukas iš keturių dalių ir vienas iš patobulinimų;
 • bambukas iš keturių dalių be kortelės patobulinimų;
 • keli bambukai iš trijų dalių skirtinguose žemės plotuose, taip pat be patobulinimų;
 • Užduotį vykdyti galima tik tada, kai vaizdas žaidimo lauke ir turimoje kortelėje sutampa.
Pandos užduotys

Kortelės vaizduoja dvi arba tris bambuko dalis, kurios gali būti skirtingų spalvų.

Norint įgyvendinti šią užduotį, reikia panaudoti žaidėjo ant asmeninės žaidimo lentos sukauptas bambukų dalis. Jų spalvos turi sutapti su tomis, kurios pavaizduotos kortelėje. Įvykdžius užduotį, panaudotos bambuko dalys dedamos į bendrą krūvelę, kuri yra prie žaidimo lauko.

Pažengusiems: kai ištraukiama korta, kurios sąlygos sutampa su vaizdu žaidimo lauke, tokią kortelę reikia iš karto išmesti ir traukti naują.

Patobulinimo žetonai Patobulinimai

Patobulinimai būna dviejų rūšių: arba iš karto nupiešti ant žaidimo kortelių, arba juos galima pridėti.Tą padaryti galima, kai ridenant orų kauliuką, iškrenta „debesys“ ir žaidėjas gauna patobulinimo žymeklį. Kai naudojamas iš anksto gautas patobulinimo žymeklis, jis nesiskaito kaip žaidimo ėjimas ir šį veiksmą žaidėjai gali atlikti bet kuriuo savo ėjimo metu.

Tobulinti galima tik tuos laukelius, kuriuose neauga bambukai. T.y. jis ką tik pastatytas, bet nėra drėkinamas arba panda suvalgė visus bambukus.

Pastaba: Tik vienas patobulinimas gali būti ant vieno žaidimo laukelio.

Aptvaras Aptvaras

Jis apsaugo šiame plote augančius bambukus. Panda negali jų valgyti, kai atsistoja ant šio laukelio. Nepamirškite, kad per šį laukelį judėti ir atsistoti panda gali.

Takenoko žaidimas - trąšos Trąšos

Jos padidina žemės derlingumą. Taigi kiekvieną kartą vietoj vienos bambuko dalies  ant šio lauko galėsite dėti dvi bambukų dalis.

Pastaba: Nepamirškite, kad negali būti daugiau nei 4 bambuko dalys ant vieno lauko.

Tvenkinys Tvenkinys

Tvenkinys drėkina šį lauką, todėl jam nereikia drėkinimo kanalo. Padėjus šį laukelį, iškart užauga viena bambuko dalis.

Pastaba: nuo laukelio su tvenkiniu negalima pradėti dėlioti drėkinimo kanalų.

Takenoko žaidimas baigiamas

Kada baigiasi žaidimas priklauso nuo to, kiek žmonių jį žaidžia:

 • 2 žmonės: paskutinis ratas prasideda, kai kažkuris vienas žaidėjas įgyvendina savo devintąją asmeninę užduotį;
 • 3 žaidėjai: kai kažkas įgyvendina aštuntą užduotį;
 • 4 žmonės – kai kažkas įvykdo septintą užduotį.

Tas žmogus, kuris pradeda paskutinį ratą, gauna imperatoriaus kortelę ir baigia savo ėjimą. Imperatoriaus kortelė verta dviejų taškų.

Pastaba: pradėjus paskutinį žaidimo ratą, jį pradėjęs žaidėjas vis dar gali vykdyti užduotis, nurodytas kortelėse.

 • Visi kiti žaidėjai taip pat turi po vieną paskutinį ėjimą. Jo metu jie turi įvykdyti kuo daugiau užduočių.
 • Paskutiniam žaidėjui baigus savo ėjimą, imperatorius apdovanoja labiausiai nusipelniusius pavaldinius (kitus žaidėjus).
 • Kiekvienas gauna tiek taškų, kiek parašyta įvykdytų užduočių kortelėse. Už kortelę, kuri yra rankose, taškų negaunama.
 • Laimi tas, kas surenka daugiausiai taškų. Imperatorius jį pasveikina.
 • Kai du žaidėjai surenka vienodą taškų kiekį, laimi tas, kas įvykdė daugiau pandos užduočių. Jeigu kortelių jie turi po vienodai, skelbiamos lygiosios.

Patarimai naujokams

Jeigu žaidžiate pirmą kartą,turite atminti:

 • pirmo ėjimo metu reikia paimti žemės plotą, kitaip nebus kur darbuotis;
 • drėkinimo kanalus galite kaupti ant savo žaidėjo lentelės. Tokiu atveju galėsite bet kuriuo metu juos panaudoti, nes vanduo žaidimo lauke labai greitai baigiasi;
 • pirmą kartą galima žaisti be orų kauliuko. Tokiu atveju geriau suprasite visus žaidimo niuansus.

Kai baigiasi žaidimo komponentai:

 • jeigu baigiasi bambuko ūgliai, laikinai naudoti galite kitos spalvos ūglius;
 • kai užverstoje krūvelėje liko mažiau nei trys nepanaudoti žemės plotai, tada renkatės kažkurį vieną arba imate paskutinį. Kai laisvų plotų nebelieka, šio veiksmo atlikti nebegalite.

Žaidimo komponentai

Žemės plotai Žemės plotai

Yra keturių rūšių žemės plotai: baseinas, žalias, rožinis ir geltonas laukai. Baseine bambukai neauga, kituose laukuose auga konkrečių spalvų bambukai.

Takenoko žaidimas - bambukai Bambukai

Bambukai yra trijų spalvų: žalia, rožinė ir geltona. Jie augti gali tik tos pačios spalvos žemės plotuose.

Takenoko žaidimas - drėkinimo kanalai Drėkinimo kanalai

Bambukai be vandens neauga, todėl drėkinimo kanalai jiems gali teikti reikalingą vandenį.

Patobulinimo žetonai Patobulinimai

Jų reikia tam, kad bambukai lengviau augtų. Vienos kortelės jau turi patobulinimus, o ant kitų juos reikia uždėti.

Takenoko žaidimas - sodininkas Sodininkas

Jis prižiūri bambukų augimą.

Panda Panda

Ji valgo užaugusius bambukus.

Užduočių kortelės Užduotys

Atliktos užduotys pelnys žaidėjams taškus, už kuriuos žaidimo pabaigoje apdovanos imperatorius.

Orų kauliukas Orų kauliukas

Jis nustato orų sąlygas, kurios vyraus ėjimo metu.

Takenoko žaidimas - imperatorius Imperatorius

Žaidimo pabaigoje jis paskelbs nugalėtoją.

Pastaba: Jeigu žaidėjai neskiria spalvų, skirtingas bambukų rūšis jie gali atpažinti iš specialių piktogramų.