Biljettspel - Europa - regler

Älskar du att resa? Har du alltid varit fascinerad av tågresor? Ticket to ride är det perfekta spelet för att hjälpa dig att besöka Europas största städer. Handlingen utspelar sig mellan 1890 och 1910. Du reser alltså inte bara genom Europa utan också tillbaka i tiden till den tid då våra far- eller gammelfarföräldrar fortfarande levde på jorden.

Biljettspel

Andra spel för två personer

Ibland är det bara ni två hemma och du har inte möjlighet att bjuda in vänner. Välj då spel som bara kräver två spelare. Om du redan har provat Ticket to ride är nästa steg att Kodnamn Spel. I det här spelet blir du en scout och befälhavare för hemliga agenter. I det här fallet kommer ni att vara ett team och ni måste besegra en imaginär fiende. Hur är detta möjligt? Helt enkelt genom att låta Secret Agent Commander dra kort åt din motståndare.

Regler och spelbeskrivning för Ticket to ride

Målet med spelet - få så många poäng som möjligt. Gör följande för att få fler poäng:

 • En trafikerad väg som förbinder två grannstäder;
 • Uppfyllande av resmål - en kontinuerlig väg byggs mellan städerna på kortet (om resmålet inte uppfylls dras kortets poängvärde av i slutet av spelet);
 • Den längsta sammanhängande sträckan och ett European Express-kort (tågstationer räknas inte in i den längsta sträckan);
 • När det finns oanvända tågstationer i slutet av spelet.

Speluppsättningen innehåller:

 • Karta över Europa;
 • 240 tågvagnar (blå, röda, gröna, gula och svarta);
 • 110 tågkort, varav 14 lokomotiv;
 • 40 kort för vanliga rutter;
 • 6 kort för långa rutter,
 • 1 European Express-kort, som tilldelas den spelare som genomför den längsta sammanhängande resan;
 • 1 poängkort;
 • 5 träpjäser;
 • 15 färgglada tågstationer;
 • 1 häfte med reglerna för Ticket to ride.

Antal spelare: 2-5 personer.

Spelets längd: 30-60 minuter.

Spelarnas ålder: 8+.

Ofta ställda frågor

❓ Hur många kan spela Ticket to ride?

Enligt reglerna för Ticket to ride Europe kan du spela från och med 2 till 5 personer.

❓ Hur gammal kan jag spela Ticket to ride Europe?

Enligt de officiella reglerna är minimiåldern för Ticket to ride-spelare följande 8 år. Självklart kan även yngre barn spela det, så länge de kan och är intresserade.

❓ Hur lång tid tar det att spela ett spel Ticket to ride?

Spelets längd varierar från 30 till 60 minuter.

Förberedelser inför spelet

1. Spelbräda och spelpjäser

En spelplan placeras i mitten av bordet. Spelarna väljer sin färg och tar 45 tågvagnar, 3 tågstationer och en träfigur. Endast pjäserna i den valda färgen behöver tas.

2. Förberedelser för poängsättning

Alla spelares trämarker placeras på poängtavlan i startrutan. Poängen skrivs på spelplanen runt Europakartan i riktning medurs. I de officiella Ticket to ride-reglerna står det att poängen ska räknas efter varje drag som ger minst en poäng. Enligt konventionen kan alla poäng räknas i slutet av spelet, vilket gör att spelet förblir spännande hela tiden, eftersom ingen kommer att veta vem som har avancerat hur långt.

3 tågkort

Tågkorten blandas och varje spelare får 4. De återstående korten placeras med framsidan nedåt bredvid spelplanen. Därefter tas 5 kort från toppen och placeras med framsidan uppåt bredvid varandra.

4. European Express-kort

Den placeras öppen bredvid spelplanen så att spelarna hela tiden kan se incitamentet för att bygga den längsta vägen.

5. Kort för långa resor

Den första distinktionen som måste göras är mellan långväga resvägar. Det finns sex stycken och de skiljer sig från de vanliga rutterna genom att de har blå bakgrundsfärg. Dessa kort blandas och delas ut till alla spelare, 1 vardera. De återstående korten för långa rutter placeras i spelboxen och kommer inte att användas. De får inte tittas på så att ingen vet vilken rutt som är ledig.

