Rubiks kub

Rubiks kub

Den klassiska Rubiks kub (även känd som 3x3x3-kuben) är ett av världens mest populära logiska pussel.

Det skapades av Ernő Rubik i Ungern 1974 och har sedan dess blivit en världsfavorit. Spelet har förblivit mycket populärt fram till idag. 

I den här artikeln kommer vi att diskutera mer detaljerat reglerna, formlerna, för- och nackdelarna med detta logikspel.

Viktiga fakta 

Skapad av1974 m.
Typlogisk
Antal spelare
KomplexitetSofistikerad
Spelarnas ålderfrån 3 år

Kortfattat om spelet

Mål

Samla alla sex färger (röd, grön, blå, orange, gul och vit) på en given sida av kuben och försök att göra det så snabbt som möjligt.

Komplexitet

Komplexiteten varierar beroende på kubernas storlek, antalet färger och blandningsmetoderna. Ju större kub och ju fler färger, desto svårare är det att sätta ihop. 

När det gäller en klassisk 3x3x3-kub behöver en genomsnittlig spelare mellan 50 och 100 varv för att lösa problemet, med rätt metodik.

Men för mer komplexa kuber, t.ex. en 7x7x7-kub, kan sannolikheten att klara det vara mycket lägre och spelet kan ta mycket längre tid. Detta beror på spelarens skicklighet och erfarenhet.

Rubiks kub axlar

Den klassiska Rubiks kub är arrangerad i en 3x3x3-matris, vilket innebär att den har tre axlar som den kan rotera runt. Dessa axlar är:

  • Horisontell (x) axel: En Rubiks kub kan rotera runt en horisontell axel, dvs. den kan roteras så att kubens övre och undre delar byter plats.
  • Vertikal (y) axel: Kuben kan rotera runt de vertikala axlarna, dvs. den kan roteras så att den vänstra och högra delen av kuben byter plats.
  • Diagonal (z) axel: Kuben kan rotera runt en diagonal axel, dvs. den kan roteras så att kubens fram- och baksida byter plats.

Med dessa tre rotationsmetoder kan du skapa många olika positioner för kuben.

Fördelar och nackdelar med spelet

✅ Träning av sinnet: Spelare gillar att Rubiks kub kräver logiskt tänkande, strategi och ett bra minne.

✅ Mångsidighet: Detta är ett brädspel människor i alla åldrar kan spela.

✅ Tävling: De flesta Rubiks kub-spelare tävlar mot varandra för att få Rubiks kub så snabbt som möjligt.

✅ Stil och design: Tack vare sin färgglada design kan Rubiks kub inte bara vara en leksak, utan också en snygg accessoar eller inredningsdetalj.

Rubiks kub Rubiks kub plus/minus

❌ Komplexitet: Rubiks kub är extremt utmanande för nya spelare och det kommer att ta mycket tid och kraft att lösa den. 

❌ Frustration: Att försöka lösa Rubiks kub kan få människor att tappa intresset för spelet på grund av ständiga fel och misslyckanden.

Hur bygger man en Rubiks kub?

Den klassiska Rubiks kub består av små kuber som kan roteras i olika riktningar för att skapa sex kubytor med samma färg.

När man roterar en Rubiks kub måste alla sidofärger vara ordnade i samma färg som den centrala färgen i den delen och varje sida måste vara en kvadrat med en viss färg. 

rubico-kub

Beskrivning av rörelser

För att förstå hur en Rubiks kub är uppbyggd har rörelserna för att lösa kuben märkts ut på motsvarande sätt och markerats med följande symboler:

R - Höger färg roterar 90 grader medurs.

L - Vänster färg roterar 90 grader motsols.

U - Den översta färgen roterar 90 grader medurs.

D - Den undre färgen roterar 90 grader moturs.

F - Frontfärgen roterar 90 grader medurs.

B - Bakre färg roterad 90 grader moturs.

