Regler för Saboteur 2

Saboteur 2 är en expansion till strategikortspelet Saboteur. Det kan endast spelas med huvudspelet. Men för att göra spelet roligare läggs nya action- och vägkort till, spelarna delas upp i lag och nya karaktärer introduceras. Se nedan för reglerna för Saboteur 2.

Saboteur 2 spel och regler

Förberedelser för Saboteur 2

Spelutvidgningspaket:

 • 30 guldklimpar;
 • spelregler;
 • 30 spelkort;
 • 21 åtgärdskort;
 • 15 dvärgkort (4 gröna guldsmeder, 4 blå guldsmeder, 1 chef, 2 geologer, 1 spekulant, 3 dykare).

Ofta ställda frågor

❓ Hur många personer kan spela Saboteur 2?

Saboteur 2 regler anpassade 2-12 människor.

❓ Hur lång tid tar det att spela Saboteur 2?

Spelet tar vanligtvis 30 minuter.

❓ Hur gammal kan jag spela Saboteur 2?

Saboteur 2 är lämpligt för personer från 8 år och uppåt.

❓ Kan jag spela Saboteur 2 utan huvudspelet?

Nej. Saboteur-expansionen innehåller inga grundspelskort, så du kan bara spela den tillsammans med grundspelet.

❓ Vilka kort ingår i Saboteur 2-setet?

 • Dvärgar:
  • 4 blå och 4 gröna goldeneye;
  • Ledare;
  • Spekulant;
  • Geolog;
 • Vägkort:
  • Bro;
  • En dubbel vridning;
  • En stig med stegar;
  • En väg med en dörr;
 • Handlingskort:
  • Verifiering;
  • Tjuv;
  • Bort med händerna;
  • Byte av hatt;
  • Byte av kort;
  • Fälla;
  • Befrielse.

Förberedelseprocess

NOTERA

Alla regler för grundspelet är oförändrade, så du kanske vill ha dem i åtanke, men det finns några nya regler för Saboteur 2.

 1. Dvärgkorten från det första spelet tas bort från spelet;
 2. Precis som i huvudspelet placeras start- och slutkorten på bordet;
 3. Blanda alla väg- och handlingskort (från båda delarna av spelet) och ta bort de 10 översta korten från kortleken;
 4. Spelarna får 6 kort vardera;
 5. Alla dvärgkort i påfyllningen blandas och varje spelare får ett kort;
 6. Spelarna tittar på sitt kort och lägger det med framsidan nedåt bredvid sig, utan att avslöja vem de är för de andra;
 7. Den yngsta spelaren börjar spelet och spelet fortsätter medurs (om ni inte kommer överens om vem som börjar spelet).

NOTERA

Om du senare vill spela igen utan påfyllning är det lätt att skilja korten åt eftersom de nya korten har en "2" på dem.

Påfyllning av dvärgkort

Blue Goldfinch - Saboteur 2 spel Green Goldfinch - sabotör 2 regler Blå (4) och gröna (4) guldögon

Deras mål är att vinna guld, precis som tidigare, men nu är de indelade i lag och deras vinster och förluster räknas på följande sätt:

 • Ett lag vinner om en lagmedlem når guldkortet (om vägen från startkortet till skatten blockeras av motståndarlagets dörr vinner laget inte);
 • Båda lagen vinner om andra dvärgar (chefen, geologen eller spekulanten) når guldet och vägen inte går genom någon dörr;
 • Ett lag kan vinna om en medlem i det andra laget når guldkortet, men det finns en dörr i vägen för det lag som inte nådde guldkortet.

dvärghövding Vadeiva (1)

Hans mål är att vinna guld, men han kan sägas tillhöra båda lagen (blått och grönt), men på grund av detta underlättande får han en poäng mindre i poängsättningen.

Dvärgspekulant Spekulant (1)

Hans mål är bara att spela, eftersom han kommer att vinna ändå (oavsett om han får guld eller inte), men han får 2 poäng mindre för det.

Dvärggeolog Geolog (2)

Han får poäng för de guldklimpar han hittar på vägen, så hans mål är att hitta så många som möjligt på de labyrintiska vägarna. Han får lika många poäng som det finns guldklimpar i slutet av spelet, och om det finns två geologer delar de poängen på hälften (avrundat nedåt om det behövs).

Påfyllning (ny) Vägkort

bro - sabotör 2 spel Bro (2)

Det finns två raka vägar på detta kort, men det är ingen korsning. Minst en av dessa vägar måste vara ansluten till startkortet.

dubbel vändning - sabotör 2 regler Dubbel twist (2)

Kortet innehåller också två vägar som inte är sammankopplade och som leder vägen till höger eller vänster. Minst en av dem måste vara ansluten till startkortet.

stegen vägen - sabotör 2 spel Stege (4)

Kortet visar en stege. Det här kortet behöver inte vara kopplat till startkortet, utan kan helt enkelt placeras bredvid något av korten i banan, utom skatten (de tre slutkorten). Stegekortet anses vara kopplat till startkortet och de andra stegekorten.

Vykort för Green Door Vägkort med blå dörr Vägkort med dörr (3 gröna, 3 blå)

Dörrar kan vara antingen gröna eller blå, guldögda dvärgar kan bara placera dörrar som passar deras färg, om de får en annan färg kan de bara kasta sådana kort. Om en blå dvärg bygger en väg med en blå dörr är det som en återvändsgränd för den gröna dvärgen (han kan förlänga vägen, men han kommer inte att gå till slutkorten).