6. Kort över regelbundna resvägar

De skiljer sig från långvägarna genom att bakgrunden är svartvit. Dessa kort blandas och varje spelare får 3. De återstående korten placeras med framsidan nedåt i en hög bredvid spelplanen.

Spelet Ticket to ride lanseras

Först tittar spelarna på de målkort de har och väljer vilka de ska försöka fylla i. Det är möjligt att behålla alla kort, det är möjligt att ge bort något. Att välja ett bra Strategikan vi kanske uppnå målen för alla tillgängliga rutter. Minst två kort måste behållas. Du kan inte ändra dig under spelets gång, så kort som behålls kan inte återlämnas senare. Om en spelare inte vill följa vissa rutter måste han/hon placera korten i speldosan på ett sådant sätt att andra inte kan se deras innehåll. Dessa kort kommer inte längre att vara en del av spelet. Både vanliga och långa rutter kan vägras.

Spelets rörelser

Den spelare som har besökt flest europeiska länder börjar spelet. Om samma personer spelar hela tiden blir det ointressant, så det finns ett annat sätt att välja startspelare: i en påse, burk eller liknande lägger vi 1 vagnbit per spelare. Sedan drar någon ut en utan att titta. Den som har den biten börjar. Biljetten fortsätter sedan i riktning medurs. Endast 1 av följande handlingar kan utföras under din tur:

 • Utdragbara tågkort - dra två tågkort från den nedåtvända högen eller ta två uppåtvända tågkort. Undantag för uppåtvända lokomotiv kort - endast ett kan tas.
 • Upptagen rutt - Spelaren måste lämna över lika många kort i motsvarande färg som längden på vägen. När korten har delats ut placerar spelaren en tågvagn av sin färg på varje ruta på sträckan. Det antal poäng som delas ut är numret på poängkortet.
 • Destinationsbiljetter är utdragbara biljetter - Om du vill ha en större utmaning kan du dra 3 biljetter till en destination. När du har tittat på dem måste du behålla minst en.
 • Byggande av en tågstation - Den kan byggas i alla städer som inte redan har en sådan. Det är viktigt att komma ihåg att när du bygger din första station måste du lämna in ett tågkort. För den andra stationen ska du lägga fram två kort av samma färg. För den tredje stationen behöver du tre tågkort av samma färg.

Dragning av tågkort

Det finns totalt 8 färger av tågkort. 12 av varje färg. Det finns också 14 lokomotivkort. Färgen på kortet motsvarar färgerna på sträckorna på spelplanen: lila, blått, orange, vitt, grönt, gult, svart, rött.

En spelare kan dra två tågkort i en tur. De kan dras antingen genom att välja de önskade korten från de fem tågkorten som ligger uppåt eller genom att dra dem blint från den nedåtvända högen. När minst ett kort tas upp måste ett annat kort omedelbart placeras på dess plats (tas från toppen av den nedvända högen). När en uppåtvänd stapel tas lokomotiv kortet, kan det andra kortet inte längre tas.

Om 3 lokomotivkort visas bland de 5 öppna korten måste alla 5 korten omedelbart placeras i högen med använda kort.

Du kan ha så många kort som du vill. Om kortstapeln är slut blandas de använda korten och används igen i spelet. Blandningen måste göras mycket försiktigt så att många kort av samma färg inte lämnas kvar bredvid varandra.

Om kortstapeln tar slut och det inte finns några fler borttagna kort eftersom alla kort finns i spelarnas händer, är Ticket to ride-spelet inte över. I så fall måste en av de återstående åtgärderna vidtas under din tur: ta en rutt, bygga en station eller dra destinationsbiljetter.

Kort för att få en biljett till en resa

Lokomotiv

Lokomotiven i det här spelet är mångsidiga. De passar till alla andra kortfärger. Så om det råder brist på kort av samma färg när du tar en rutt kan lokomotiv användas i stället. Utan lokomotiv kan du dessutom inte ta Färjerutter.. I rutten anges det minsta antalet lokomotiv.

