Pandemispel - regler

Pandemic skiljer sig helt från resten av våra vanliga brädspel. Det handlar inte om att slåss mot varandra, utan om att alla spelare går samman för att slåss mot själva spelet. Pandemic introducerades för första gången för allmänheten 2008.

Pandemiskt brädspel

Andra brädspel för laget

Tycker du om aktiviteter där du inte är personligt involverad med andra gruppmedlemmar? Då kan du också prova andra samarbetslekar.

Alias - ett av de mest populära och äldsta ordgissningsspelen. Du delar upp dig i lag, drar kort, tolkar orden på dem och... hoppas att dina lagkamrater gissar. I Alias Party ska ni inte bara tolka orden, utan ni måste också agera, göra hukningar, simulera vissa känslor eller skapa historier. Det är garanterat roligt!

Låt oss satsa. Party-version - Det här spelet skiljer sig lite från Alias. Här måste du samla in pengar för att utföra uppgifter. Hur gör du det? Du måste agera i vissa situationer, utföra andra uppgifter på korten eller satsa på vems tärning som kommer att rulla flest ögon. De andra spelarna kommer att satsa på om du kommer att kunna slutföra de givna uppgifterna. Kom bara ihåg att satsa ansvarsfullt, annars kan du förlora dina pengar och förlora spelet ganska snabbt.

Pandemic regler och spelbeskrivning

När du spelar Pandemic blir du en del av teamet på Centre for Infectious Disease Control. Ni måste arbeta tillsammans för att uppfinna vacciner i tid för att stoppa utbrotten. Annars kan fyra dödliga sjukdomar (Blue, Black, Red och Yellow) döda hela mänskligheten.

Målet med spelet är att uppfinna vacciner mot fyra dödliga sjukdomar.

Varje lagmedlem har specifika förmågor som ökar chanserna att vinna spelet.

Tyvärr är det också möjligt att förlora. Pandemic är ett spel som man förlorar om:

 • Världen befinner sig i global panik efter det åttonde utbrottet av epidemin;
 • en spelare måste placera en sjukdomskub på spelplanen, men det finns inga fler kuber (sjukdomen har spridit sig);
 • spelaren måste plocka upp kortet, men har slut på kort (tiden för spelet har gått ut).
Pandemisk spelbräda

Förberedelser för en pandemi

Speluppsättningen innehåller:

 • 7 karaktärskort;
 • 7 figurer;
 • 59 spelkort för pandemier (48 städer, 6 epidemier, 5 händelser);
 • 4 minneskort;
 • 48 infektionskort;
 • 96 sjukdomstubbar (24 av varje färg);
 • 4 vaccinmarkörer;
 • 1 markör för infektionsnivå;
 • 1 markör för epidemiska utbrott;
 • 6 forskningsstationer;
 • 1 spelplan.

Ofta ställda frågor

❓ Hur många personer kan spela Pandemic?

Enligt Pandemic-reglerna kan du spela från och med 2 till 4 personer.

❓ Hur gammal kan jag spela Pandemic?

Pandemic anpassat för spelare från 8 år.

❓ Hur lång tid tar det att spela ett Pandemic-spel?

Mest spelade jag runt 45 minuter. Ytterligare 10 minuter ta tid på sig att förbereda sig inför matchen.

Förberedelser inför spelet

1. Spelbräda och sjukdomskuber

Tavlan ska placeras på en plats som är lätt tillgänglig för alla. Sjukdomskuberna sorteras i fyra grupper efter färg och placeras bredvid tavlan. En forskningsstationsbricka placeras på tavlan i staden Atlanta och de andra placeras bredvid tavlan. Du kommer att behöva dem senare.

2. Epidemiska utbrott och vaccinmarkörer.

Placera en markör för epidemiskt utbrott i rutan för indikator för epidemiskt utbrott (markerad med siffran "0"). Placera de fyra vaccinmarkörerna bredvid spelplanen, nära indikatorn för uppfunnet vaccin. Placera "ampullen" med sidan uppåt.

