Domino-regler

Domino, ett mycket enkelt och gammalt klassisk brädspel. Man använder rektangulära, platta tärningar som skärs på mitten och numreras från 0 till 6. Reglerna för dominobrickor är mycket lätta att förstå och lära sig.

Dominoes

Spelet är inställt

28 tärningar (som kan vara av ben, trä, plast, metall eller kartong).

Ofta ställda frågor

❓ Hur många personer kan spela dominobrickor?

Minst Följande spelare är tillgängliga för spel 2.

❓ Från vilken ålder kan jag spela dominobrickor?

Någons specifik som anges i ingen ålder. Även barn kan spela enligt de ursprungliga Domino-reglerna. Det viktiga är att de vet hur många prickar som finns på varje tärning. Barnens versioner av Dominoes har en tecknad film på tärningarna. I det här fallet kan även de yngsta barnen spela.

Hur spelar man domino? Här är tre sätt att spela

Domino-reglerna nr 1

Framsteg i spelet

Dominobrickorna rullas och blandas. Varje spelare måste kasta 7 tärningar. De återstående tärningarna behövs inte längre.

De dragna tärningarna måste placeras utom synhåll för de andra spelarna.

Den första spelaren placerar en av sina tärningar med framsidan uppåt på en plats inom räckhåll för alla. Nästa spelare måste sedan placera sin egen tärning. Det är viktigt att numren på ögonen på den ena sidan av den redan placerade tärningen och den tärning som ska placeras sammanfaller. Om ingen av spelarens tärningar stämmer överens måste spelaren hoppa över sin tur.

Slut på spelet

Spelet avslutas när en spelare placerar den sista tillgängliga tärningen.

Om spelet blockeras eftersom ingen spelare har några tärningar att placera, förklaras den spelare som gjorde den sista åtgärden som förlorare.

Rätt ordnade tärningar

Domino-reglerna nr 2

Spelreglerna är desamma som för i det första alternativet. Den enda skillnaden är att de återstående tärningarna fortsätter att användas i spelet. När en spelare inte har någon lämplig tärning drar han en av tärningarna. Dragningen måste fortsätta tills en lämplig tärning hittas. När högen är uttömd fortsätter spelet tills någon vinner eller spelet blockeras.

Domino-reglerna nr 3

Målet med spelet

Den första spelaren som får 100 poäng utses till total vinnare. Antalet poäng kan minskas eller ökas genom överenskommelse.

Framsteg i spelet

Koka upp alla kärnor och blanda. Om två spelare spelar kastar de vardera 7 tärningar. Om 3 eller fler spelar dras 5. De återstående tärningarna ligger kvar i högen tills de används.

Enligt reglerna för dominobrickor kan tärningarna endast placeras bredvid varandra med motsvarande värden.

Spelarna placerar de dragna tärningarna så att andra inte kan se dem.

Den första spelaren placerar en tärning. Vid efterföljande turer får endast tärningar med samma antal ögon som de redan placerade tärningarna placeras. Dubbelspel domino (när båda sidorna har samma nummer) ska placeras på tvären. Resten placeras på längden. Om en spelare inte har någon lämplig tärning måste han/hon dra från högen tills han/hon har en lämplig tärning. När det inte finns några fler tärningar i högen hoppar de spelare som inte har några tärningar att placera i högen över en tur.

När en spelare har använt alla sina tärningar och det inte finns några fler tärningar att dra är spelet slut. Poäng räknas då. Vinnaren samlar ihop alla motståndares tärningar och räknar poängen. Dessa poäng tillhör vinnaren.

Slut på spelet

Ett dominospel är slut om ingen spelare har något kvar att bidra med. I det här fallet vinner den spelare som har domino brickor med lägst värde. Han tar sedan sina motståndares tärningar och räknar deras poäng. Egna dominobrickor kan inte läggas till i totalsumman.