Lokomotivkortet kan plockas upp med framsidan uppåt under kortdragningen. Men om detta görs kan inte mer än ett annat kort tas (oavsett om det är ett vanligt tågkort eller ett lokomotivkort). Om det första tågkortet tas och lokomotivkortet vänds upp kan det inte tas. De återstående tågkorten måste väljas. På samma sätt, om det vanliga tågkortet tas först, kan lokomotivet (som andra kort) inte heller tas. Men om lokomotivkortet dras från den dolda högen räknas det som ett och sedan kan det andra dras.

Upptagande av rutt

En rutt är alla rutor som ligger mellan två städer. Rutorna har antingen en viss enhetlig färg eller är grå. Kort med en viss färg måste lämnas in när rutten tas. Antalet kort måste vara lika många som antalet rutor på rutten. Om det inte finns några kort av en viss färg får lokomotiv användas i stället.

Spelpoäng beräknas enligt de värden som visas på detta kort.

Rutter i grått kan tas upp med samma kort i alla färger.

När det erforderliga antalet kort har tilldelats placeras en vagn på varje ruta på rutten. Poängen räknas sedan omedelbart på poängkortet. Träpjäsen flyttas framåt genom lika många rutor som antalet poäng för den aktuella rutten. (Om ni har kommit överens om att räkna poängen efter spelet får ni inte flytta pjäsen någonstans nu).

Alla tillgängliga vägar kan tas i anspråk. De behöver inte ansluta till rutter som redan är upptagna. Det viktigaste är att hela rutten tas i anspråk i ett enda drag. Det är inte möjligt att placera 2 vagnar på en rutt med 4 celler och vänta på att de återstående cellerna ska fyllas.

Exempel på yrke på grå väg

Endast 1 väg kan tas upp per tur.

Dubbla vägar

Dubbla rutter finns tillgängliga för två spelare när fler än tre personer spelar.

Dubbla rutter kan särskiljas genom att de är parallella, har samma antal celler och förbinder samma städer. En spelare kan inte besätta båda dessa rutter. Rutter som delvis är parallella men som förbinder olika städer är inte dubbla.

Om det finns 2 eller 3 spelare kan dubbla rutter inte användas. Om en av rutterna är upptagen är den andra stängd. När 4 eller fler spelare spelar kan dubbla rutter användas.

Färjor

För att ta sig över med färjan måste du använda ditt lokalkort.

Färjorna skiljer sig från andra linjer genom att de är gråa och att åtminstone en av lådorna visar ett lokomotiv. De förbinder städer över vattendrag.

För att ta en färjerutt måste du lämna in lika många lokomotivkort som antalet lådor. Det återstående antalet rutor kan fyllas genom att ge lika många kort av samma färg som det finns rutor kvar.

Tunnlar

Tunnlarna skiljer sig från andra rutter genom att konturerna av alla celler är svartmarkerade. De kräver ett annat antal kort varje gång.

Först måste du placera lika många kort av samma färg som tunnelns längd. Därefter vänds tre tågkort (från toppen av den nedvända högen). Om korten som ligger uppåt är av samma färg som de som placerats för att ockupera tunneln (eller om det finns lokomotiv) måste ytterligare ett kort (eller lokomotiv) av den färgen överlämnas för varje sådant kort som finns på handen. Ibland behövs inga extra kort, men det finns tillfällen då de extra korten är värda hela tunnelns längd.

Du vet aldrig hur många tågkort du måste använda när du åker genom tunneln.

Om en spelare inte har tillräckligt många kort i en viss färg på handen eller inte vill använda dem, tar han tillbaka sina kort och avslutar sin tur.

I slutet av vändan tar du bort alla tre tågkorten med framsidan uppåt.

Om en spelare vill använda lokomotivkorten för att passera genom tunneln behöver han bara lämna över ytterligare kort om han öppnar lokomotivkortet.