Hur man samlar in ett bås - hur man samlar in ett bås - hur man samlar in ett bås

Dessutom finns det andra markörer som indikerar att rörelsen ska göras två gånger (t.ex. R2 betyder att den högra färgen roterar 180 grader medurs).

Metoder för viktiga beslut

Hur sätter jag ihop en Rubiks kub? Det finns många metoder som används för att lösa Rubiks kub, men de viktigaste är:

rubiks kub-samlingsschema

Metod för nybörjare

Först måste du hitta det vita planet och försöka samla in det vita korset och sedan hela det vita planet. 

När den vita färgen har samlats in måste de andra färgerna runt omkring samlas in och gradvis arbeta sig mot gult. 

Slutligen samlar du in det gula korset och de intilliggande hörnen av kuben. Detta bör göras tills alla delar av Rubiks kub är korrekt monterade.

Inverse Scramble-lösningsmetod 

Denna kublösning utförs från det blandade tillståndet till det ursprungliga tillståndet med hjälp av en algoritm som är mer användbar för ett givet ögonblick. 

Denna metod är lämplig för personer som redan har mycket erfarenhet av Rubiks kub. Detta kräver kunskap om många algoritmer och en allmän förståelse för kublösningar. 

Denna metod kan därför vara ganska utmanande, men avancerade spelare använder den för att övervinna den monotoni som kan uppstå när man löser en Rubiks kub på det traditionella sättet. 

Kociemba-metod

Detta är ett av de mest populära sätten att bygga en Rubiks kub. Metoden går ut på att försöka hitta det kortaste sättet att lösa kuben. 

Kociemba-metoden är komplex och kräver mycket goda kunskaper om algoritmer och inlärning, men den är mycket effektiv eftersom den gör att du snabbt kan nå ditt mål.

Denna metod kräver mycket ansträngning och lång övning, men det är ett av de mest effektiva sätten att lära sig att lösa en Rubiks kub extremt snabbt.

Thistlethwaite-metoden

Denna metod är känd som Rubiks kubs kvadrant. Denna metod utvecklades av James Thistlethwaite 1981 och är känd för sin effektivitet när det gäller att minska antalet steg i monteringen av Rubiks kub. 

Thistlethwaite-metoden består av fyra huvudsteg - inledningsvis fokuserar man endast på hörnelementen i kuben och löser kuben genom att endast använda de kanter som är placerade mellan hörnelementen. 

I ett andra steg, minska antalet kantelement. I det tredje steget koncentrerar man sig bara på mittelementen, minskar antalet kuber som inte är på plats och i det fjärde steget löser man de återstående elementen - de sista hörnen, kanterna och mittelementen.

Roux-metoden

Denna metod utvecklades av Gilles Roux, en fransk Rubiks kub-entusiast. Kärnan i Roux metod är att dela upp en Rubiks kub i flera delar och utföra separata operationer på var och en av dem, följt av montering av de återstående kuberna på sina platser.

Roux-metoden är utmanande och kan kräva mycket övning för att användas effektivt. Det är därför värt att använda guider eller videohandledning för att lära sig hur man använder denna metod på rätt sätt.

Rubiks kub ZZ-metoden 

Metoden har fått sitt namn efter Lucasz Zalewski (ofta kallad Zbiginiew Zalewski).

Denna metod skiljer sig från andra lösningsmetoder för Rubiks kub genom att den börjar med att samla in från de enskilda sidorna av kuben, snarare än att direkt samla in kuben som i andra metoder som CFOP eller Roux.

ZZ-metoden kan vara ganska komplex, särskilt för nybörjare, men den har fördelen att den är effektiv och användbar för professionella Rubiks kub-lösare.

rubik-kubik

Petrus-metoden 

Petrus-metoden bygger på ett antal algoritmer och strategier, och dess syfte är att reducera kubernas arrangemang till ett stadium där de lättare kan lösas. Metoden fokuserar på att gruppera vissa kuber och lösa kuben, ett block i taget.