Vissa kort har kristaller på sig, som inte betyder något under spelet, men om det finns en geolog bland spelarna kan de få poäng om de placerar ett kort med en kristall på det.

Ytterligare (nya) åtgärdskort

Kontrollera Inspektion (2)

Med det här kortet kan du välja en person vars karaktärskort du vill titta på. När du har utfört åtgärden tas kortet bort från spelet.

tjuv tjuv (4)

Om du inte är fångad kan du placera den framför dig och i slutet av rundan, när guldet delas ut, kan du ta en guldklimp till dig själv från din valda spelare. Efter denna åtgärd tas kortet bort från spelet.

Händerna av Händer av (3)

Det här kortet kan användas för att ta bort ett tjuvkort som är placerat mot en annan spelare. Båda korten tas då bort från spelet.

hattbyte - sabotör 2 spel Byte av hatt (2)

Med hjälp av ett kort väljer du en spelare (det kan vara du själv eller någon annan). Den personen måste lägga sitt dvärgkort åt sidan och dra ett av de oanvända dvärgkorten från högen. Hans eller hennes roll i spelet förändras.Handlingskortet tas bort från spelet.

Card Swap - Saboteur 2 Kortbyte (2)

Du väljer vilken spelare som helst och ger dem alla kort på din hand. Du visar inte korten du byter för de andra spelarna, och den person som skulle ha bytt med dig drar ett nytt kort från leken. Antalet kort på handen kan variera under utbytet. Säg att du har 3 kort och Eva har 7. Efter bytet kommer du att ha 7 kort och Eva kommer att ha 3 + 1 från leken. Kortet tas bort från spelet efter handlingen.

fällor Fälla! (3)

Med hjälp av ett kort väljer du vilken spelare som helst och placerar den framför dig. Från och med nu är han helt blockerad: han kan inte bygga en väg, han får inte sin del av guldklimparna (säg att han är blå och blå har nått guld, men han är fångad och får inget guld), och om han har placerat ett tjuvkort är det ogiltigt.

befrielse Befrielse! (4)

Det här kortet tar bort ett fällkort som är placerat framför dig eller en annan person. När det har använts tas båda korten bort från spelet.

Regler för Saboteur 2

Spelaren kan vidta en av fyra åtgärder:

 1. För att bygga en väg (du använder ett kort och drar ett);
 2. Använd ett åtgärdskort (använd ett kort och dra ett);
 3. Ta bort kortet framför honom genom att kasta 2 från din hand (du använder två kort och drar ett);
 4. Byt ut korten på din hand (dra 1-3 kort, dra sedan 1-3 kort).

En spelare kan bara göra en åtgärd och den andra personen fortsätter att spela. Om korten tar slut blandar du inte om leken och använder dem, du använder bara det som finns kvar på handen, och om du inte har några kort kvar hoppar du över en tur tills alla har fått slut på kort på handen.

Slutet av rundan

Ronden avslutas och guldklimparna räknas när guldkortet är nått eller när korten tar slut.

Räkna poäng (guldklimpar)

Först ser vi om guldet har uppnåtts, om så är fallet har guldgrävarna vunnit, om inte - dykare. Om det finns en dörr på vägen till guldet vinner bara de guldgrävare vars dörr ligger på den vägen. Antalet poäng som delas ut beror på hur många dvärgar som har nått sitt mål (Se tabellen nedan.).

1 dvärg5 guldklimpar
2 dvärgar4 guldklimpar vardera
3 dvärgar3 guldklimpar vardera
4 dvärgar2 guldklimpar vardera
5 dvärgar1 guldklimp vardera

NOTERA

En geolog räknas inte till vinnarna.

När guldklimparna har delats ut placeras de med framsidan nedåt framför varandra. Om någon sedan har ett tjuvkort framför sig tar han eller hon en guldklimp från den utvalda personen. Om det finns fler tjuvar börjar den sista personen som lagt detta kort framför sig, och sedan går det medurs.

Glöm inte det:

 • Bland de vinnande guldsmederna finns spekulanten och ledaren;
 • Om det finns en dörr av en färg på vägen vinner inte dvärgar av den andra färgen, även om de har fullföljt vägen;
 • Fångade spelare är också uteslutna från vinnarna.

När poängen har räknats börjar en ny omgång.

Saboteur 2 väganslutning

Start av en ny omgång

Du lägger start- och slutkorten på bordet. Därefter blandar du alla ban- och handlingskort och använder de 10 kort som du lagt undan för den första omgången. Efter blandningen tar du bort de 10 översta korten från spelet igen och delar ut 6 kort till alla. Du drar ett dvärgkort igen, den här gången eventuellt för en annan roll. Den spelare vars tur det skulle ha varit i föregående runda börjar sin tur.

Saboteur 2 är färdig

Saboteur 2-reglerna anger att spelet består av tre omgångar (om inte spelarna kommer överens om något annat före spelet). De poäng (guldklimpar) som uppnåtts i alla omgångar räknas ihop och den person som har flest poäng vinner. Det kan förekomma oavgjort mellan flera personer.

Om spelet på engelska.