Om det inte finns fler eller inte tillräckligt många tågkort tillgängliga, vänder spelaren bara så många kort som finns kvar för att ockupera tunneln.

Exempel på yrken i tunneln med Ticket to ride

Dragning av biljetter till din destination

När du slutför en destination får du det antal poäng som står på kortet.

Under sin tur kan en spelare dra 3 målbiljetter. Dessa måste tas från toppen av den nedlagda korthögen. Om det inte finns fler än 3 kort kvar måste det antal kort som återstår tas.

Det är viktigt att behålla minst ett av korten efter att ha tittat på dem. Du kan också ta med dig alla tre om det är möjligt att slutföra rutterna. Kort som man inte vill ha placeras längst ner i avläggshögen. Spelaren måste behålla de behållna korten fram till spelets slut. De får inte lämnas in efteråt.

Destinationskort ger antingen extra poäng eller straffpoäng. Om spelaren i slutet av spelet har byggt sammanhängande vägar mellan de städer som anges på kortet får han det antal poäng som anges på kortet. Om spelaren misslyckas med att förbinda städerna dras antalet poäng på kortet av från spelarens poäng.

Du kan ta med dig så många biljetter som du vill. De kan inte visas för andra spelare förrän efter att Ticket to ride-spelet har avslutats och poängen har räknats.

Byggande av tågstationer

Tågstationer byggs så att de följer den exakta rutten på kortet.

En tågstation gör det möjligt för dig att korsa (ta ett konkurrerande tåg) på en linje för att ansluta de städer som anges på din destinationsbiljett. Den väg som ansluts av stationen ingår inte i beräkningen av den längsta vägen. En station kan byggas i vilken tom stad som helst. Endast en spelare får ha en station i en stad.

En station kan byggas även om det ännu inte finns någon väg till den staden, men den kommer att tas i bruk först när någon bygger sina egna tåg på vägen.

Vid Ticket to Ride-stationer krävs användning av tågkort.

Endast en station kan byggas per omgång. Tre stationer kan byggas under hela spelet.

För att bygga den första stationen ger spelaren upp ett av alla tågkort och placerar sin stationsfigur på den önskade staden. För den andra stationen måste två kort av samma färg överlämnas. För den tredje stationen måste tre kort av samma färg överlämnas. Om det inte finns tillräckligt många kort av samma färg kan de ersättas med lokomotivkort.

Stationer är frivilliga. I slutet av spelet får spelaren 4 poäng för varje oanvänd station.

Spelet Ticket to ride avslutas

När en spelare har 2 eller färre vagnar kvar på sin tur får han och alla andra bara göra en tur och Spel är klar.

Poängtagning

Om inget annat överenskommits räknas poäng för upptagna rutter under hela spelet. De kan omräknas efter spelet om så önskas för att undvika fel.

Alla biljetter till destinationen visas sedan. Poäng för uppfyllda destinationer adderas till totalsumman, poäng för ej uppfyllda destinationer dras av. Antalet poäng skrivs på destinationskortet.

Tågstationen tillåter bara att en rutt används av en annan spelare, så den rutten måste användas för alla målbiljetter.

Om en spelare inte har använt sina stationer får han 4 poäng för varje oanvänd station.

Räkna antalet celler för de längsta vägarna för alla spelare. Spelaren med den längsta rutten får ett European Express-kort och 10 poäng läggs till den totala poängen. Om flera spelare har lika långa rutter får de båda 10 poäng. Endast sammanhängande vägar av samma färg räknas. De kan gå runt och runt och korsa samma stad flera gånger, men vi lägger inte till en andra gång till den redan räknade repeterande vagnen. Motsvarande rutter som vi kopplar ihop med våra egna vid stationer för att möta en destination räknas inte till den längsta vägen.

Beräkning av poäng för biljettpriset

Vinnaren är den spelare som får flest poäng. Om det blir lika många poäng vinner den spelare som har genomfört flest resmål. Vid lika antal poäng vinner den person som har använt minst antal stationer. Och om det fortfarande är lika många röster vinner den person som fått European Express-kortet.