Detta gör att du kan eliminera många av de rörelser som behövs för att bygga en Rubiks kub, och är mycket användbart för personer som redan har viss erfarenhet av att bygga Rubiks kub.

Denna metod är mycket effektiv och snabb att lösa, men den kan också vara utmanande för nybörjare, eftersom den kräver förmåga att känna igen vissa block och sätta ihop dem på ett effektivt sätt.

Rubiks kub Friedrich-metoden (eller CFOP-metoden) 

Denna metod utvecklades av Jean-Baptiste Freidrich från Tjeckien och är ett av de snabbaste sätten att lösa Rubiks kub. CFOP står för Cross, F2L, OLL, PLL, och i den utförs varje steg individuellt för att slutföra hela kuben. 

När du väljer det, monteras det vita korset först, sedan hanteras två lager av färger samtidigt. 

Grundidén är att para ihop kuberna från det övre lagret med motsvarande fläckar i det undre lagret. I det sista steget sätts de gula kuberna ihop.

Med den här metoden kan du lära dig att lösa en Rubiks kub mycket snabbare än med andra metoder. 

Lager-för-lager-metod 

Detta är ett sätt att sätta ihop en Rubiks kub, genom att dela upp den i enskilda delar och sätta ihop dem en efter en. Den här metoden är ett bra sätt att börja lära sig att lösa en Rubiks kub eftersom den bryter ner problemet i hanterbara delar.

Layer-By-Layer-metoden är ett av de mer populära och enklare sätten att lära sig Rubiks kub. Nyckeln är att öva och lära sig de algoritmer som behövs för varje steg i metoden. Slutligen kommer mycket övning och ansträngning att förbättra din tidshastighet.

En annan typ av Rubiks kub

Den klassiska Rubiks kub är bara en av många varianter av Rubiks kub. Andra Rubiks kuber kan skilja sig åt när det gäller antalet färger, formerna eller till och med hur de vrids. Dessa variationer kan göra spelet ännu mer intressant och utmana spelaren mer.

En av de mer intressanta varianterna är 4x4x4-kuben, som har 64 små plan och är dubbelt så komplex som den klassiska kuben.

Kuben 5x5x5 är ännu mer komplex, med 98 små plan. Ännu mer utmanande är 7x7x7-kuben, med 294 plan. Dessa större kuber har fler färger och fler sätt som de kan sättas ihop på.

Register

Det officiella världsrekordet för den snabbaste Rubiks kub (3x3x3-kategorin) innehas av Yusheng Du från Kina, som löste Rubiks kub på 3,47 sekunder år 2023. 

Världsrekordet för det snabbaste enhandsbeslutet tillhör Max Parker från Storbritannien, som 2020 löste en Rubiks kub med en hand på 6,82 sekunder

Många avancerade spelare löser en Rubiks kub på 10 till 20 sekunder.

Sammanfattning

Rubiks kub är ett fantastiskt pussel som kan vara en rolig utmaning och ett roligt sätt att fördriva tiden. 

Det utvecklar spelarens tänkande och dess mångsidighet gör det till en favorit bland människor i alla åldrar. Det kan dock vara utmanande för nya spelare och kan bli tråkigt på lång sikt. 

Rubiks kub är dock fortfarande ett klassiskt och legendariskt pussel med många entusiaster runt om i världen.

Vad är syftet med spelet❓

Samla alla sex färger (röd, grön, blå, orange, gul och vit) på en given sida av kuben.

Är detta brädspel lämpligt för en spelare❓

✅ Ja! Spelet är för en spelare.

Är spelet svårt❓

Ja, spelet är komplext.

Vem skapade Rubiks kub❓

Rubiks kub designades av Ernő Rubik 1974.

Vilken är den rekommenderade åldern för spelare❓

Spelet rekommenderas för personer från 3 år och uppåt.