3. Sprida smittan i nio städer och placera en markör för infektionsnivå.

Infektionsnivåmarkeringen placeras på den första indikatorrutan som är markerad med en 2. Blanda infektionskorten och öppna 3 av dem. Korten visar de städer och färger som anges. Placera 3 sjukdomskuber (av samma färg som infektionskorten) i varje stad. Öppna ytterligare 3 kort. Placera 2 sjukdomskubbar i var och en av de angivna städerna. Öppna de 3 korten igen och placera 1 sjukdomskub i var och en av de angivna städerna. Placera de använda korten med framsidan uppåt i högen med använda infektionskort högst upp på spelplanen. Placera de återstående korten med framsidan nedåt på den angivna platsen på spelplanen (bredvid de använda korten).

4. Utdelning av kort och figurer

Varje spelare får 1 minneskort. Blanda karaktärskorten och ge varje spelare 1. Alla spelare tar sedan 1 pjäs av den färg som anges på deras karaktärskort. Resten av korten och bitarna deltar inte i spelet.

Blanda stads- och händelsekorten (inga epidemikort) och dela ut dem till spelarna i enlighet med antalet spelare:

 • När du spelar 2 får varje spelare 4 kort;
 • Om tre spelare spelar får de tre kort vardera;
 • Om fyra personer spelar får de två kort vardera.

5. Förberedelse av kortleken

Antalet epidemikort som vi lämnar kvar i spelet beror på hur svårt spelet är.

4 kort är för det bekanta spelet, 5 kort är för det vanliga spelet och 6 kort är för hjältespelet. Oönskade kort ingår inte i spelet.

Dela upp de återstående spelkorten i så många lika stora högar som möjligt, lika många som antalet epidemiska kort vi har kvar. I varje hög med nedåtvända sidor lägger vi ett epidemikort med nedåtvända sidor. Slutligen staplar vi högarna ovanpå varandra (om det finns mindre högar, lägg dem längst ner) för att bilda en enda hög med kort.

6. Pandemiskt spel startar

Spelarna tittar på sina stadskort. Det första draget görs av den spelare vars stad har flest invånare.

Pandemic spelas på följande sätt

Under varje promenad:

 • 4 steg
 • 2 spelkort tas ut.
 • sprida smitta i städerna.

När en spelare sprider sin smitta i städerna spelar spelaren till vänster om honom. Spelarna kan konferera, uttrycka sina åsikter, utveckla strategier, men det sista ordet går till den spelare vars tur det är för tillfället. Städer och händelsekort kan hållas på handen. Skillnaden mellan korten är att städer endast kan användas för vissa handlingar, medan händelser kan användas när som helst.

Åtgärder

Högst 4 åtgärder (någon av följande) får utföras per tur.

1 åtgärdspunkt per åtgärd. En befintlig karaktärs speciella förmågor kan ändra hur en handling utförs. Vissa handlingar kräver att du använder ett av korten på din hand. Använda kort placeras i högen med använda kort.

Åtgärder för rörliga figurer:

Resa med bil eller tåg Resa med bil eller tåg

Du flyttar din pjäs till en närliggande stad. Den är ansluten till den aktuella staden med en vit linje.

Direktflyg Direktflyg

Du kan åka till vilken stad som helst på dina befintliga stadskort. Innan du flyttar placeras kortet för den staden i högen med använda kort.

Charterflyg Charterflyg

Om du befinner dig i en stad där du har ett kort kan du flytta till vilken stad du vill. Innan du flyttar måste kortet för den stad du befinner dig i placeras i högen med använda kort.

Reguljär flygning Regelbunden flygning

Om figurinen befinner sig i en stad med en forskningsstation kan du flytta den till en annan stad med en forskningsstation.

Andra åtgärder

Byggande av en forskningsstation Byggande av en forskningsstation

Du kan bygga en forskningsstation i den stad där du har ditt kort. Innan den byggs placeras kortet för den staden i högen med använda kort. Forskningsstationsbrickan måste tas från högen bredvid spelplanen. Om alla forskningsstationer redan finns på spelplanen kan någon av dem tas upp och flyttas.

Sjukdomsbehandling Sjukdomsbehandling

Om du vill kan du ta bort 1 sjukdomskub från den stad du står på. Kuben placeras i högen med kuber bredvid spelplanen. Om ett vaccin har uppfunnits för denna sjukdom kan alla kuber av denna färg tas bort från staden. För mer information om vacciner se "Uppfinningen av vaccinet".

När den sista kuben med en sjukdom för vilken ett vaccin redan har uppfunnits tas bort från spelplanen är sjukdomen botad. Sjukdomsmarkören vänds då om från ampullen till Sjukdomsmarkör när vaccinet uppfanns med ansiktet uppåt.

Pandemiskt provspel 1
Dela med sig av kunskap Dela med sig av kunskap

Det finns två sätt att göra detta: till en annan spelare. genom att ge eller från den Tillgänglig från Stadskortet där dina pjäser står. Denna åtgärd måste överenskommas mellan er. Det är viktigt att båda spelarna måste stå på denna stad. Om någon spelare har mer än 7 kort efter denna åtgärd måste 1 kort placeras i högen med använda kort eller så måste händelsekortet användas. För mer information om händelsekort se "Evenemangskort

Uppfinningen av vaccinet Uppfinningen av vaccinet

När figuren står i ett forskningscentrum kan ett vaccin mot en sjukdom uppfinnas. I detta fall ska 5 stadskort i samma färg som den sjukdom som vaccinet utvecklas mot placeras i en hög med använda kort. När ett vaccin har uppfunnits placeras markören för den sjukdomen på vaccinindikatorrutan med motsvarande färg på spelplanen.

Om det inte finns några fler sjukdomskuber av den här färgen på spelplanen är sjukdomen botad. Sjukdomsmarkören vänds sedan om från ampullen till Sjukdomsmarkör när vaccinet uppfanns med ansiktet uppåt.

Pandemic provspel 2
Pandemic provspel 3
Pandemic provspel nr 4
Pandemiskt provspel 5

Hämtning av kort

Efter 4 handlingar under din tur måste du ta de två översta korten från spelkortshögen.

Att förlora spelet Om det inte finns tillräckligt många kort kvar slutar spelet och alla spelare förlorar. Använda kort kan inte användas en andra gång!

Epidemiska kort

När ett Epidemikort tas från spelkorten måste följande åtgärder vidtas omedelbart:

1. Öka infektionsnivån - i infektionsnivåindikatorn flyttar du infektionsnivåmarkören framåt med 1 cell;

2. Sprid epidemin - ta det nedersta kortet från högen med infektionskort. Om en sjukdom av den här färgen ännu inte har botats ska 3 sjukdomskubbar av motsvarande färg placeras på den stad som anges på kortet. Om det redan finns sjukdomskubbar av den här färgen i den här staden, behöver bara tillräckligt många sjukdomskubbar av den här färgen placeras så att det totala antalet sjukdomskubbar av den här färgen är 3. Om en stad har 3 sjukdomskubbar av samma färg, är den i en epidemi. Det använda infektionskortet placeras i högen med använda infektionskort.

Att förlora spelet Om sjukdomskuber av en viss färg ska placeras på spelplanen och det inte finns några fler sjukdomskuber, är spelet slut och alla spelare förlorar. Detta sker inte bara under spridningen av en epidemi, utan även under utbrottet av en epidemi eller spridningen av en infektion.

3. Öka infektionens intensitet - endast använda infektionskort tas, blandas och placeras med framsidan nedåt ovanpå högen med infektionskort. Begagnade infektionskort får inte blandas med oanvända. De ska placeras ovanpå de oanvända infektionskorten.

Om du plockar upp två epidemikort samtidigt måste du först utföra åtgärderna på det ena epidemikortet och sedan gå vidare till det andra epidemikortet när du har utfört dem.

När epidemikorten har använts måste de läggas i spelboxen och får aldrig användas igen.

Pandemic fastställer det maximala antalet kort som kan hållas på en hand.

Högst 7 kort kan hållas på handen. Ibland finns det fler än 7 kort kvar på handen efter att du har tagit korten och utfört de handlingar som är förknippade med epidemikorten. I det här fallet ska de oönskade korten placeras i högen med använda spelkort eller så ska händelsekorten användas på ett sådant sätt att endast 7 kort återstår på handen. För mer information om händelsekort, se "Evenemangskort

Spridning av infektion

Antalet kort som tas från högen med infektionskort är lika med det antal som anges av infektionsnivåmarkören. Detta antal ska anges under det fält som anger infektionsnivån och på vilket infektionsnivåmarkören är placerad. Korten skall vändas upp ett i taget och infektionen skall omedelbart spridas i den stad som anges på kortet.

Smittan sprids i en stad genom att placera en sjukdomskub av motsvarande färg på den angivna staden. Om sjukdomen redan har botats behöver kuben inte placeras ut. Om 3 kuber av denna färg redan är placerade i den angivna staden börjar ett epidemiskt utbrott av sjukdomen. En fjärde kub behöver inte placeras ut. När infektionskortet har använts placeras det i högen med använda infektionskort.

Pandemic provspel #6

Epidemiska utbrott

När epidemiska utbrott inträffar flyttas markeringen för epidemiska utbrott ett fält framåt i indikatorn för epidemiska utbrott. I städerna (anslutna) runt den drabbade staden läggs 1 kub av sjukdomen till. Om det redan finns 3 kuber av sjukdomen i en stad läggs den fjärde kuben inte till eftersom en kedjereaktion uppstår och ett andra utbrott startar.

Under det andra utbrottet (och varje gång ett utbrott inträffar) flyttas utbrottsmarkören fram med 1 fält igen. Därefter placeras 1 sjukdomskub i de städer som är anslutna till den stad där utbrottet inträffade. Vi utesluter endast kuber i städer där ett utbrott redan har inträffat under de åtgärder som är kopplade till det aktuella infektionskortet.

Epidemiska utbrott kan resultera i kuber av olika färger i staden, med högst 3 kuber per färg.

Att förlora spelet När utbrottsmarkören når den sista utbrottsindikatorrutan avslutas spelet och alla spelare förlorar.

Pandemisk provspel #7
Pandemic provspel #8

Turens slut (hela Pandemic-spelet är inte avslutat ännu).

När infektionen har spridits och de använda infektionskorten har placerats i högen med använda infektionskort avslutas vändningen. Nästa spelare till vänster spelar sedan.

Evenemangskort

Händelsekort kan användas när som helst, men även under en annan spelares tur. Det viktigaste är att inte störa utförandet av det kort du just dragit! Användningen av det här kortet är inte en handling, så det kräver inte användning av 1 handlingspoäng. Det är upp till spelaren som håller kortet att bestämma hur det ska användas.

I "Spreading the Infection" utlöser till exempel det första infektionskortet som tas ett epidemiskt utbrott. Vid denna tidpunkt kan händelsekortet inte användas för att stoppa utbrottet. Men användningen av händelsekortet "Flygtransport" för att flytta en karantänsspecialist (och på så sätt skydda andra städer) är möjlig efter att alla åtgärder i samband med detta utbrott har utförts. När händelsekortet har använts kan det andra epidemikortet användas.

Slut på spelet

Pandemispelet vinns genom att uppfinna vaccin mot alla fyra sjukdomarna. Det är inte nödvändigt att bota alla sjukdomar, det är viktigt att uppfinna vacciner. Spelarna vinner även om det inte finns några sjukdomskuber kvar på spelplanen.

Pandemin är över och laget förlorar om:

 • I utbrottsindikatorn når utbrottsmarkören det sista fältet;
 • En spelare ska placera ett visst antal sjukdomstubbar på brädet, men det finns helt enkelt inte fler;
 • Spelaren ska plocka upp två spelkort, men de saknas eller är slut.

Pandemic har 7 specialtecken

Annanstans i spelutgåvorna Antalet karaktärskort är inte längre 7. Nya upplagor och expansioner innehåller också speciella händelsekort och ytterligare patogener.

Planerare för oförutsedda händelser

En beredskapsplanerare kan alltid ha ett händelsekort i närheten.

Istället för en åtgärd kan han ta ett händelsekort som läggs på avläggningshögen. Kortet placeras på karaktärskortet. Endast ett händelsekort kan placeras på detta kort åt gången. Det räknas inte till antalet kort på spelarens hand.

När det här händelsekortet används placeras det inte på avläggshögen utan i spelboxen.

Specialist på operationer

Operationsspecialist mest användbar för att bygga forskningsstationer.

Istället för en åtgärd kan den:

Bygg en forskningsstation i den stad där hans figur står utan att använda ett stadskort;

Med hjälp av ett stadskort kan du flytta din pjäs från en stad med en forskningsstation till en annan stad en gång under din tur.

När en dispatcher flyttar en driftsledare kan driftsspecialistens specialkunskaper endast användas under flytten.

Disponent

Disponenten kan flytta andra spelares pjäser från en plats till en annan.

Istället för en åtgärd kan den:

Om ägaren samtycker, flytta en pjäs till en annan stad där pjäsen redan finns;

om dess ägare samtycker, flytta någon av den andra spelarens pjäser som om de vore hans egna. I det här fallet utför avsändaren åtgärden "Direktflyg" eller "Charterflyg" och placerar ett av sina stadskort i den bortkastade högen med använda spelkort. Om åtgärden är en "Charter Flight" ska han placera kortet för den stad där hans pjäs står i den använda korthögen.

Disponenten kan bara flytta andra spelares pjäser, men kan inte utföra andra åtgärder på dem, till exempel "bota en sjukdom".

Karantänansvarig

Karantänaren tillåter inte att sjukdomskubbar placeras där han står.

Sjukdomskuber och epidemiska utbrott får inte placeras i den stad där karantänstjänstemannen är baserad, eller i andra städer som är kopplade till den. Undantaget är placering av kuber på städer under spelförberedelser.

Utredare

Forskaren är mest användbar för "kunskapsdelning".

Under en spelares tur kan han utföra åtgärden "Kunskapsdelning". Utredaren kan ge (inte ta) 1 av sina stadskort till en annan spelare som står i samma stad - inte nödvändigtvis den stad där hans pjäs för tillfället står.

Medicinsk

En läkare är mest användbar för att "bota sjukdomar".

Med åtgärden Sjukdomsbehandling kan läkaren ta bort inte en utan alla sjukdomskubbar av samma färg från en stad. Om ett vaccin redan har uppfunnits för en sjukdom kan han ta bort alla sjukdomskuber för den sjukdomen i den stad där han står, inte nödvändigtvis under sin tur, och denna åtgärd räknas inte som en handling. En sjukvårdare kan automatiskt ta bort sjukdomskubbar när han förflyttas till en stad av en avsändare eller när han förflyttas under en "flygtransport"-händelse. Det finns ingen anledning att vänta på sitt drag.

Spelarna kan inte placera sjukdomskubbar (epidemiska utbrott) för vilka ett vaccin redan har uppfunnits i den stad där sjukvårdaren står.

Forskare

Forskaren mest användbar för att ha "uppfunnit vaccinet".

Forskaren behöver bara 4 kort för åtgärden "Uppfinna ett vaccin" istället för 5.

Pandemic har ett antal regler. Det är viktigt att notera följande:

 • Om du tar ett epidemikort kan du inte ersätta det med ett annat kort;
 • Ett vaccin kan uppfinnas på vilken forskningsstation som helst. Stadens färg behöver inte överensstämma med färgen på kuberna för den sjukdom som vaccinet ska uppfinnas mot. Mer om Uppfinningen av ett vaccin.;
 • Om du och en annan spelare båda står på samma stad kan du ta ett stadskort från den spelaren under din tur. För mer information om hämta ut ditt stadskort;
 • Under din tur kan du bara ta ett stadskort från en utredare om ni båda befinner er i samma stad. Mer om privilegier för forskare;
 • Begränsningen av det maximala antalet kort i en hand börjar gälla så snart en annan spelare tar emot ett kort. För mer information om maximalt antal kort.